Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Титриметричний аналіз

План

1. Титриметричний аналіз, його класифікація
2. Поняття про стандартні розчини. Титр
3. Титрування та його види
4. Метод нейтралізації
5. Оксидиметрія
6. Розрахунки в титриметричному аналізі

 

Титриметричний аналіз, його класифікація

Титриметричним аналізом називається метод кількісного аналізу, в якому кількість досліджуваної речовини визначається шляхом точного вимірювання об’ємів реагуючих речовин.

Реакції, які використовуються в титриметричному аналізі, повинні задовольняти такі вимоги:

  1. реакції повинні бути практично необоротними;
  2. момент закінчення реакції повинен бути добре помітний;
  3. реакція повинна протікати дуже швидко, практично моментально.

Титриметричний аналіз в залежності від типу використаних хімічних реакцій ділять на такі групи:

  1. нейтралізації (кислотно-основні);
  2. оксидиметрії (окисно-відновні)
  3. осадження
  4. комплексометрії

 

Поняття про стандартні розчини. Титр

Стандартний розчин (титрований або робочий) – розчин речовини, яка вступає в реакцію з досліджуваною речовиною, що має точно відому концентрацію. Всі стандартні розчини титриметричного аналізу ділять на 2 типа: приготовані і встановлені.

Приготованим стандартним розчином називають такий розчин, точна концентрація якого досягається в результаті його приготування: точну наважку розчиняють в мірній колбі. Титр такого розчину дорівнює масі наважки, поділеній на об’єм колби, в якій приготований розчин.
Вимоги до речовин, з яких виготовляють стандартні розчини:

  1. повинні мати точний хімічний склад, який виражається точною формулою
  2. склад речовини не повинен змінюватися під час приготування розчину

Встановлені стандартні розчини готують таким чином: спочатку готують розчин приблизної концентрації, а потім встановлюють його точну концентрацію шляхом титрування. Речовину, за якою встановлюють титр стандартного розчину, називають вихідною речовиною. Речовину, з якої приготований стандартний розчин, називається робочою речовиною.
Титром за робочою речовиною називають число грамів робочої речовини, яка міститься в 1 см3 його розчину. Наприклад ТH2SO4 = 0,004912 г/см3 означає, що в 1 см3 цього розчину міститься 0,004912 г чистої H2SO4.
Титром за певною речовиною називають масу речовини, що визначається, в грамах, від титровану 1см3 робочого розчину. Наприклад, якщо Т H2SO4/NaOH = 0,004006 г/см3, це означає, що 1 см3 робочого розчину H2SO4, відтитровує 0,004006 г NaOH.

 

Титрування та його види

Процес додавання одного розчину до іншого до досягнення точки еквівалентності з метою визначення концентрації одного з них називається титруванням.

Розрізняють пряме і зворотне титрування. При прямому титруванні досліджуваний розчин безпосередньо титрують стандартним розчином. Зворотне титрування застосовують тоді, коли досліджувана речовина не реагує зі стандартним розчином або реагує повільно. В цьому випадку до розчину приливають надлишок третього компонента і відтитровують стандартним розчином.

Момент закінчення реакції, коли реагуючі речовини повністю прореагують називаються точкою еквівалентності.

 

 

Метод нейтралізації

Методом нейтралізації називається метод титриметричного аналізу, який ґрунтується на використанні реакції взаємодії йонів гідрогену і гідроксогрупи:

По мірі приливання до кислоти розчину лугу ступінь кислотності титрованого розчину змінюється, і реакція середовища переходить з кислої в нейтральну, а потім в лужну. Тобто, рН титрованого розчину залежить від об’єму прилитого розчину лугу і його концентрації.. Цю залежність зручно виражати графічно, відкладаючи по одній осі ординат значення рН, а по осі абсцис – об’єми лугу.

Крива, яка виражає зміну значення рН титрованого розчину в залежності від об’єму прилитого робочого розчину називається кривою титрування.

Горизонтальну лінію, яка проходить через точку, що відповідає рН=7, називають лінією нейтральності, а вертикальну, яка проходить через точку еквівалентності, - лінією еквівалентності.

Форма кривої титрування буде визначатися характером взаємодії титрує мого і робочого розчину, тобто силою кислоти і лугу.

Криві титрування:
8
Сильної кислоти         слабкої кислоти          слабкої основи                   слабкої кислоти
сильною основою       сильною основою        сильною кислотою         слабкою основою  

Момент закінчення титрування встановлюють за зміною кольору кислотно-основного індикатора. Індикатор слід вибирати у відповідності з кривою титрування таким чином, щоб стрибок титрування відповідав інтервалу переходу індикатора в точці еквівалентності.

Точку еквівалентності можна також встановлювати за допомогою спеціальних приладів, наприклад рН-метрів в методах нейтралізації, потенціометрів при оксидиметрії.

 

Оксидиметрія

Оксидиметрія ґрунтується на використанні окисно-відновних реакцій.

Робочими розчинами в оксидиметрії є розчини окисників і відновників. Кількісною характеристикою інтенсивності окисно-відновного процесу є різниця окисно-відновних потенціалів реагуючих між собою систем.

Під час титрування окисно-відновний потенціал системи буде змінюватися, доки не буде досягнута точка еквівалентності. Для визначення кінцевої точки титрування в оксидиметрії застосовують окисно-відновні індикатори, або індикатором може слугувати сам реактив.
Окисно-відновний індикатор повинен бути підібраний таким чином, щоб окиснення індикатора, яке супроводжується зміною кольору, відбувалося лише після того, як буде окиснено досліджувану речовину.

А) перманганатометрія – метод, в якому головним робочим розчином є розчин перманганата калію.
Б) Йодометрія – оксиди метричний метод аналізу, в якому в якості окисника використовується йод.

 

Розрахунки в титриметричному аналізі

Обчислення концентрації досліджуваної речовини здійснюється у відповідності до закону еквівалентів:

V1N1=V2N2.

Переглядів: 8933

Повернутися до змісту: Методи аналізу 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.