Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Види міжнародних досліджень ринку

Внаслідок того, що поведінка на ринку всіх його активних агентів і сама динаміка ринку можуть змінюватися, необхідне проведення дослідницьких робіт.
Можна виділити наступні види міжнародних досліджень:

1 Загальні та попередні дослідження. Мета таких досліджень – визначити комерційний інтерес, що впроваджує країна чи географічна зона. Отримана при цьому інформація використовується для створення міжнародної стратегії підприємства. Ключові питання такого підходу:

    • потенціал активності і прибутковості країни;
    • її злочинність;
    • ризик, умови в які протікає зовнішньоекономічна діяльність.

Перелік необхідної інформації можна побачити на схемі попередньої оцінки товарообігу і можливих прибутків у даній країні:

2  Дослідження, що дозволяють виявити особливості функціонування іноземного ринку, – це об'єкт дослідження другого типу. Аналіз середовища.  Цей тип дослідження повиненвиявити специфічні чуттєві точки середовища. Ці точки можуть знаходиться в правовій і адміністративній сфері. Науково-технічне середовище може стати джерелом ризиків, пов'язаних, наприклад, з більш-менш швидким старінням товарів. Найбільш широкою сферою дослідження, безсумнівно, є соціо-культурне середовище в країні, в які має бути реалізований товар. Будь-який товар, випущений на іноземний ринок, уразливий, оскільки його споживання може наштовхнутися на існуючі звички тому, що один з елементів оформлення може заблокувати продаж по причинах, пов'язаних з місцевими традиціями.

Аналіз попиту. Він заслуговує найбільш пильної уваги. «Про смаки не сперечаються» – свідчить старе прислів'я. На різних ринках не тільки різні смаки, але і різні закони, норми, маркірування товарів і т.д. можуть значно відрізнятися один від другого.
Імпорт харчових продуктів регулюється в багатьох країнах – нормами, технічні прилади повинні бути спеціальним способом маркіровані чи оснащені. Який продукт, з якими властивостями, в якій упаковці, а для торгівлі який асортимент відповідає даному ринку – це основне питання політики в питаннях попиту. При цьому може виявитися необхідним розробити зовсім новий продукт, змінити вже існуючий, поліпшити його чи в найпростішому разі маркірувати його мовою країни-імпортера.

Аналіз конкуренції. Оцінка сильних і слабких сторін конкуренції - найважливіша мета будь-якого маркетингового дослідження. Мета стратегії підприємства полягає в досягненні найбільших переваг у конкуренції. Контроль за конкурентами дає можливість задовольнити специфічні запити покупця і споживача. Знаючи сильні і слабкі сторони конкурентів, можна оцінити їхній потенціал і цілі, дійсну і майбутню стратегію, майже усі видатні успіхи, які ґрунтуються на концентрації власних кращих сил проти слабких місць конкурентів. Зробити це вдається лише при добре налагодженій системі збору інформації про конкурентів і правильне її використання.
Одержання інформації про «чужі ринки» – головна проблема для усіх фірм, що здійснюють зовнішню торгівлю. Достовірну інформацію про обрані правила гри на них можна одержати проводячи оцінку первинного і вторинного дослідження кон'юнктури ринку. Якщо в ході первинного дослідження ринку інформацію одержують з першоджерел, тобто в результаті опитувань, спостережень і т.д., об'єктом вторинного дослідження є аналіз вже наявного матеріалу – статистичних даних, звітів, матеріалів конференцій, публікацій у засобах масової інформації, за результатами якого робляться висновки, що мають значення для фірми. Це вторинне дослідження відіграє в роботі на закордонному ринку головну роль, тому що первинні дослідження з однієї сторони завжди залежать від могутніх інститутів по вивченню ринку, а з іншого боку, їхнє проведення вимагає великих витрат.

З урахуванням специфіки кожної країни можна назвати різні джерела одержання інформації. До них зокрема відносяться дані зовнішньої торгівлі, які публікуються міністерствами і статистичними відомствами. Велику цінність представляє інформація торгово-промислових палат, а також дані, одержані в ході зустрічей і переговорів із представниками ділових кіл. Не слід зневажати спеціальною літературою, каталогами і т.д.

Аналіз посередників. Число посередників у збутовій мережі різних країн неоднакове і розходження досить відчутні серед порівняно з промислово-розвинутими країнами і ще значніше стають у країнах Близького Сходу, африканських і південноамериканських країнах.

3 Тестування ринку. Вироблення комерційної політики і її постійне уточнення складається з рішень, прийнятих на основі прогнозів ймовірної реакції ринку. Для того, щоб знизити невизначеність і зменшити ризик, підприємству варто проводити тестування ринку (іспиту товару на ринку) за пунктами, які варто вважати ключовими в  комерційної політики: випуск нового для країни товару,  визначення ціни продажу, вибір торгової марки, виду упакування і величини разового продажу товару, підбір дистриб’юторів чи продавців, розробка рекламного повідомлення і т.д.

Цим варто займатися будь-якій фірмі, яка використовує у своїй практиці цей маркетинг. Специфіка міжнародних маркетингових досліджень знаходиться в різноманітті реакцій, що спостерігаються, і  труднощі реалізації комплексу маркетингу.

4 Спеціальні дослідження, що передують створенню філій.  Загальновизнано, що шлях до успішного і довгострокового міжнародного розвитку фірми — це створення закордонних філій. Крім цього, – це ще і неодмінна умова освоєння технології проведення маркетингових досліджень.

Як і інші види зовнішньоекономічної діяльності, створення закордонних філій фірми вимагає збору попередньої інформації — у даному разі в таких областях, як:

 • законодавство про діяльність компаній, оподатковування, цивільне право;
 • характер відносин з місцевою владою;
 • можливі обмеження на створення закордонних філій і передбачувані засоби подолання  їх;
 • особливості ринку праці і специфіка керування персоналом;
 • місцеві і міжнародні фінансові організації і ресурси, що можуть бути використані при створенні філій фірми;
 • перспективи створення виробничих чи торгових об'єднань.

Переглядів: 6451

Повернутися до змісту: Міжнародний маркетинг

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.