Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття, предмет, система міжнародного приватного права

Міжнародне приватне право (МПП)

Поняття, предмет міжнародного приватного права

Чинники, які впливають на розвиток МПП:

 1. Різке збільшення міграції населення;
 2. Інтернаціоналізація господарського життя;
 3. Науково-технічний прогрес, який спростив спілкування між людьми;
 4. Негативні наслідки господарювання (забруднення довкілля) не обмежені кордонами однієї держави.

ПРЕДМЕТ міжнародного приватного права (групи відносин):

 1. Міждержавні, економічні, міжгосподарські, науково-технічні, культурні відносини, в тій частині, що стосується МПП, а не публічного права.
 2. Майнові, трудові, сімейні та інші відносини за участю іноземного елемента.

Відмінність міжнародного приватного права і міжнародного публічного права:

 1. МПП – внутрішньо правова система певної держави;
 2. За змістом: МПублП – публічні відносини, МПП – майнові відносини;
 3. За суб'єктами: МПублП – держава і міжнародні організації, МПП – ФО, ЮО, у деяких випадках держава;
 4. За джерелами: МПублП – основне джерело договір, МПП – національне законодавство, міжнародні договори і угоди.

ПРЕДМЕТ міжнародного приватного права – це суспільні відносини, які врегульовані нормами МПП і які використовують при цьому колізійний і матеріально-правовий методи.

Іноземний елемент – учасником є ЮО чи ФО, а в деяких випадках іноземна держава. Участь іноземного суб'єкта у міжнародних правовідносинах виражаються у таких формах (ст. 1 З.У. «Про МПП» від 23.06.2005 року):

 1. хоча б один учасник правовідносин є іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою;
 2. об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави;
 3. юридичний факт, який впливає на виникнення, зміну або припинення правовідносин, мав чи має місце на території іноземної держави;

Точки зору на предмет МПП:

 1. самостійна галузь внутрішньодержавного права;
 2. це частина інших галузей (ЦП) за участю іноземного суб'єкта;
 3. МПП – частина міжнародного публічного права;
 4. Комплексна галузь права.

 

Історія розвитку міжнародного приватного права

МПП виникло на території середньовічної Італії (Венеція, Модена).

На полях кодексу Юстиніана можна робити помітки. Глоси – перші норми МПП.

Доля майна вирішувалась за законом за місцезнаходженням майна. Доля осіб вирішувалась за особливим законом (закон національності).
«Теорія міжнародної ввічливості» - в деяких випадках одна країна дозволяє застосовувати на своїй території право іншої країни тому що право іншої країни найбільш повно захищає права громадян іншої країни.

«Територіальна доктрина» - кожна держава як суверен може за власною волею допустити застосування права іншої держави, якщо буде вважати це за доцільне.

ХХ століття: універсалісти – прихильники закріплення норм МПП на міжнародному рівні. Партікципристи – норми МПП повинні бути закріплені у внутрішньодержавному праві.

За часів СРСР питання МПП практично не вивчалось. З 60-х років питання МПП почали вивчати.

Закон Швейцарії про МПП – писаний закон.

 

Методи регулювання міжнародного приватного права

Метод комбінований:

 1. Колізійний метод (основний метод) – це непрямий метод, він прямо не регулює відносини по суті, а тільки визначає право якої країни необхідно застосувати для врегулювання відносин за участю іноземного елемента.

Проблеми колізійного методу:

 1. Сторони, вступаючи в правовідносини, мають певну невизначеність (не знають право якої країни буде застосовано для вирішення питання по суті)
 2. Застосування внутрішнього законодавства не завжди дає змогу в повній мірі врахувати специфіку відносин за участю іноземного елемента.
 3. Колізійним метод іноді вимагає застосування іноземного права, але це право не відоме судам
 4. Матеріально-правовий метод (прямий метод) - прямо речові відносини за участю іноземного елемента – це як правові норми внутрішнього законодавства країни на території, яка має митний розподіл.

Переглядів: 7870

Повернутися до змісту: Міжнародне приватне право 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.