Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Поняття і система колізійних норм

 1. Поняття і система колізійних норм.
 2. Тлумачення і застосування іноземного права.
 3. Обмеження в застосуванні іноземного права.
 4. Режим найбільшого сприяння і національний режим.
 5. Взаємність і реторсія.

 

1.Поняття і система колізійних норм

КОЛІЗІЙНА НОРМА – норма, що визначає право якої держави може бути застосоване до правовідносин з іноземним елементом (ст. 1 З.У. «Про МПП»).

Колізійна норма складається з :

 • обсяг колізійної норми (гіпотеза) – вказує на відповідні правовідносини до яких ця норма буде застосовуватись;
 • колізійна прив’язка (диспозиція) – вказує на закон (правову систему), яку належить застосувати до цього виду правовідносин. (ст. 48 З.У. «Про МПП»)

Колізійні норми – норми, які мають відсилочний характер.

Особливості колізійних норм:

 • Прямо не регулюють правовідносини, а містять принципи, за допомогою яких можна обрати належне для застосування право.
 • Ефективність правового регулювання досягається, коли колізійна норма застосовується разом з матеріально-правовою нормою, до якої ця колізійна норма відсилає.
 • Колізійні норми мають ознаки іноземної ввічливості.

Класифікація колізійних норм:

 • Від виду колізійних прив’язок:
 • Односторонні – прямо вказує право країни, яке належить застосувати (містяться у внутрішньому законодавстві)
 • Двостороння (формула прикріплення) – не називає право конкретної країни, а містить загальні правила за якими суд має визначити країну право якої буде застосовуватись (даних норм більшість).
 • Від джерел в яких закріплені норми:
 • Норми внутрішньодержавного права
 • Норми міжнародних договорів
 • За характером регулювання:
 • Імперативні
 • Диспозитивні (є певні правила, сторони можуть обирати той чи інший спосіб поведінки)
 • Альтернативний
 • Кумулятивний
 • За дією норм в просторі (за територією)
 • Міжнародні (закріплені в міжнароднім договорі)
 • Міжобласні (на території однієї складової держави) (наприклад, Індія)

ФОРМУЛИ ПРИКРІПЛЕННЯ:

 • Особистий закон учасника правовідносин (застосовуємо право тієї країни, до якої належить цей учасник)
 • Особистий закон фізичної особи
 • закон громадянства (закон підданства) – кожна людина повинна мати стійкий зв'язок з державою
 • закон доміція (закон місця проживання) – США – застосовуються до осіб, які не мають місця постійного проживання
 • Особистий закон юридичної особи (застосовують право тієї країни, до якої належить ця ЮО)
 • Закон країни реєстрації ЮО (закон інкорпорації ЮО)
 • Закон країни місця знаходження місця знаходження (закон осілості)
 • Закон країни основного місця діяльності ЮО
 • Різні комбінації першого і другого закону
 • Закон місця знаходження речі (застосовується право країни де ця річ знаходиться)
 • Закон місця вчинення акта (застосовується право країни, на території якої був вчинений акт) (наприклад, зареєстрований шлюб, народження дитини)
 • Закон місця укладення договору (застосовується право країни, де був укладений договір. Але дається право вибору сторонам обрати право, яке буде застосовуватись до укладення договору)
 • Закон місця виконання договору (застосовується право країни, де фактично було виконано договір)
 • Закон місця нанесення шкоди (застосовується право країни, де було заподіяно шкоду)
 • Закон місця здійснення діяльності (застосовується право країни, де здійснюється діяльність)
 • Закон суду (право країни, де знаходиться суд)
 • Закон прапору (при морських перевезеннях, найчастіше під прапором Ніберії)
 • Закон, який найчастіше пов'язаний з правовідносинам (застосовується коли всі інші не дозволили використати право для регулювання правовідносин. Визначається законом, який найбільш тісно пов'язаний з правовідносинами)

 

2. Тлумачення і застосування іноземного права

Стадії врегулювання приватноправових відносин за участю іноземного елемента:

 • Розв’язати колізію і обрати за допомогою колізійних норм належний правопорядок для застосування
 • Застосування норм обраного правопорядку (застосування іноземного права)
 • Зворотні відсилання і відсилання до права третіх держав (ст. 9 З.У. «Про МПП»):

Зворотне відсилання – результат зіткнення колізії (колізія колізії) (зворотній пінк-понг):

 • Позитивні колізії (закон двох держав припускає врегулювання цих відносин)
 • Негативні колізії (жодна з країн не називає можливість врегулювання такої ситуації своїми нормативними актами)
 • Визначення права, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин за участю іноземного елементу (ст. 4 З.У. «Про МПП»):

1. Право, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин з іноземним елементом, визначається згідно з колізійними нормами та іншими положеннями колізійного права цього Закону, інших законів, міжнародних договорів України та міжнародних звичаїв, що визнаються в Україні.
2. Якщо згідно з частиною першою цієї статті неможливо визначити право, що підлягає застосуванню, застосовується право, яке має більш тісний зв’язок із приватноправовими відносинами.
3. Визначене згідно з частиною першою цієї статті право, як виняток, не застосовується, якщо за всіма обставинами правовідносини мають незначний зв’язок з визначеним правом і мають більш тісний зв’язок з іншим правом. Це положення не застосовується, якщо сторони (сторона) здійснили вибір права відповідно до частини першої цієї статті.
4. Правила цього Закону про визначення права, що підлягає застосуванню судом, поширюються на інші органи, які мають повноваження вирішувати питання про право, що підлягає застосуванню.
5. Визначення права, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин на підставі колізійних норм, не здійснюється, якщо міжнародним договором України передбачено застосування до відповідних відносин матеріально-правових норм.

Обсяг застосування права іноземної держава (ст. 6 З.У. «Про МПП»):

ч.1: 1. Застосування права іноземної держави охоплює всі його норми, які регулюють відповідні правовідносини.
Принципи застосування іноземного права:

 • Якщо є припис національних законів про можливість застосування іноземного права
 • Застосування стосується не тільки правозастосовних органів, а й сторін правовідносин
 • Іноземне право розглядається як система правових норм, а не як факт, який потребує відповідного доведення
 • Застосування іноземного права передбачено саме судом або іншим органом (тобто за посадою – ex officio)
 • Іноземне право застосовується в Україні так само як воно застосовується у країні походження
 • Ми маємо застосовувати і природне право

ч.2: Застосування норми права іноземної держави не може бути обмежене лише на тій підставі, що ця норма належить до публічного права.

 • правова кваліфікація (ст.7 З.У. «Про МПП»)
 • При визначенні права, що підлягає застосуванню, суд чи інший орган керується тлумаченням норм і понять відповідно до права України, якщо інше не передбачено законом.
 • Якщо норми і поняття, що потребують правової кваліфікації, не відомі праву України або відомі під іншою назвою або з іншим змістом і не можуть бути визначені шляхом тлумачення правом України, то при їх правовій кваліфікації також враховується право іноземної держави.

Правова кваліфікація – віднесення до належної правової категорії питання, що виникло з обставин справи.
Тлумачення – з'ясування змісту норми.
Схожі колізійні норми розуміються і застосовуються по-різному

Встановлення змісту норм права іноземної держави (ст.8 З.У. «Про МПП»)

1. При застосуванні права іноземної держави суд чи інший орган встановлює зміст його норм згідно з їх офіційним тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній державі.
2. З метою встановлення змісту норм права іноземної держави суд чи інший орган може звернутися в установленому законом порядку до Міністерства юстиції України чи інших компетентних органів та установ в Україні чи за кордоном або залучити експертів.
3. Особи, які беруть участь у справі, мають право подавати документи, що підтверджують зміст норм права іноземної держави, на які вони посилаються в обґрунтуванні своїх вимог або заперечень, іншим чином сприяти суду чи іншому органу у встановленні змісту цих норм.
4. Якщо зміст норм права іноземної держави в розумні строки не встановлений, незважаючи на вжиті згідно з цією статтею заходи, застосовується право України.

 

3.Обмеження в застосуванні іноземного права.

ПРИНЦИП АВТОНОМІЇ ВОЛІ (СТ.5 З.У. «ПРО МПП»).

АВТОНОМІЯ ВОЛІ — принцип, згідно з яким учасники правовідносин з іноземним елементом можуть здійснити вибір права, що підлягає застосовуванню до відповідних правовідносин

 • У випадках, передбачених законом, учасники (учасник) правовідносин можуть самостійно здійснювати вибір права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин.
 • Вибір права згідно з частиною першою цієї статті має бути явно вираженим або прямо випливати з дій сторін правочину, умов правочину чи обставин справи, які розглядаються в їх сукупності, якщо інше не передбачено законом.
 • Вибір права може бути здійснений щодо правочину в цілому або його окремої частини.
 • Вибір права щодо окремих частин правочину повинен бути явно вираженим.
 • Вибір права або зміна раніше обраного права можуть бути здійснені учасниками правовідносин у будь-який час, зокрема, при вчиненні правочину, на різних стадіях його виконання тощо. Вибір права або зміна раніше обраного права, які зроблені після вчинення правочину, мають зворотну дію і є дійсними з моменту вчинення правочину, але не можуть:
  • бути підставою для визнання правочину недійсним у зв’язку з недодержанням його форми;
  • обмежити чи порушити права, які набули треті особи до моменту вибору права або зміни раніше обраного права.
 • Вибір права не здійснюється, якщо відсутній іноземний елемент у правовідносинах.

ОБХІД ЗАКОНУ

Обхід закону – осмислене створення стороною (сторонами) правочину прив'язки до того права зміст норм якого є привабливим для сторони (сторін).

Наслідки визначаються ст. 10 З.У. «Про МПП»: Правочин та інші дії учасників приватноправових відносин, спрямовані на підпорядкування цих відносин праву іншому, ніж те, що визначається згідно із Законом, в обхід його положень, є нікчемними. У цьому разі застосовується право, яке підлягає застосуванню відповідно до норм цього Закону.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНИЙ ПОРЯДОК (ст. 12 З.У. «Про МПП»)

Публічний порядок – ті засади правової системи країн, корінні інтереси людини, суспільства, держави, основи її моралі.
Питання правопорядку, в першу чергу, закріплено в Конституції.

 • Норма права іноземної держави не застосовується у випадках, якщо її застосування призводить до наслідків, явно несумісних з основним правопорядком (публічним порядком) України. У таких випадках застосовується право, яке має найбільш тісний зв’язок з правовідносинами, а якщо таке право визначити або застосувати неможливо, застосовується право України.
 • Відмова в застосуванні права іноземної держави не може ґрунтуватися лише на відмінності правової, політичної або економічної системи відповідної іноземної держави від правової, політичної або економічної системи України.

Ньюйорська Конвенція
Види застереження:

 • Позитивне (склалося у Франції) – існує певна сукупність норм права, які в силу принципіальної можливості завжди застосовуватися. (навіть тоді коли колізійна норма відсилає до права іншої держави) (як правило це конституційні норми) (позитив виражається в тому, що є пріоритетні норми держави, які повинні застосовуватись у будь якому разі)
 • Негативне – норми іноземного права не застосовуються, якщо їх застосування буде несумісним публічному правопорядку цієї держави.

ІМПЕРАТИВНІ НОРМИ (СТ. 14 З.У. «ПРО МПП»)

 • Правила цього Закону не обмежують дії імперативних норм права України, що регулюють відповідні відносини, незалежно від права, яке підлягає застосуванню.
 • Суд, незалежно від права, що підлягає застосуванню відповідно до цього Закону, може застосовувати імперативні норми права іншої держави, які мають тісний зв’язок з відповідними правовідносинами, за винятком, встановленим частиною першою цієї статті. При цьому суд повинен брати до уваги призначення та характер таких норм, а також наслідки їх застосування або незастосування.

«КУЛЬГАВІ» ВІДНОСИНИ

Кульгаві відносини – відносини, які отримують неоднакову правову оцінку за правом різних сторін

 • Є суттєві відмінності в матеріальному праві держав
 • Є розходження у змісті внутрішньодержавних колізійних норм
 • Недостатня уніфікація норм про міжнародну цивільну підсудність (однині й ті самі справи можуть бути прийняті до розгляду різними судами).

Можливість усунення таких відносин – уніфікація.

 

4.Режим найбільшого сприяння і національний режим

Режими:

 • Національний
 • Найбільшого сприяння
 • Спеціальний

В силу національного режиму іноземні громадяни прирівнюються до своїх громадян, а тому їм надаються ті ж права, що й громадянам. (громадяни=іноземець).

В силу режиму найбільшого сприяння іноземцям, які походять з визначеної держави надаються певні переваги перед іноземцями з інших держав.

Спеціальний режим може бути встановлений для іноземців на певній територій на певний термін, тоді їх права і обов’язки будуть відрізнятися від прав та обов'язків громадян України.

 

5.Взаємність і реторсія

Ст. 11 З.У. «Про МПП»:

 • Суд чи інший орган застосовує право іноземної держави незалежно від того, чи застосовується у відповідній іноземній державі до подібних правовідносин право України, крім випадків, якщо застосування права іноземної держави на засадах взаємності передбачене законом України або міжнародним договором України.
 • Якщо застосування права іноземної держави залежить від взаємності, вважається, що вона існує, оскільки не доведено інше.

Види:

 • Матеріальна – коли в двосторонній угоді про здійснення діяльності встановлюється що суб'єкт має такі права … (ФО і ЮО матимуть … прав і свобод, і громадяни України також матимуть … прав) передбачено кількість прав у договорі між країнами
 • Формальна – Україна надає іноземцям національний режим.

РЕТОРСІЯ – застосування обмежень. Якщо якась держава застосовує обмеження до громадян України, то Україна може застосувати такі обмеження до іноземців. Не є кримінально караним.

Переглядів: 9603

Повернутися до змісту: Міжнародне приватне право 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.