Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Політична система. Структура, Функції, Топологія та Режими політичної влади

Д. Істан – американський політолог, глава Чиказької школи – вперше ввів поняття «політична система».

Схема функціонування політичної системи

Політична система – це цілісна і динамічна сукупність однотипних, що доповнюють одне одного ролей, відносин і інститутів влади, які взаємодіють на основі єдиних норм і цінностей, що задаються інтересами домінуючих у суспільстві соціальних груп і дозволяють останнім реалізовувати свої цілі і наміри.

 

Структура політичної системи

 1. Інституційний елемент – всі інститути, які існують у суспільстві та входять до суспільної системи, через які здійснюється влада (держава, партії, ЗМІ, громадські організації та ін.).
 2. Нормативний елемент – політичні та правові норми, політична культура, особливості конституційної та судової системи, норми політичної етики.
 3. Інформаційний елемент – традиції, символи, ритуали, особливості політичної мови.

Функції політичної системи:

 1. Цілеспрямоване регулювання суспільних процесів для забезпечення стійкого розвитку.
 2. Забезпечення оптимальної взаємодії між соціальними і політичними, суспільними та природними процесами та структурами.
 3. Включення громадян в політичне життя на основі пануючих в державі принципів і норм.
 4. Забезпечення упорядкованості та стабільності політичного порядку і т.д.

Типологія політичної системи

Семюель Хантинктон один із авторів ідеї того, що сучасний світ поділяється залежно від культурної різноманітності:

 1. Західна
 2. Конфуціанська
 3. Індуська
 4. Японська
 5. Латино-Американська
 6. Європейська та ін.

Політичні системи за критерієм концентрації та децентралізації влади поділяються на (за Алмандом):

 1. Англо-американська (США, Великобританія, Австралія, Канада) – цілісна визначена політична культура. Ці цінності підтримують більшість людей та всі державні інститути (свобода особистості, безпека, грошова забезпеченість). Домінує двопартійна система.
 2. Континентально-європейська (Франція, Германія, Італія) – однорідна політична культура. Ці суспільства більше сегментовані. Політична конкуренція та ідеологічна боротьба йдуть у більш жорсткій формі. Ця політична система менш стабільна.
 3. Доіндустріальних або частково індустріальних держав (Африка, країни Литанської Америки) – співіснують різні протилежні типи культури. Характерні авторитарні форми правління. Громадяни орієнтовані не на програмні цілі, а на лідера.
 4. Тоталітарна – висока стабільність (за рахунок страху, насилля, жорстокості), однопартійна система.

Ще одним різновидом є відкриті та закриті політичні системи. За ідеологічним критерієм: соціалістичні, комуністичні, буржуазні та ін.

 

Політичні режими

Політичний режим – це упорядкована взаємодія структур політичної системи, а також сукупність методів здійснення влади і досягнення політичних цілей.

Типи політичних режимів:

 • Тоталітаризм – це режим, при якому держава прагне до всеосяжного контролю всіх форм і сфер суспільного життя держави. Вперше цей термін був введений у 1925 році Беніто Муссоліні. Ознаки: наявність офіційної ідеології; монополія на владу єдиної партії, яка є масовою (побудована на олігархічній основі та очолювана харизматичним лідером); система терористичного поліцейського контролю; монополія партії на ЗМІ; монополія на засоби озброєної боротьби; централізований контроль економіки, командно-адміністративна система; суспільство і держава єдині.
 • Авторитаризм – монополія на владу одної партії, групи, коаліції, яка не перед ким не підзвітна; повна або часткова заборона опозиції, сильно централізована монополістична структура влади; обмежений плюралізм; наявність диференційованих відносин між державою і суспільством; відсутність політичної конкуренції; спадкування і кооптація політичної влади; активне використання силових структур для утримання влади, неможливість ненасильницької зміни влади (Азія, Африка, Латинська Америка, Росія).
 • Демократичний.

Переглядів: 1779

Повернутися до змісту: Предмет Політологія 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.