Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Властивості іонізуючих випромінювань

Чим же відрізняється іонізуюче випромінення від інших видів випромінювань?

Випромінювання буде іонізуючим в тому випадку, коли воно матиме енергію більшу, ніж енергія зв’язку електронів в атомі і здатну відривати їх (іонізувати атоми) та розривати хімічні зв’язки молекул, з яких складаються живі організми. Всі ці процеси призводять до біологічно важливих змін.

Іонізуючі випромінювання за своєю природою поділяються на корпускулярні та фотонні, а також на первинно та вторинно іонізуючі.

Корпускулярні представлені частками, які швидко рухаються. Одні з них несуть електричний заряд (електрони, протони, ?-частки), а інші - ні (нейтрони).
Фотонні – це рентгенівські та ?-промені. Вони представляють собою кванти енергії. За своїми властивостями вони не відрізняються. Єдина відміна між ними полягає в засобах їх утворення - рентгенівське випромінювання виникає при гальмуванні електронів, розігнаних в електричному полі рентгенівської трубки, а ?-промені утворюються при перетворенні збуджених ядер атомів в нейтральні. Електромагнітні ІВ є вторинно іонізуючими. Частина їх енергії перетворюється в кінетичну енергію електронів (які були вибиті з орбіт) і які здійснюють в подальшому іонізацію середовища як електрично заряджені ?-промені.

 

Всі іонізуючі випромінювання мають такі властивості:

  • Здатність проникати крізь непрозорі для видимого світла матеріали (тому їх називають проникаючими).
  • Здатність іонізувати атоми і молекули живих істот (тому їх і називають іонізуючими). Це обумовлено їх великою енергією. Наприклад, енергія світла 0,5 еВ, а ?-частки до 10 МеВ, тому останні мають найбільшу іонізуючу здатність (до 20 000 пар іонів/мм пробігу у повітрі) і сильну біологічну дію.
  • Здатність засвічувати фотоматеріали, що використовується в дозиметрії.
  • Іонізуюче випромінювання викликає сцинтиляції, а ця властивість покладена в основу роботи радіодіагностичної апаратури.
  • Властивість акумулюватися і викликати віддалені наслідки (злоякісні пухлини, генетичні мутації, скорочення життя).
  • Дія радіації не відчутна ("дія спідтиха").
  • Іонізуюче випромінювання розповсюджується прямолінійно, викликає явища інтерференції та рефракції. В.К. Рентген останніх властивостей х-променів не виявив і тому ототожнив їх із звуковими хвилями, які на відміну від поперечних електромагнітних коливань мають поздовжні.

Переглядів: 4916

Повернутися до змісту: Медична радіологія

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.