Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Залежність біологічної дії іонізуючих випромінювань від його виду, енергії та дози

Всі іонізуючі випромінювання відрізняються фізичними і біологічними властивостями (див Табл. 1.2., 1.3 с. 9).

Виділяють таке поняття, як відносна біологічна ефективність (ВБЕ) або радіаційний зважуючий фактор ІВ, яка виражається коефіцієнтом ?. Дію хвильових ІВ (рентгенівських та ?-випромінювань), а також ?-променів прирівнюють до 1. У ?-променів ? досягає 20. Тому смертельна фізична доза цього виду випромінювання буде в 20 разів менше, а біологічна дія в 20 разів більше. ВБЕ має пряму залежність від енергії, маси електричного випромінювання і щільності іонізації.

Табл. 2.3. Середні значення коефіцієнта відносної біологічної ефективності (К)

Вид випромінювання

k

Рентгенівські, гамма-промені

1

Електрони, позітрони, b-промені

1

Протони (<10 МеВ)

10

Нейтрони (<20 кеВ)

3

Нейтрони (0,1-10 МеВ)

10

a-промені (<10МеВ)

20

Важкі ядра віддачі

20

Проникаюча здатність має зворотну залежність від довжини хвилі, маси частки і пряму - від швидкості розповсюдження. Виходячи з цього, ?-випромінювання має найменшу проникаючу здатність (?-частки повністю затримуються поверхневим шаром шкіри). Тому при зовнішньому опроміненні ці промені не представляють особливої небезпеки для людини. Але при внутрішньому – наносять значну шкоду.  Бета-промені не можуть проникнути в глибину людського організму більш, ніж на декілька міліметрів. Жорсткі рентгенівські та ?-промені здатні проникати скрізь все тіло людини, поглинаючись лише частково і питома іонізуюча здатність їх значно менша, ніж корпускулярних (1-2 пари іонів/см). Частина їх енергії перетворюється в кінетичну енергію електронів (які вибиті із орбіти), котрі і здійснюють подальшу іонізацію середовища. Нейтрино ж (їх не використовують в діагностиці та лікуванні) проходять навіть скрізь земну кулю не затримуючись повністю. 

Біологічна ефективність нейтронів також буде більшою, ніж електромагнітних ІВ. Чому? Нейтрони – це вторинно іонізуючі корпускулярні випромінювання. Вони передають свою енергію протонам водню (вибиваючи їх з межі ядра атому). І, як важкі позитивно заряджені частки, більш щільно іонізуючі і матимуть більшу ВБЕ (табл. 2.4.). Тому рівні дози різних видів ІВ викликають неоднакові біологічні ефекти.

Табл. 2.4. Порівняльна дія швидких нейтронів і рентгенівських променів  на різні види тварин і людину (LD100/30)

Вид тварин

Середня сумарна доза, що призводить до загибелі 100% тварин за 30 діб, Гр

Нейтрони

Рентгенівські промені

Миші

4-3,5

8,5-8

Пацюки

4-3,5

8,5-8

Кролі

3,5-3

8-7,5

Собаки

3-2,5

7,5-6

Людина

2,5

6

Енергія випромінювання – чим вона більше, тим більше ступінь іонізації, збудження і сильніше біологічна дія іонізуючого випромінювання. Наприклад, енергія світла 0,5 еВ, а a-частки до 20 МеВ. Тому вони володіють найбільшою іонізуючою здатністю (до 20 000 пар іонів/мм) і сильною біологічною дією.
Доза – чим більша доза і її потужність, тим значніша реакція і шкода або користь (при лікуванні) від іонізуючого випромінювання. Дозу можна отримати за секунди, хвилини, а можна і за роки. При дуже великих дозах (до 100 Зв) смерть наступає за години внаслідок ушкодження центральної нервової системи (цереброваскулярний синдром). Опромінення дозою в 10 Зв призводить до смерті за декілька днів в результаті деструкції слизової оболонки кишкок (кишковий синдром). При низьких рівнях 2-5 Зв, без лікування смерть може наступити в результаті ураження кровотворної системи (гематопоетичний синдром).

Переглядів: 4876

Повернутися до змісту: Медична радіологія

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.