Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань: структура, завдання та повноваження

Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків – некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням.

ФСС НВВ є юридичною особою з дня реєстрації статуту у спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади.

Безпосереднє управління ФСС НВВ здійснюють його правління та виконавча дирекція.

До складу правління включаються представники держави, застрахованих осіб і роботодавців. Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються об'єднаннями профспілок та роботодавців.

Правління ФСС НВВ:

 1. обирає із своїх членів строком на два роки голову правління та двох його заступників;
 2. спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції та її робочих органів;
 3. створює комісії з питань профілактики нещасних випадків, виконання бюджету, призначення пенсій тощо;
 4. щорічно готує та подає пропозиції щодо галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від нещасних випадків;
 5. визначає кадрову політику;
 6. призначає директора виконавчої дирекції та його заступників;
 7. затверджує:
  • статут ФСС НВВ;
  • річні бюджети ФСС НВВ та звіти про їх виконання, порядок використання коштів бюджету та коштів резерву;
  • Положення про виконавчу дирекцію та її структуру;
 8. розпоряджається майном, яке перебуває у власності;
 9. створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку;
 10. готує подання щорічних звітів.

Виконавча дирекція ФСС НВВ є постійно діючим виконавчим органом правління.

Робочими органами виконавчої дирекції є її управління в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в районах та містах обласного підпорядкування.

Директор виконавчої дирекції:

 1. діє від імені ФСС НВВ, представляє його в усіх установах та   організаціях;
 2. розпоряджається коштами в межах затвердженого правлінням бюджету та майном відповідно до чинного законодавства;
 3. укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банку.

При виконавчій дирекції створюється спеціальна комісія, яка за бажанням страхувальника чи застрахованого розглядає спори щодо суми страхових внесків, розміру шкоди та права на її відшкодування, накладання штрафів та з інших питань.

До складу комісії входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.

Такі ж комісії створюються при робочих органах виконавчої дирекції.

Статутні функції та обов'язки щодо запобігання нещасним випадкам виконують страхові експерти з охорони праці.

Вони мають право:

 1. безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань;
 2. у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків, перевірці знань з охорони праці працівників підприємств;
 3. одержувати від роботодавців пояснення та інформацію про стан охорони праці;
 4. брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;
 5. вносити власникам підприємств подання про порушення законодавства про охорону праці і вимагати вжиття економічних санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення;
 6. складати протоколи про адміністративні правопорушення;
 7. брати участь як незалежні експерти у роботі комісій з випробувань та приймання в експлуатацію виробничих об'єктів, засобів виробництва та індивідуального захисту, апаратури та приладів контролю.

ФСС НВВ зобов'язаний:

 1. вести реєстр страхувальників;
 2. письмово повідомляти страхувальнику умовний клас професійного ризику його підприємства;
 3. укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями щодо обслуговування потерпілих на виробництві;
 4. вивчати і використовувати досвід управління охороною праці та страхування від нещасних випадків у зарубіжних країнах;
 5. співпрацювати з фондами з інших видів соціального страхування у фінансуванні заходів, пов'язаних з матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг застрахованим, у кожному конкретному випадку спільно приймаючи рішення щодо того, хто з них братиме участь у фінансуванні цих заходів;
 6. виконувати інші роботи, пов'язані з координацією страхової діяльності.

Нагляд за діяльністю ФСС НВВ здійснює Наглядова рада.

Метою нагляду є забезпечення виконання ФСС НВВ його статутних завдань і цільового використання коштів.

Переглядів: 4810

Повернутися до змісту: Кримінально виконавче право 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.