Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Контроль за надходженням коштів до ФСС НВВ

Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві скорочено пишеться ФСС НВВ.

Робочі органи виконавчої дирекції ФСС НВВ здійснюють контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою перерахування та надходження страхових внесків, інших платежів. Планові перевірки проводяться не частіше 1 разу на рік.

Позапланові перевірки здійснюються у разі реорганізації, зміни місцезнаходження або ліквідації підприємства, установи, організації.
Контроль проводиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нарахований заробіток та інші виплати, повноти нарахування страхових внесків, платіжних доручень про перерахування сум внесків та інших платежів на рахунок ФСС НВВ, розрахункових документів на проведені виплати, відповідності фінансових звітів за коштами ФСС НВВ балансовим рахункам «Розрахунки за страхуванням».

Перевірці підлягають документи за поточний і минулий роки, а у разі виявлення порушень або зловживань — за інші попередні періоди.
Суми донарахованих страхових внесків, пені та штрафів сплачуються страхувальниками у десятиденний термін із дня складання акта перевірки.
Щорічні та позапланові аудиторські перевірки щодо сплати та цільового використання страхових коштів, що проводяться за рішенням Наглядової ради, здійснюють незалежні аудиторські організації. До перевірки можуть бути залучені державні податкові адміністрації.
Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з коштами соціального страхування, зобов'язані представляти органам контролю необхідні документи та відомості, що належать до сфери їх діяльності.

Органи ФСС НВВ розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства.

Спори щодо сум страхових внесків, розміру шкоди, накладення штрафів та з інших питань вирішуються у судовому порядку. Зацікавлена особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії при виконавчій дирекції. До складу цієї комісії на громадських і паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників. Такі самі комісії створюються при робочих органах виконавчої дирекції із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників.

Переглядів: 4745

Повернутися до змісту: Кримінально виконавче право 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.