Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Управління страхуванням на випадок безробіття

Управління ФСС ВБ здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців через правління та виконавчу дирекцію.

До складу правління входять по 15 представників від держави, застрахованих осіб і роботодавців, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Представниками держави є представники від центральних органів виконавчої влади, які призначаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб і роботодавців делегуються профспілками, їх об'єднаннями та об'єднаннями роботодавців.

Правління ФСС ВБ очолює голова, який обирається з членів правління строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Голова правління має двох заступників, які разом із головою представляють сторони.

Повноваження правління ФСС ВБ:

 1. спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції та її робочих органів, визначає перспективні та поточні завдання;
 2. затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність, у тому числі виконавчої дирекції;
 3. обирає голову правління та його заступників;
 4. розглядає кандидатури на посади керівника виконавчої дирекції та його заступників і дає згоду на їх призначення у встановленому порядку;
 5. дає згоду на звільнення у встановленому порядку керівника виконавчої дирекції ФСС ВБ та його заступників, а в разі порушення ними законодавства чи статуту вносить обов'язкове обґрунтоване подання про звільнення;
 6. затверджує бюджет ФСС ВБ на поточний рік після встановлення Верховною Радою України розміру страхових внесків та звіт про його виконання;
 7. затверджує порядок використання коштів з окремих видатків бюджету ФСС ВБ;
 8. вирішує поточні питання щодо формування та використання резерву коштів;
 9. вносить Кабінету Міністрів України пропозиції про розмір страхових внесків для подання у встановленому порядку Верховній Раді України на затвердження;
 10. вирішує інші питання діяльності відповідно до його статуту.

Виконавча дирекція ФСС ВБ та її робочі органи:

 1. ведуть реєстр платників страхових внесків;
 2. провадять збір страхових внесків;
 3. здійснюють оперативне розпорядження фінансовими ресурсами в межах затвердженого бюджету;
 4. виплачують забезпечення та надають соціальні послуги;
 5. контролюють правильність нарахування, своєчасність сплати страхових внесків, а також витрат за страхуванням на випадок безробіття;
 6. представляють інтереси ФСС ВБ у судових та інших органах;
 7. представляють ФСС ВБ у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань соціального захисту, а також органами соціального страхування на випадок безробіття у зарубіжних країнах, міжнародними організаціями, діяльність яких пов'язана із захистом соціальних прав людини;
 8. готують та подають на розгляд правління:
 9. пропозиції щодо вдосконалення законодавства про обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;
 10. пропозиції щодо розміру страхових внесків на наступний рік;
 11. проект бюджету та звіт про виконання бюджету;
 12. пропозиції щодо розміру резерву коштів;
 13. звіт про діяльність.

Нагляд за діяльністю ФСС ВБ здійснює наглядова рада.

Переглядів: 4762

Повернутися до змісту: Кримінально виконавче право 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.