Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Експертне дослідження і висновок

Цільова спрямованість: ознайомити студентів з порядком проведення експертних досліджень і оформлення висновків експертизи.

1. Експертне дослідження кількості товару. Це – основний етап товарознавчої експертизи. У першу чергу експерт проводить зовнішній огляд експортованого товару. Він оглядає транспортну тару, розміщення її та складування в місці зберігання або в транспортному засобі, відмічає умови зберігання або транспортування товару, додержання товарного сусідства, наявність попереджувальних надписів на тарі / «верх», «обережно скло», «не кантувати» та ін. /

Після експертизи стану тари експертується маркування продукції, яке наноситься на транспортну та споживчу тару і повинні відповідати вимогам стандартів, ТУ та інших видів НТД. Експерту необхідно встановити, чи включено в маркування необхідні позначки та інформацію про назву товару, виготовлювача продукції, її естетичну цінність, вміст основних речовин, дату виготовлення, терміну споживання продукту та інші відомості про товар.

Усі виявлені під час огляду порушення стану затареного товару та його маркування експерт відмічає в акті експертизи.

Наступні дії експерта пов’язані з визначенням кількості продукту. Кількість штучного продукту, запакованого в транспортну тару, розфасованого або опломбованого постачальником, встановлюється шляхом підрахунку кількості товарних місць з урахуванням вміщеного в кожному з них штучного продукту. Для цього експерту необхідно впевнитися в тому, що пакувальні матеріали і пломби не порушено та доступу до товару в тарних місцях не було.

Якщо частину таких місць пошкоджено або експерт має підозру, що упаковку повару пошкоджено, то він повинен відокремити такі тарні місця, підрахувати фактичну кількість у них продукту і додати її до тієї частини продукту, яка визначена в непошкоджених тарних місцях.
За, випадку коли продукт пред’являється експерту в тарі нестандартній, з різною вагою брутто або навіть навалом, для встановлення кількості такого товару його треба переважити, встановивши вагу брутто і тари, та обчисливши вагу товарного нетто. Така перевірка товару називається суцільною.

Записувати результати кількості перевірки продукту в акт експертизи експерт мусить лише тоді, коли відомі дані про ту частину продукту, яка знаходиться в непошкоджених місцях, а також про ту, яка була в порушених і в підозрюваних місцях.

За випадку, коли вага продукту залежить від його вологості  /зерно, борошно, крупи, цукор та ін./, визначити його кількість без встановлення фактичної вологості заборонено.

2. Експертне дослідження якості товару. Після зовнішнього огляду товару для визначення якості продукту / а за деяких випадків і кількості / експерт відбирає з партії ту кількість товарних місць яка зумовлена стандартами, технічними умовами, договорами купівлі-продажу та ін. З цих місць відбираються точкові, вихідні та середні зразки для лабораторних досліджень / органолептичних, фізико-хімічних та мікробіологічних/. Ці дослідження виконуються незалежними, акредитованими лабораторіями / санітарно-гігієнічними, стандартизація та сертифікація та ін./.
Органолептичні показники продукції може визначити і експертна комісія або самостійно експерт.

Перевірка якості продукції може проводитись як суцільно, так і вибірково. Вибіркова перевірка з розповсюдженням її результатів на всю партію допускається лише в тому разі якщо передбачається стандартами, технічними умовами, договорами купівлі та продажу. Цьому має сприяти правильний відбір зразків, регламентований нормативно-технічною документацією для даного виду товару.

Про відбір зразків / проб/ експерт складає акти за встановленою формою. В акті експертної комісії вказуються всі данні про експортований товар, кількість відібраного товару, показники, які необхідно дослідити. Відібрані зразки товару / проби / надійно запаковують, опломбовують, скріплюють печаткою БТЕ і направляють у відповідну незалежну акредитовану лабораторію.

Крім акту відбору зразків та етикетки з опломбованими зразками, до лабораторії направляють лист від замовника експертизи з проханням на виконання досліджень і гарантією оплати.

На всіх перевірених виробах експерт / де тільки можливо / ставить особистий штамп.

Якщо при проведенні експертизи експерту необхідно користуватись приладами / вагами, електровимірювальними приборами та ін. /, він зобов`язаний впевнитися, що строк їхньої дії не минув і вони знаходяться в належному стані. Ці данні також відмічаються в акті експертизи.
Після проведення лабораторних досліджень і одержання їх результатів експерт має можливість визначити якість експортованого товару, встановити його відповідність вимогам НТД, сортність, кількість продукції, яка не може бути допущена до реалізації і т. ін.

3. Акт експертизи. Встановивши кількість і якість продовольчих продуктів, які підлягають експертуванню, експерт може приступити до складання акту експертизи. Існує декілька форм акту експертизи.

Найчастіше експертам доводиться заповнювати акт експертизи за форою №3, тобто за експертування товарів вітчизняного виробництва.
Акт експертизи складається з трьох частин: загальна, результати експертизи, висновок експерта.

У загальній частині акта форми 3 відмічаються інформаційні дані.

У другій / констатуючій / частині акта наводяться результати перевірки товару з усіма подробицями. Тут характеризується кількість, стан товару, сорт / ґатунок / виявлені дефекти, відмічають стан тари, пакування, маркування, вказують методи дослідження якості товару та їх результати, відповідність до вимогам НТД. У кінці цієї частини акта експерт вказує дату і час проведення експертизи.

Ці дві частини акта експертизи підтверджують і підписують експерт і всі члени експертної комісії / представники замовника і постачальника/, які брали участь у експертизі.

4. Висновок експерта. Третя частина акта «Висновок експерта» заповнюється на підставі даних попередніх частин експертизи і всього матеріалу, зібраного під час експертизи та встановленого лабораторними дослідженнями. Цю частину акта експерт заповнює і підписує самостійно. Він і несе всю відповідальність за свої висновки і проведення всієї експертизи.

Експерт повинен робити висновки лише на основі об`активних даних, виявлених під час експертизи. Вони записуються коротко, конкретно, обґрунтовано, тобто так, щоб потім не виникло потреби в додаткових поясненнях. Експерт зіставляє дані, одержані під час експертизи, з вимогами НТД, договору й інших документів, що засвідчують якість товару, та надає свої висновки.

У своїх висновках експерт вказує точне найменування та кількості товару: що відповідає вимогам НТД; що не відповідає цим вимогам; стандартного товару по сортах / ґатунках /; такого, що може бути перероблений; кількість відходів, такого, що пішов у відходи;фальсифікованого, шкідливого для здоров`я споживачів.

Експерту забороняється давати замовнику вказівки при знищення або повернення постачальнику забракованого товару, а також рекомендації, що не входять до компетенції товарної експертизи.

5. Оформлення акта експертизи. Акт експертизи заповнює власноруч експерт. Акт віддруковується і підписується в чотирьох примірниках. Рукописний та перший віддрукований промірники передаються до БТЕ, другий примірник – замовнику експертизи, третій – постачальникові товару, четвертий до бухгалтерії БТЕ. У триденний термін акт експертизи має бути затверджений начальником БТЕ і скріплений печаткою. Акт експертизи, що не затверджений та з відсутньою на ньому печаткою, вважається не дійсним. Рукописний та перший примірники акта експертизи зберігаються в бухгалтерії та архіві БТЕ протягом терміну, що встановлений положенням про товарознавчі експертизи. Їх може бути витребувано судовими та правоохоронними органами.

Переглядів: 3902

Повернутися до змісту: Товарознавство продовольчих товарів 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.