Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


План рахунків бухгалтерського обліку.

План рахунків – це систематизований перелік рахунків, який визначає організацію всієї системи бухгалтерського обліку на підприємстві і визначає схеми реєстрації та групування на рахунках фактів господарської діяльності.

Діючий “План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій” та інструкція по його використанню були затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99. № 291 і є обов’язковими для всіх підприємств і організацій.

У Плані рахунків кожному синтетичному надається назва, яка відображає економічний зміст об’єкту, присвоюється певний номер – код. У плані рахунків використовують десяткову систему.

Першою цифрою визначено клас рахунків, другою – номер синтетичного рахунку, третьою – номер субрахунку.

Синтетичні рахунки – рахунки першого порядку.

Субрахунки – синтетичні рахунки другого порядку.

Рахунки в банках 31

Наприклад 312 – Поточні рахунки в іноземній валюті

3 – клас

1- синтетичний рахунок

2 субрахунок.

 

Виробничі запаси

20 7 – запасні частини - субрахунок

клас синт.

Синтетичні рахунки суворо затверджені Планом рахунків. Субрахунки підприємство самостійно встановлює їх в залежності від напрямків своєї діяльності.

План рахунків включає 10 класів, 1-6 балансові рахунки, 7-9 – номінальні рахунки і 0 клас – позабалансові рахунки.

Рахунки в плані розміщені в певній послідовності і структура плану відповідає побудові балансу. Залишки по рахункам 1-3 класів використовують для складання активу балансу, 4-6 класів для пасиву балансу. Дані з рахунків 7-9 класів використовують для складання “Звіту про фінансові результати.

Рахунки 1 класу “Необоротні активи” призначені для (узагальнення інформації про наявність і рух) обліку основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості, а також зносу необоротних активів.

Всі рахунки – активні, винятком є рахунок 13 “Знос” (амортизація) необоротних активів.

Рахунки 2 класу”Запаси” призначені для обліку предметів праці, які використовують для обробки, переробки, використання у виробництві, а також малоцінні швидкозношувані предмети.

Матеріальні цінності які прийняті підприємством на відповідальне зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію обліковують на рахунках класу 0 “Позабалансові рахунки”.

Рахунки активні за винятком субрахунки 285 “Торгова націнка”.

Рахунки 3 класу“Кошти” розрахунки на інші активи передбачені для обліку грошових коштів у касах, на рахунках у банку грошових документів, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів (у національній валюті, інвалюта перераховується у гривню і пишеться через дріб).

Рахунки активні крім рах. 38 “Резерв сумнівних боргів”.

Рахунки 4 класу“Власний капітал і забезпечення зобов’язань” передбачені для обліку власного капіталу – зареєстрованого, резервного, додаткового а також нерозподілених прибутків, цільових надходжень та забезпечень.

Рахунки пасивні крім регулюючих:

45 “Вилучений капітал”

46 “Неоплачений капітал”

442 “Непокриті збитки”

443 “Прибуток використаний звітному періоді”.

Рахунки 5 класу“Довгострокові зобов’язання” призначені для обліку заборгованості по кредитам банків, за довгостроковими векселями, якщо не передбачається їх погасити протягом операційного циклу або 12 місяців з дати балансу. Всі рахунки пасивні.

Рахунки 6 класу“Поточні зобов’язання” використовують для обліку зобов’язань, які будуть погашені протягом 12 місяців або в ході операційного циклу. Це розрахунки з постачальниками, з бюджетом, за страхуванням, з оплати праці, з учасниками і т. д.

Рахунки пасивні, але можуть мати розгорнуте сальдо: одночасно і по Дт і по Кт, сальдо згортати не дозволяється, в балансі його показують окремо.

Рахунки 7 класу“Доходи та результати діяльності” використовують для обліку доходів від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та надзвичайних подій. Рахунки пасивні, рах. 79 – активно –пасивний.

Рахунки 8 класу“Витрати за елементами” використовують для обліку операційної діяльності за елементами витрат і матеріальні, на оплату, від рахування на соціальні заходи, амортизація та інші.

Рахунки цього класу використовують суб’єкти малого бізнесу, підприємства а також інші організації, діяльність яких не направлена на ведення комерційної діяльності. Ці підприємства не використовують рахунки 9 класу.

Всі інші підприємства можуть використовувати рахунки цього класу для узагальнення інформації про витратами за елементами з одночасним використанням і рахунків 9 класу. Рахунки активні.

Рахунки 9 класувикористовують для обліку витрат від операційної, фінансової, інвестиційної діяльності та витрати на запобігання надзвичайних подій та ліквідацію цих наслідків. Рахунки активні, по Дт – суми витрат, по Кт – описання їх рахунок 79 “Фінансова результати”.

Рахунки 0 класу“Позабалансові рахунки” використовують для обліку господарських активів, які не належать підприємству, але тимчасово потребують зберігання та бланків суворого обліку (довіреності, дипломи про освіту).

Облік цих активів ведеться за простою системою, без використання подвійного запису (прибуло, вибуло).

 


Читайте також:

 1. V. Класифікація рахунків
 2. Автоматизовані форми та системи обліку.
 3. Аудит використання трудових ресурсів і розрахунків з оплати праці
 4. Аудит розрахунків з бюджетами
 5. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням.
 6. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
 7. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками
 8. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 9. Аудит розрахунків за податками і платежами
 10. Аудит розрахунків із підзвітними особами.
 11. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками
 12. Аудит розрахунків із покупцями та замовниками
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Синтетичні та аналітичні рахунки. | Тема: Подвійний запис і кореспонденція рахунків. Узагальнення даних поточного обліку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.