Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Діаграма стану залізо - вуглець

Компоненти і фази системи залізо – вуглець

Діаграма стану залізовуглецевих сплавів

Компонентами залізовуглецевих сплавівє два хімічні еле­менти — залізо та вуглець.

Залізо — сріблясто-білий метал з температурою плавлення 1539 °С і густиною 7,87-103 кг/м3. Йому властива добра пластич­ність, невисока міцність і низька твердість.

Вуглецьможе перебувати в сплавах у цементиті Fе3С, у твер­дих розчинах проникнення, а також у вигляді графіту.

До фаз системизалізо-вуглець належать: рідкий розчин Р, ферит Ф, аустеніт А і цементит Ц.

Рідкий розчин Р — однорідна рідина, що складається із заліза та вуглецю. Рідкий розчин існує як окрема фаза над лінією ліквідує, а між лініями ліквідус та солідус він перебуває у рівновазі з кристалічною фазою (феритом, аустенітом або це­ментитом).

Ферит Ф — твердий розчин проникнення вуглецю в α-залі­зі. Максимальна розчинність вуглецю у фериті становить 0,02 %. Така незначна розчин­ність пояснюється малими розмірами порожнин в об'ємноцентрованому кубі заліза проти розмірів атома вуглецю.

Аустеніт А — твердий розчин проникнення вуглецю в γ-залізі з максимальною розчинністю 2,14 % С. Атом вуглецю може перебувати в центрі ГЦК. Аустеніт не магнітний, досить пластичний і має твердість за Брінеллем в межах 170 ... 220.

Цементит Ц — хімічна сполука заліза з вуглецем Fе3С,
яка відповідає концентрації вуглецю 6,67 %. Твердість цементиту дуже висока (800 НВ), його температура плавлення становить 1260 °С.

Перліт П – механічна суміш (евтектоїд) ферриту та цементиту, яка утворюється при евтектоїдному розпаді аустеніту (0,8% С).

Ледебурит Л (4,3% С) – механічна суміш (евтектика) аустеніту або перліту та цементиту. Нижче 727 оС аустеніт перетворюється у перліт, при цьому утворюється суміш перліту та цементиту.

 

Діаграма стану залізо-вуглецьохоплює залізовуглецеві сплави, які містять від 0 до 6,67 % С. Сплави з концентрацією вуглецю, що перевищує 6,67 %, практично не використову­ються через їхні незадовільні механічні властивості.

Діаграму залізо — вуглець характеризує структурні перетворення, які відбуваються в залізовуглецевих сплавах при їх охолодженні. По лінії ліквідус АСDмаємо початок, а на лінії солідус АЕСF— кінець кристалізації. Тут на ділянці АСлінії лік­відує рідкий розчин переходитьв аустеніт, а на ділянці СDу цементит первинний Ц1. Криста­лізація аустеніту закінчується на ділянці АEлінії солідус.

При температурі 1147 °С(лінія ЕСF) зрідкого розчину Р кон­центрації складу точки С(4,3 % С)утворюється дрібна механічна суміш – ледебурит.

Отже, на лінії солідус закінчується первинна кристалізаціяі нижче від цієї лінії починається вторинна кристалізація. Вторинна кристалізаціязумовлена поліморфізмом заліза та температурною зміною розчинності вуглецю в аустеніті. На лінії GSаустеніт перетворюється у ферит.

Розчинність вуглецю в аустеніті і фериті залежить від тем­ператури. Зі зниженням температури від 1147 °С (точка Е) до 727 °С (точка S) максимальна розчинність вуглецю в аустеніті зменшується від 2,14 до 0,8 %. Вуглець виділяється із γ-заліза з утворенням вторинного цементитуЦІІ. Таке перетворення називають евтектоїдним (розпад твердого розчину). В результаті цього розпаду утворюєть­ся дуже дрібна двофазова феритно-цементитна структура фери­ту і цементиту, яка називається перлітом П. Це перетворення завершується по лінії PSK.

Рис. 2.2. Діаграма стану залізовуглецевих сплавів

Р – рідкий сплав; А – аустеніт;П – перліт; Ф – ферит;

Ц – цементит; Л - ледебурит

Залізовуглецеві сплави зконцентрацією вуглецю до 2,14 % називають сталями. За структурою у рівноважному сталі розрізняють доевтектоїдні, евтектоїдні та заевтектоїдні сталі.

Доевтектоїдні сталімістять до 0,8 % вуглецю і мають феритно-перлітну структуру у вигляді світлих зерен фе­риту і темних зерен перліту.

Евтектоїдна сталь містить 0,8 % вуглецю, її структура - зерна перліту, що складаються здебільшого із пластинок цементиту та фериту. Пластинки цементиту порівняно тонші й світ­ліші.

Заевтектоїдні сталімістять від 0,8 до 2,14 % вуглецю. В структурі цих сталей є зерна перліту темного кольору і тонка світла мережа вторинного цементиту по границях зерен перліту.

Залізовуглецеві сплави з концентрацією вуглецю від 2,14 до 6,67 % називають чавунами. Якщо весь вуглець у чавунах пе­ребуває у вигляді хімічної сполуки Fe3C, то такі чавуни назива­ють білими. В структурі білих чавунів наявний ледебурит, що утворився на лінії ECFпід час евтектичної реакції. Чавуни, розташовані зліва від точки С, по закінченні первинної кристалізації мають структуру первинного аустеніту та ледебу­риту, а відповідно чавуни справа від точки С — структуру первинного цементиту і ледебуриту. Під час охолодження в інтер­валі температур від 1147 °С (лінія ЕСF)до 727 °С (лінія PSK)гранична розчинність вуглецю в аустеніті зменшується від 2,14 %до 0,8 % з утворенням вторинного цементиту.

За структурою білі чавуни поділяються на:

евтектичні(4,3 % С) з структурою - ледебурит;

доевтектичні(2,14...4,3 % С), структура : перліт + вто­рин- ний цементит + ледебурит;

заевтектичні(4,3…6,67 % С), структура: первинний це­ментит + ледебурит.

Тема 2.2. Виробництво чавуну і сталі.


Читайте також:

 1. Pv– діаграма водяної пари
 2. Автомобільні ваги з залізобетонною платформою
 3. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 4. Аналіз і оцінка стану охорони праці
 5. Аналіз показників складу, структури й технічного стану основних фондів.
 6. Аналіз ризикованості підприємства на основі показників фінансового стану.
 7. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 8. АНаліЗ СТанУ ЗДОРОВ'Я ДІТеЙ І ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ
 9. Аналіз стану й оцінка рівня нормування праці
 10. Аналіз стану основних засобів
 11. Аналіз стану та проблем реалізації Болонського процесу в Україні за ключовими напрямками.
 12. Аналіз фінансового стану
Переглядів: 2352

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Діаграма стану сплавів | Доменне виробництво

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.