Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


АНаліЗ СТанУ ЗДОРОВ'Я ДІТеЙ І ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

Існує чітко виражений взаємозв'язок між станом здоров'я людей та рівнем хімічного й радіологічного забруднення середовища.

Якість атмосферного повітря України однозначно неза­довільна. Частота вроджених вад розвитку дітей у містах із забрудненням атмосфери в три-чотири рази вища, ніж у відносно чистих. У районі металургійних центрів Дон­басу, Кривбасу, м. Комсомольська Полтавської області хвороби органів дихання в дітей реєструється вдвічі частіше, порівняно з відносно чистими районами. У Сіве-родонецьку, Рубіжному, Черкасах, де домінує хімічна промисловість, загальний рівень захворюваності населення на 25-40 % вищий. Крім високої захворюваності органів дихання, тут багато хвороб алергічного, онкологічного ха­рактеру, вад розвитку. В Рубіжному захворюваність дітей на злоякісні новоутворення у 6-8 разів вища за середню, а в Кременчуці — у 5-7 разів більше захворювань крові.

Дослідження, проведені Міністерством охорони здо­ров'я України, свідчать, що в зонах інтенсивного викорис­тання пестицидів, інших продуктів хімізації сільського господарства загальна захворюваність населення значно вища. Найзначнішими є зміни в частоті патології нервової системи, органів кровообігу, дихання, травлення, особливо у віці після 40 років. Установлено пряму кореляційну за­лежність між частотою злоякісних новоутворень і асорти­ментним індексом застосовуваних пестицидів.

На радіаційно забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територіях опинилось близько 1,5 млн населення. Понад 150 тис. осіб, у тому числі майже 60 тис. дітей, уражені дозою, вищою за допустиму, з них 13 тис. дітей — понад 200 бер. Більш ніж 110 тис. жителів України, в основному молоді, брали участь у ліквідації наслідків аварії в 30-кілометровій зоні та безпосередньо на ЧАЕС і дістали різні дози опромінення, з них близько 8 тис. — понад 500 бер.

Останніми роками загальний рівень захворюваності населення України зріс майже на ЗО %, у тому числі на цукровий діабет і бронхіальну астму — у 2,1 рази, на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки — 1,9 рази, на стенокардію — у 8,6 рази, гострий інфаркт міокарда — у 2,6 рази. Зросла кількість таких захворю­вань, як злоякісні новоутворення, тиреотоксикоз, психічні розлади, отит хронічний.

Це наслідок впливу на людину таких нових чинників, як забруднення навколишнього середовища радіонуклі­дами, стресові ситуації, недоброякісне і неповноцінне харчування, зумовлених різким погіршенням соціально-економічного становища країни в 90-х роках минулого століття. Зросла кількість вроджених аномалій розвитку» хвороб крові та кровотворних органів, захворювань на хронічний бронхіт, туберкульоз, жовчнокам'яну хворобу в усіх категорій населення, а в жінок у кілька разів частішими стали хвороби сечостатевої системи та анемії. Відзначається тенденція до поширеності гіпер- і гіпо­функції щитовидної залози (у вагітних — y 8,8 рази); виявляється схильність до спадкових хвороб тощо.

Важливим критерієм інтегральної оцінки здоров'я населення є показник захворюваності дітей. За даними НДІ педіатрії, акушерства і гінекології та НДІ соціальної гігієни і управління охорони здоров'я, загальна захво­рюваність юнаків-підлітків і дівчат-підлітків у 1999 р. становила відповідно 81,3 % і 82,8 %. Щороку близько 40 тис. жінок не доношують вагітність (7,8 % від загальної кількості); нормальні пологи становлять у середньому 32 %. Ускладнені та передчасні пологи спричинюють понад 50 %. випадків захворювань і смертності дітей раннього віку. Близько 70 % новонароджених мають ті чи інші відхи­лення у стані здоров'я, а серед контингенту дитячих дошкільних закладів таких дітей близько 80 %. Серед школярів перша група здоров'я (здорові діти) відзнача­ється лише у 25-35 % дітей; добре здоров'я мають лише 10 % випускників шкіл.

За даними статистичної звітності Міністерства охорони здоров'я України, зростає ураженість підлітків багатьма захворюваннями. На обліку лікувально-профілактичних закладів МОЗ України в 2002 р. перебувало 66,3 % міських і 33,7 сільських дітей. Останніми роками здоров'я під­літків Істотно погіршилося внаслідок поширення захворю­вань сечостатевої і серцевосудинної систем, анемії. У дів­чат-підлітків у 1,4 рази збільшилась кількість запальних хвороб статевих органів, у 2,5 рази — розладів менстру­ацій. За окремими захворюваннями показники поширено­сті їх серед підлітків перевищують показники дорослого населення (ожиріння — на 50 %, захворювання органів дихання — на 33 % ).

Катастрофічне зниження життєвого рівня більшості на­селення внаслідок соціально-економічної кризи 90-х років ХХ ст., не вирішені досі екологічні проблеми, загострені наслідками Чорнобильської катастрофи, соціально-психо­логічний дискомфорт серйозно вплинули на демографічну ситуацію в Україні: знизились середня тривалість життя і народжуваність, зросла загальна й дитяча смертність, збільшилась міграція.

На початку нового тисячоліття Україна за тривалістю життя чоловіків посідала 29-те місце в Європі й 49-те у світі, а жінок — 27-ме і 39-те місця відповідно. Різке зни­ження середньої тривалості життя в Україні зафіксовано з 1987 р. (у чоловіків — приблизно на три, а у жінок — на два роки). Таке скорочення вважають безпрецедентним для мирного часу й пов'язують переважно з екологічним забрудненням і наслідками катастрофи на Чорнобильсь­кій АЕС та соціально-економічними проблемами.

Україна належить до країн з низькою народжувані­стю. Рівень народжуваності давно не забезпечує простого відтворення населення. Підвищується рівень смертності — один з важливих показників, що характеризує добробут людей, умови їх праці та побуту, досягнення медицини і всієї системи охорони здоров'я.

Серед основних причин смертності перше місце посідають серцево-судинні хвороби, друге — злоякісні новоутворення, трете — нещасні випадки, отруєння та травми, четверте — хвороби органів дихання. Зросла смертність внаслідок алкоголізму, наркоманії, СНІДу, нещасних випадків і травм як у чоловіків, так і в жінок.

Важливою характеристикою демографічної ситуації в країні є дитяча смертність, особливо серед дітей до одного року, і хоча вона істотно зменшилась в останні роки, про­те все ще залишається вдвічі вищою, ніж у розвинених країнах світу. Цей показник свідчить про низький стан соціального благополуччя нашого суспільства.

Підсумовуючи короткий аналіз техногенно-еколо­гічної ситуації та стану здоров'я населення України, слід зробити висновок, що надзвичайно важливою є орієнтація людини на збереження природи і себе як частини цієї природи.

 
Переглядів: 8142

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТА її ВПЛИВ НА ЗДОРов'Я ЛЮДЕЙ | ПРОФІЛАКТИКА ДИТЯЧИХ XBOPоб

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.