Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ТА її ВПЛИВ НА ЗДОРов'Я ЛЮДЕЙ

ЕКОЛОГІЧНА і соцІАЛЬНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Еколого-географічна ситуація в Україні, як і в усьому світі, зумовлена станом соціально-природних відносин, що виявляються в середовищі життя на певному етапі їх розвитку. Іншими словами, еколого-географічна ситуація — це дії природних і антропогенних (людських) факторів у регіоні, що формують якість життя і стан здоров'я населення у певний час.

Людина своєю діяльністю створила численні джерела забруднення навколишнього середовища. Це виробники енергії (ТЕС, АЕС, ГРЕС, котельні), промислові об'єкти (металургійні, хімічні, нафтопереробні, цементні, целюлозно-паперові), екстенсивне, перехімізоване сільськогос­подарське виробництво, військова промисловість, війсь­кові об'єкти, транспорт (автомобільний, морський, річко­вий, залізничний, повітряний), гірниче виробництво.

До основних антропологічних забруднювачів довкілля, крім шкідливих речовин, що викидаються промисловими підприємствами, пестицидів і мінеральних добрив, що застосовуються у сільському господарстві, забруднень від усіх видів транспорту, належать також різні шуми від виробництв, транспорту, іонізуюче випромінювання, вібрації, світло-теплові впливи.

У промислових димах містяться шкідливі газові за­бруднювачі — сірчаний і сірчистий ангідриди; оксиди азо­ту, бензопірен, аміак, сполуки хлору, фтору, сірководень, вуглеводні, окиси вуглецю; тверді частки — вугілля, aqua, сульфатів та сульфідів металів (заліза, свинцю, міді, цинку), кремнезему, хлоридів, сполук кальцію, натрію, фосфору, а також пари основних кислот, ртуті, фенолу.

Серед екологічних проблем, які є і глобальними, і нашими національними, перше місце посідає проблема кислотних дощів, оскільки Україна насичена тепловими електростанціями, металургійними та хімічними комбіна­тами, як правило, із застарілими технологіями. Оксиди сір­ки й азоту, що потрапляють в атмосферу, сполучаючись з атмосферною вологою, утворюють дрібні крапельки сірчаної та азотної кислот, які переносяться вітрами у вигляді туману й випадають на землю кислотними доща­ми. Вдихання повітря, забрудненого кислотним туманом, спричиняє захворювання;дихальних шляхів та очей.

Повітряний басейн нашої країни надзвичайно забруднений: тільки в атмосферу за рік потрапляє в середньому понад 300 кг різноманітного бруду в розрахунку на кожного жителя країни. Негативного впливу атмосферних забруднень зазнають майже 17 млн чоловік (третина населення).

Забруднення навколишнього середовища призводить до різкого збільшення захворювань, передчасного старіння і передчасної смерті, інвалідності і тимчасової непраце­здатності, до народження неповноцінних дітей.

Діти, які проживають у районах, забруднених атмо­сферними викидами, часто мають нижчі за норму масу тіла і рівень фізичного розвитку, функціональні відхилення серцево-судинної і дихальної систем.

Забруднення води є причиною багатьох захворювань. Бактеріологічні й хімічні забруднення води виникають унаслідок потрапляння у водойми промислових та сільсь­когосподарських стічних вод, а також нечистот з населе­них місцевостей. Водним шляхом Поширюються кишкові інфекційні хвороби, зокрема холера, черевний тиф, паратифи, дизентерія, лептоспіроз, сибірська виразка, туберкульоз. За даними ВООЗ, 80 % усіх захворювань у країнах, що розвиваються, пов'язані з брудною водою і по­рушенням санітарно-гігієнічних норм. Надлишок нітратів у питній воді викликає у грудних дітей синюшність, утруднене дихання, метгемоглобінемію. Внаслідок дії на організм Кадмію виникає хвороба ітай-ітай. Доведено, що існує прямий зв'язок між концентрацією нітратів в орга­нізмі і захворюванням на рак шлунка, сечового міхура, нирок, тонкої кишки, стравоходу і печінки. Синтетичні миючі речовини подразнювальною та алергенною дією на шкіру спричиняють виникнення дерматитів, порушення обмінних процесів шкіри і всього організму.

Якщо природний аспект еколого-географічної ситуації можна охарактеризувати через кількісні та якісні показ­ники, то соціальний її аспект визначається накопиченням та інтенсивною міграцією речовин техногенного походжен­ня, зростанням їх ролі, нерідко визначальної, у формуванні нової якості умов життя, в активізації несприятливих стихійних ендогенних (внутрішніх) і екзогенних (зовніш­ніх) процесів, у виявленні специфічних природно-техно­генних процесів.

Відмінності в природних та соціально-економічних умовах України, диференціація структури виробництва, особливо добувної промисловості, нераціональність та інтен­сивне використання природних ресурсів, недосконалість
технологій зумовили й певні відмінності у створенні спе­цифічних регіональних еколого-географічних проблем. Тиск техногенезу в багатьох регіонах України значно перевищив здатність природи до самовідтворення. Особ­ливо складні проблеми виникли в регіонах давнього та інтенсивного освоєння.

За останнє десятиріччя посилились радіоактивне, хімічне, теплове, електромагнітне та інші види забруднень, які значною мірою визначають захворюваність і тривалість життя населення.

В демографічному аспекті спостерігається концент­рація населення у великих містах, що негативно впливає на стан навколишнього середовища і здоров'я людей. У 24 найбільших містах мешкає 46 % міського населення країни. Найвищий рівень урбанізації — в Дніпропетров­ській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській та Харківській областях. Це пов'язано із зосередженням тут промислового виробництва (у тому числі й потенційно небезпечного), що спричиняє, у свою чергу, погіршення екологічної ситуації і відповідно здоров'я людей.

Потенційно небезпечні виробництва мають велику пи­тому вагу в структурі промисловості: у цілому по Україні їх частка становить понад 40 % від вартості промислових фондів, майже 34 % від обсягів виробництва.

Надзвичайно, забруднені території площею 61 тис. квадратних кілометрів (забрудненість повітря, води, ґрунту в багато разів перевищує нормативи) Україна має в районах Придніпров'я, Донбасу, Чорнобильської АЕС.

 
Переглядів: 1228

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПОНЯТТЯ ПРО ЗДОРОв’Я ЛЮДИНИ | АНаліЗ СТанУ ЗДОРОВ'Я ДІТеЙ І ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.012 сек.