Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Фазорегулятор.

Фазорегулятор являє собою асинхронну трифазну машину з ротором, загальмованим черв'ячною передачею. На відміну від індукційного регулятора обмотки статора і ротора між собою електрино не з'єднані (мал. 15).

До обмотки статора підводять напругу мережі, а з кілець обмотки ротора знімають напругу U2.

При повертанні ротора змінюється тільки фаза вторинної напруги U2, а величина її залишається сталою.

Фазорегулятори застосовують у автоматиці і у вимірювальній техніці (стенди для перевірки електричних лічильників).

Вітчизняна промисловістьвипускає трифазні фазорегулятори типів ФР і ФРО потужністю від 1 до 15 кВа.

У фазорегуляторі типу ФР потужністю 1 кВа ротор повертають рукою, а типу ФРО(фазорегулятор обдувний) потужністю 7,5 і 15 кВа – електродвигуном, що дає можливість дистанційно керувати ним.

 

Мал. 15 Схема фазорегулятора.

 

 

Запитання для самоперевірки.

1. Нарисувати схему і пояснити принцип дії трифазного
індукційного регулятора.

2. Чому неможлива паралельна робота трифазного індукційного регулятора?

3. Намалювати схему і пояснити принцип дії фазорегулятора.


4.10 ТЕМА: ОБЕРТОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ.

 

1. Перетворювальні агрегати частоти типу ПСЧ-5.

Електромашинний перетворювальний агрегат частоти типу ПСЧ-5 призначений для перетворення електричної енергії змінного струму частотою 50 Тц у електричну енергію змінного струму частотою 190-200 гц.

Агрегат складається з асинхронного електродвигуна, який живиться струмом частоти 50 гц, і синхронного генератора підвищеної частоти (200 гц). Збуджується синхронний генератор від селенових випрямлячів (мал. 19, а). Ці випрямлячі живляться від спеціального три обмоткового стабілізуючого трансформатора, який знижує напругу, що підводиться до випрямлячів. Первинна однофазна обмотка: 1 трансформатора ввімкнена паралельно до однієї з фаз двигуна на фазну напругу мережі. Вторинні обмотки трансформатора з'єднані у зірку, вони живлять селенові випрямлячі зниженою напругою.

У первинній обмотці трансформатора є дві серієсні обмотки 2 і 3, які ввімкнені у коло навантаження генератора і обтікаються робочим струмом навантаження.

 

 

 

Мал. 19, а. Схема перетворювального агрегату типу ПОЧ-5.

 

При зростанні навантаження на генератор збільшиться струм у серієсних обмотках трансформатора 2 і 3, внаслідок чого магнітний потік у осерді трансформатора, створюваний цим струмом, збільшиться, через що збільшиться є. р. с. У вторинній обмотці трансформатора і струм збудження у обмотці ротора генератора. Тому що при збільшенні навантаження струм збудження відповідно збільшиться, то напруга на затискачах генератора залишиться сталою.

Двигун агрегату має одну пару полюсів, а ротор генератора - чотири пари, внаслідок чого генератор виробляє струм частотою близько 200 гц, що видно з формули:

 


Тому що синхронне число обертів ротора генератора дорівнює п= 3000 об/хв, а число пар полюсів/» ротора генератора дорівнює 4, то, підставивши ці дані уформулу, одержимо

8000*4

Стабілізуючий трансформатор обладнаний магнітним шунтом, який може переміщатись відносно осердя. Магнітний шунт призначений для настройки стабілізації перетворювача на заводі. Внаслідок ковзання ротора асинхронного двигуна частота струму перетворювача при номінальному навантаженні дорівнює 194 гц, потужність генератора 5 кВт, к. к. д. агрегату 0,67.

Перетворювач призначений для живлення електродвигунів ручних інструментів (електропилок та ін.).

Напруга генератора при зміні навантаження від холостого ходу до номінального значення при соs ф = 0,75 підтримується автоматично і дорівнює 240 в з відхиленням +8%, - 5% від Uн.

 

2. Асинхронний перетворювач частоти струму типу И-75/

Розглянемо принцип дії асинхронного перетворювача частоти струму типу И-75, який застосовується для електропривода машинок для стрижки овець.

Перетворювач складається з двополюсного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором і шестиполюсного асинхронного генератора (перетворювача) з фазним ротором.

Ротори обох машин мають загальний вал, а статори розміщені у загальному корпусі.

Обмотки статорів асинхронного двигуна і генератора живляться струмом, що має частоту 50 гц, при напрузі 380/220 в. Схема вмикання обмоток статорів виконана таким чином, що обертання магнітних полів двигуна і генератора протилежні одне одному. Споживачі приєднують до фазної обмотки ротора генератора через кільця і щітки (Мал.20). Напруга на кільцях 36 в, частота 200 гц. Двигун обертає ротор генератора проти напряму обертання магнітного поля статора, внаслідок чого в обмотці ротора генератора виникає є. р. с. з частотою, яка визначається за формулою:

 

або

 

де f2 - частота є. р. с. у роторі генератора, гц; f1 - частота мережі, гц;n2 -число обертів ротора генератора, об/хв.; n1 - число обертів обертового магнітного поля статора генератора, об/хв.


 

 

 


 
 


 


5.Електричні мікромашини

5.1 Тема: Мікромашини постійного струму.

3. Тахогенератори ПС, їх будова, призначення.

 

Тахогенератори постійного струму служать для вимірювання частоти обертання за значенням вихідної напруги, а також для отримання електричних сигналів, пропорційних частоті обертання валу в схемах автоматичного регулювання.

Тахогенератором постійного струму є генератор малої потужності з електромагнітним незалежним збудженням (мал. 30.3, а) або із збудженням постійними магнітами.

 

 
 

 


Зважаючи на те, що при постійному струмі збудження Ів = const магнітний потік Ф практично не залежить від навантаження, вихідна ЕДС тахогенератора Евих прямо пропорційна частоті обертання:

Точність роботи тахогенератора визначається його вихідною характеристикою, що є залежністю вихідної напруги від частоти обертання при незмінному значенні опору навантаження. Найбільш точна робота тахогенератора відповідає прямолінійній вихідній характеристиці (мал. 30.3, б, пряма 1).

Проте в реальних тахогенераторах вихідна характеристика не прямолінійна (графік 2) і до того ж вона вьіходіт не з початку осей координат. Основна причина криволінійності характеристики - реакція якоря, тому зменшенню криволінійності цієї характеристики сприяє включення на вихід тахогенератора приладів з великим внутрішнім опором оскільки при зменшенні струму якоря ослабляється дія реакції якоря. У сучасних тахогенераторах відхилення вихідної характеристики від прямолінійної складає від 0,5 до 3%.

Широке застосування отримали тахогенератори постійного струму, збуджувані постійними магнітами. Ці тахогенератори не мають обмотки збудження, і тому вони простіші по конструкції і мають менші габарити.

 

 

5.3 Тема: Асинхронні машини.

 

 

3. Універсальні колекторні двигуни.

Однофазні колекторні двигуни невеликих потужностей виготовляють без компенсаційної обмотки і додаткових полюсів, їх також виготовляють для роботи на постійному і змінному струмі і називають універсальними. Універсальні колекторні двигуни мають потужності від 5 до 270 вт і застосовуються для електроінструментів, вентиляторів,

приводних швейних машин та ін.

Рис. 4.9.2. Схема вмикання універсального колекторного двигуна колекторного двигуна.

Тому що опір обмоток двигуна змінному струму більший, ніж постійному, то в обмотці збудження роблять відпайку і при роботі на постійному струмі в електричне коло вмикають всю обмотку збудження, а при роботі на змінному струмі - тільки частину її. При цьому двигун розвиває однаковий обертаючий момент на змінному і постійному струмах.

На рис. 4.9.2 подана схема універсального колекторного двигуна, єдиної серії УЛ. У цих двигунах, що мають габарити 04, 05 і 06, постійний струм вмикають на затискачі С1 і С2, а змінний - на затискачі О1 і О2 (рис. 272). Із схеми видно, що при змінному струмі вмикають частину обмотки збудження, а при постійному - всю.

Для зміни напряму обертання кінці Я1 і Я2 ,що йдуть від обмотки якоря, міняють місцями, тобто змінюють напрям струму в якорі (рис. 4.9.2).

У двигунах дуже малих потужностей обмотку збудження не секціонують, а всю вмикають у мережу при постійному і змінному струмах. При цьому на змінному струмі двигун розвиває менший обертаючий момент.

Двигуни єдиної серії УЛ випускають на 2700, 5000 і 8000 об/хв.

К. к. д. цих двигунів низький і становить 0,22 - 0,64, a cos ф = 0,7 ÷0,9, причому більше значен­ня cos ф мають велико швидкісні двигуни.

Крім двигунів серії УЛ, випускають також однофазні колекторні двигуни серій МУН, УМТ, ДТА-40 і КО-400.

4. Пуск і регулювання швидкості колекторних двигунів

Однофазні колекторні двигуни невеликих потужностей за­пускають прямим вмиканням у мережу. Двигуни великих потужностей запускають при зниженій напрузі мережі, для чого застосовують автотрансформатор AT (рис. 4.9.3, а).

Рис. 4.9.3. Схема пуску однофазного колекторного
двигуна:

а - автотрансформатором; б - реостатом.

Швидкість цих двигунів регулюють, змінюючи напругу тим же автотрансформатором, а у двигунів невеликої по­тужності (рис. 4.9.3, б),- реостатом R (двигун для приводу швейної машини).

Крім того, швидкість однофазного колекторного двигу­на можна регулювати тими ж способами, що й двигуна
постійного струму з послідовним збудженням..

До недоліків однофазних колекторних двигунів відносяться важкі умови пуску та комутації, тому що у короткозамкнених комутуючих секціях, крім реактивної є. р. с., індукується ще й трансформаторна є. р. с, що призводить до сильного іскріння під щітками.

Незважаючи на ці недоліки, однофазні колекторні двигуни широко застосовуються у побуті і виробництві, тому що дають можливість у широких межах регулювати швидкість обертання.

Однофазний колекторний двигун не можна запускати
при малому навантаженні, тому що можливий його «рознос», як і в двигуна постійного струму з послідовним збудженням.

Запитання для самоперевірки

1. Нарисувати і пояснити схеми універсальних колекторних двигунів.

2.Як змінити напрям обертання якоря однофазного колекторного
двигуна?

3.Нарисувати і пояснити схеми пуску і способи регулювання
швидкості однофазних колекторних двигунів.

 
Переглядів: 1826

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Асинхронний генератор з конденсаторним збудженням. | Заліковий МОДУЛЬ 1 . Економічна і соціальна географія світу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.