Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Оператор умовного переходу

Оператор присвоєння

Алгоритми, що розгалужуються. Оператор присвоєння. Оператор умовного переходу

Лекція №5

Функції часу і дати

Функції обробки рядків

Функція Вираз, що повертає функція
Asc(String) Chr(Charcode)   Lcase(String)   Ucase(String)   Left(String, n)   Right(String, n)   Mid(String, Start [,n])     Len(String)   Spase(n) Повертає ASCI код першого знака рядка Asc(“астра”)=>97 Charcode приймає значення від 0 до 255. Значення від 0 до 31 відповідає управляючим кодам. Chr(13) – перехід на новий рядок, Chr(97)=>“а” Перетворює рядок до нижнього регістру (робить всі букви малими) Lcase(“АстрА”)=>“астра” Перетворює рядок до верхнього регістру (робить всі букви великими) Ucase(“АстрА”)=>“АСТРА” Повертає n лівих символів рядка String Left(“осінь”,2)=>”ос” Повертає n правих символів рядка String Right(“осінь”,3)=>”інь” Повертає рядок, який складається з n символів, починаючи з позиції Start рядка (String). Mid(“осінь”,2,3)=>”сін” Повертає кількість символів рядка String Len((“осінь”)=>5 Повертає рядок з n прогалин Spase(3)=>” ”
Функція Значення, що повертає функція
Date   Time Day, Month, Year Повертає значення типу Variant, що представляє день, місяць, рік в значенні дати Повертає значення типу Variant, що представляє поточний час системного годинника комп’ютера Повертає ціле число, яке значить день, місяць, та рік в значенні дати

Аргументом для функцій, що описані вище, має бути вираз типу Datе.


 

Оператор присвоєння ми вже використовували, коли працювали з вікном діалогу, але не акцентували на цьому. Оператор присвоєння завжди включає знак (=).

Синтаксис:

<Змінна /Константа>= <Вираз>

Щоб виконати оператор присвоєння, необхідно вичислити вираз, який задано в правій частині і присвоїти його значення змінній або константі, які вказані в лівій частині.

Приклад:

х= 2

х = х + 5

В результаті виконання цих двох команд змінній х буде присвоєно значення 7.

Оператор умовного переходу надає можливість вибрати і виконати одну з груп інструкцій в залежності від виконання заданих умов.

Оператор умовного переходу буває двох видів:

· записаний в один рядок

· блочний

Синтаксис однорядкового оператора:

if<Умова> then [<інструкція>] [Else <Інструкція_else>]

Оператор виконується аналогічно функції “ЕСЛИ” в Excel. Він перевіряє <Умову> (логічний вираз), якщо вона виконується (логічний вираз приймає значення true), то виконується <інструкція>(будь який оператор VBA), впротилежному разі виконується <Інструкція_else>.

Наприклад:

if x<0 then y=cos(x+5)^2 else y= x^3+log(x)

Якщо необхідно перевіряти декілька умов, а також якщо при виконанні умови треба виконувати не одну команду, а цілий блок операторів, то використовується блочний оператор if.

Синтаксис блочного оператора

if <Умова1> then

[<блок операторів 1>]

[elseif <Умова2>]

[<блок операторів 2>]

. . .

[else]

[<блок операторів n>]


Читайте також:

 1. Арифметичні оператори
 2. Арифметичні цикли. Оператор циклу For – Next
 3. Базовий синтаксис деяких основних операторів
 4. Вдосконалення нормативно-правової бази міста на етапі переходу до інформаційного суспільства
 5. Використання оператора throw
 6. Вольт-амперна характеристика ідеалізованого р-п-переходу
 7. Вольт-амперна характеристика тонкого р-n переходу
 8. До переходу противника в наступ на позиції відділення постійно несе службу спостерігач.
 9. До умовного друкарського аркуша
 10. Ємнісні властивості p-n-переходу
 11. Загальні вимоги до робочого місця оператора ЕОМ
 12. Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Функції перетворення форматів | Приклад розв’язання задачі на розгалуження

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.