Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Доповідь

Реферат

 

Реферат (лат. referre – «доповідати, повідомляти») – короткий виклад змісту одного або декількох документів з певної теми.

Реферати складають студенти вищих навчальних закладів, їх пишуть аспіранти й ті, хто готується до складання кандидатських іспитів з філософії, спеціальності, якщо немає публікацій.

Вибір теми реферату студенти здійснюють відповідно до тематики затвердженої на кафедрі та за погодженням з науковим керівником.

Виклад матеріалу в рефераті має бути коротким і стислим. У рефераті використовується стандартизована термінологія, значення якої зрозуміле з контексту.

Обсяг реферату визначається специфікою теми і змістом до­кументів, кількістю відомостей, їх науковою цінністю або практи­чним значенням.

Є багато видів рефератів, але науковці найчастіше мають справу з інформативними і розширеними, або зведеними рефератами.

Види рефератів:

- інформативний

- розширений, або зведений.

 

Досить поширеною формою оприлюднення результатів наукового дослідження є доповіді.

Доповідь– це одна з багатьох форм оприлюднення результатів наукової роботи, можливість за короткий термін «увійти» в наукове товариство за умови яскравого виступу. Це документ, у якому викладаються певні питання, даються висновки, пропозиції. Доповідь призначена для усного (публічного) прочитання та обговорення.

Розрізняють такі види доповідей:

1. Звітні (узагальнення стану справ, ходу роботи за певний час);

2. Поточні (інформація про хід роботи);

3. На теми наукових досліджень.

Наукова доповідь – це публічно виголошене повідомлення, розгорнутий виклад певної наукової проблеми (теми, питання), одна із форм оприлюднення результатів наукової роботи.

Структура тексту доповіді аналогічна плану статті.

Алгоритм тексту доповіді:

– вступ;

– основна частина;

– підсумкова частина.

Тези(гр. «положення, твердження») - це коротко, точно, послідовно сформульовані основні ідеї, думки, положення наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої наукової праці.

Тези доповіді умовно складаються з двох частин: вступної частини і власне тез. У вступній частині коротко висвітлюється те, що стало основою для написання тез. Зокрема, вказується актуальність теми, зв’язок її з науковими програмами, мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження. У основній частині описуються основні теоретико-методичні положення, результати дослідження.

Тези повинні бути короткими і чіткими, висвітлювати основні положення роботи. Разом з тим, окремі тези повинні бути логічно пов’язані між собою шляхом послідовного висвітлення, розкриття основної ідеї.

 

Питання № 2. Організація та послідовність виконання науково-дослідної роботи студентів, магістрів і аспірантів

 

Важливим моментом є - оволодіти технікою написання наукових статей, монографій, рефератів, тез доповідей і підготовки доповідей на конференції так, щоб вони не лише відповідали вимогам жанру публікації (виступу), а й були відповідним чином сприйняті читачами і слухачами. Це висуває певні вимоги до логіки побудови доповіді чи статті, її форми, стилю і мови.

Зупинимося детальніше на особливостях роботи над підготовкою публікацій, рефератів та доповідей.


Читайте також:

  1. Доповідь
  2. Особливості формування валютної системи України (доповідь).
  3. Реферат, доповідь, виступ, книги
  4. Як готовити доповідь, статтю й виступати на науковій конференції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Наукова стаття. | Техніка написання тексту.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.