Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Суть стандартизації.

Тема лекції. Суть стандартизація та її рівні.

Тема програми № 1. Основи стандартизації.

Навчальні питання.

 1. Задачі та зміст дисципліни.
 2. Суть стандартизації.
 3. Розвиток стандартизації.

3.1 Фактична стандартизація.

3.2 Офіційна стандартизація.

3.3 Розвиток вітчизняної стандартизації в легкій промисловості.

 1. Етапи створення та розвитку національної системи стандартизації.
 2. Законодавчо-нормативна база державної системи стандартизації.
 3. Рівні стандартизації та їх характеристика.
 4. Визначення понять стандартів різних рівнів, їх позначення.
 5. Гармонізація стандартів.
 6. Поняття про ідентичність та модифікованість національного стандарту України.
 7. Умови за яких національний стандарт вважається нееквівалентним.
 8. Позначення ступеня відповідності.

 

1. Задачі та зміст дисципліни.

Основна мета курсу – вивчення, узагальнення та використання на практиці майбутніми фахівцями сучасних досягнень у галузі стандартизації, сертифікації та оцінюванні якості продукції.

Програма дисципліни передбачає ознайомлення із загальною теорією стандартизації і вивчення:

- теоретичних питань структури державної системи стандартизації;

- основних положень державної системи стандартизації в Україні: мети та основних принципів;

- категорій нормативних документів з стандартизації та видів стандартів;

- нормативних документів швейної промисловості;

- сутності методів стандартизації;

- загальних відомостей про вітчизняний та світовий досвід в галузі управління якістю продукції;

- питань пов’язаних з оцінкою технічного рівня якості;

- загальних принципів проведення робіт з сертифікації та атестації виробництва.

 

Основу нормативного забезпечення якості становить стандар­тизація.

Слово "стандартизація" є похідним від англійського слова "standard", яке означає норма, зразок, м1рило, основа. Терм1н "стандартизація"в Україні з'явився в 20-х роках XX стор1ччя. Йога визначення неодноразово уточнювалось. Hapaзi він має стандартизоване визначення як "діяльність, що полягає у встановленні положень для загального i багаторазового користування стосовно розв'язання існуючих чи можливих проблем i спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості за даних умов"[ДСТУ 1.1-2001].

Суттєві вигоди від стандартизації полягають у підвищенні відповідності продукції, процесів та послуг їхньому призначенню, усуненню перешкод у торгівлі та сприянні науково-технічній співпраці. В Законі України "Про стандартизацію" подано таке визначення: "Стандартизація – діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і бага­торазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відпо­відності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науко­во-технічному співробітництву".

Сучасна стандартизація спрямована на забезпечення:

- максимальної економії та створення умов для раціонального використовування національних ресурсів на всіх етапах життєвого циклу продукції та при товарообміні;

- захисту інтересів споживача шляхом стабільного і своєчас­ного забезпечення заданого рівня якості продукції на всіх етапах життєвого циклу продукції та послуг;

- безпеки праці, охорони здоров'я населення і захисту довкілля;

- спілкування і порозуміння між різними зацікавленими сторо­нами;

- конкурентоспроможності продукції робіт та послуг відповідно до рівня розвитку науки, техніки і технологій.

Таким чином, стандартизація має синтезувати в собі наукові, технічні, економічні та юридичні аспекти, щоб регламентувати пра­вила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, гаран­туючи при цьому рівень якості продукції, а також безпеку життя, здо­ров'я і майна людей та довкілля.


Читайте також:

 1. Законодавчо-нормативна база державної системи стандартизації.
 2. Національні системи стандартизації. Основні завдання їх діяльності.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Інтенсифікується пошук світового центру управління та інструментів регулювання глобальних світогосподарських процесів. | Фактична стандартизація.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.