Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Вимоги до оформлення розділів та підрозділів

Структурними елементами основної частини ПЗ є розділи, підрозді­ли, пункти, підпункти, переліки.

 

Таблиця 5.2 – Вимоги за ДСТУ 3008-95 до КР.

  КР - відповідно до ДСТУ 3008-95  
1. Документацію оформляють на стандартних аркушах паперу з однієї сторони
2. Відступи від країв аркуша: звер­ху, знизу і зліва - 20 мм; справа — 10 мм. Абзац — 5 знаків.
3. Нумерація сторінок в правому верх­ньому кутку, починаючи зі змісту
7. Заголовки структурних частин, розді­лів виконують великими літерами по­се­­редині рядка, всі інші з абзацу малими літерами починаючи з великої. Слово "До­датки" малими літерами з першої великої посередині рядка. Запис літера­турного джерела:„ПЕРЕЛІК ПОСИЛА­Н­Ь"
8. Примітка. Текст... продовження. Примітки: 1. Текст... продовження. 2. Текст... продовження

Розділ - головна ступінь поділу тексту, позначена номером і має заголовок.

Підрозділ - частина розділу, позначена номером і має заголовок.

Пункт - частина розділу чи підрозділу, позначена номером і може мати заголовок.

Підпункт - частина пункту, позначена номером і може мати заголовок. Заголовки струк­турних елементів необхідно нумерувати тільки арабськими числами.

Допускається розміщувати текст між заголовками розділу і підрозділу, між заголовками підрозділу і пункту.

Кожен розділ рекомендується починати з нової сторінки.

Заголовок розділу записують посередині (ДСТУ 3008-95) та з абзацу (ДСТУ 3008-95) великими буквами з більш високою насиченістю.

Заголовки розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів (при наявності заголовка) запи­сують з абзацу малими буквами починаючи з великої.

Розділи нумерують порядковими номерами в межах всього документа (І, 2, і т.д.). Після номера крапку не ставлять, а пропускають один знак.

Підрозділи нумерують в межах кожного розділу, пункти в межах підрозділу і т.д. за формою (3.1,3.2, 3.2.1, 3.2.2,3.2.2.1 і т.д.).

Цифри, які вказують номер, не повинні виступати за абзац.

Посилання в тексті на розділи виконується за формою: "...наведено в розділі 3".

В тексті документа може наводитись перелік, який рекомендується нумерувати малими літерами української абетки з дужкою або тире перед текстом. Для подальшої деталізації переліку використовують арабські цифри з дужкою.

Кожну частину переліку записують з абзацу, починаючи з малої букви і закінчуючи крапкою з комою, в кінці останньої ставлять крапку.

Приклад:

а) текст переліку та його...
продовження;

б) текст переліку:

1) текст переліку подальшої деталізації та його продовження;

2)...;

в) останній перелік.

Одна примітка не нумерується і після слова "Примітка" ставиться тире (ГОСТ 2.105-95). Текст примітки починають в цьому ж рядку з великої літери і продовжують без абзацу. Якщо приміток кілька, то після слова "Примітки" нічого не ставлять, а записують кожну примітку з абзацу, нумеруючи за порядком арабськими числами. Після номера крапку не ставлять. Примітку починають з великої літери. Продовжують текст примітки без абзацу. Після кожної примітки ставлять крапку.

Примітка - Текст приміток дозволяється друкувати через один інтервал.

Примітки

1______________________________________

2 ________________________________________________

Тексти приміток за ДСТУ 3008-95 (відповідно однієї або декількох)мають вигляд:

Примітка.___________________________

_____________________________________________

Примітки:

1.(Після кожного номера примітки з великої літери подають текст примітки)

2.__________________________________________________________

 


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 7. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 8. IV. ВИМОГИ ПРОФЕСIЇ ДО IНДИВIДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХIВЦЯ
 9. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 10. V. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях
 11. VI. Оформлення маршрутної документації на проведення туристичних походів та експедицій
 12. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ | Правила написання тексту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.