Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


С.В. Іносов, О.Г. Тімінський

Підготовка оригінал-макету В. Л. Тарнавський, Ю. В. Романєнко Керівник видавничого відділу С. О. Кіцно


 


Формат 60x84/16. Підписано до друку 26.03.2007.

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Тайме.

Наклад 800 прим.

Зам. №01/07


 


 

Друкарня ПП "Діса-Плюс"

м. Харків, вул. 23 Серпня, 31 а, 44

тел. 8(057)759-70-84

ТОВ «Видавничий дім «Професіонал»

Тел./факс (8-044) 451-45-66 (багатоканальний)

e-mail: vdbook@profi-book.kiev.ua,

rl@profi-book.kiev.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників і

розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК№ 1533

С.В. Іносов, О.Г. Тімінський

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА | АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.