Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Конспект лекцій

 

для студентів спеціальності 7.092501 „Автоматизоване управління технологічними процесами”

 

Київ 2008


УДК 004.021

ББК 22.161

І-68

 

 

Рецензент Л.І. Мазуренко, д-р техн. наук, професор

 

Затверджено на засіданні кафедри автоматизації технологічних процесів, протокол № 2 від 17 вересня 2007 року.

 

 

С.В. Іносов, О.Г. Тімінський

І-68 Автоматизація технологічних процесів об’єктів житлово-комунального господарства: Конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2008. – 60 с.

 

 

Розглянуто основні положення теорії і практики автоматизації технологічних процесів об’єктів житлово-комунального господарства.

 

Призначений для студентів спеціальності 7.092501 “Автоматизоване управління технологічними процесами”.

 

УДК 004.021

ББК 22.161

© С.В. Іносов, О.Г. Тімінський, 2008

© КНУБА, 2008


ЗМІСТ

 

Вступ. 4

Лекція 1. Тема 1. Основні поняття та визначення автоматики та автоматизації об’єктів житлово-комунального господарства. 5

Лекція 2. Тема 2. Автоматизовані системи управління технологічними процесами 8

Лекції 3-4. Тема 3. Елементи загальної теорії систем. 10

Лекції 5-6. Тема 4. Основні прийоми управління та відображення
їх на схемах автоматизації 12

Лекції 7-10. Тема. 5. Автоматизація вентиляційний систем. 20

Лекції 11-14. Тема 6. Автоматизація систем кондиціонування повітря. 30

Лекції 15-18. Тема 7. Автоматизація систем газопостачання. 35

Лекції 19-22. Тема 8. Автоматизація систем теплопостачання. 38

Лекції 22-26. Тема 9. Автоматизація систем водопостачання. 45

Лекції 27-30. Тема 10. Автоматизація ліфтового господарства. 51

Запитання для самоконтролю.. 54

Список літератури. 55

Додаток. 56

 

 


ВСТУП

 

Однією з основних складових, що характеризує життєвий рівень населення України, є житлово-комунальне господарство. Ефективне використання енергетичних ресурсів в ЖКГ є вирішальним фактором їх функціонування в ринкових умовах для надання споживачам відповідного рівня і якості житлово-комунальних послуг. Слід відмітити, що в нинішній час в житлово-комунальному господарстві України дуже висока питома вага витрат енергетичних ресурсів під час виробництва і надання житлово-комунальних послуг, які в 2-3 рази більше, чим в країнах Європейського Союзу.

В умовах реформування житлово-комунального господарства ефективне використання енергетичних ресурсів набуло великого значення, оскільки зниження витрат на виробництво житлово-комунальних послуг призводить до підвищення рівня рентабельності галузі, зниження числа збиткових підприємств, що, значною мірою, відбивається на якості життя населення України.

У зв’язку з цим актуальності набувають системи автоматизації, спрямовані на впровадження енергозберігаючих технологій.

Впровадження систем автоматизації об’єктів житлово-комунального господарства дозволить забезпечити:

1) економію енергоресурсів;

2) облік споживачів житлово-комунальних послуг, що непрямо призведе до тої самої економії;

3) гнучке та ефективне управління житлово-комунальними об’єктами;

4) швидку реакцію на критичні та аварійні стани житлово-комунальних об’єктів;

5) централізацію управління;

6) більш точне дотримання технологічних параметрів об’єктів житлово-комунального господарства тощо.

В цілому, без впровадження систем автоматизації неможливо уявити будь-яку сучасну складну ієрархічну систему.

Цей конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів об’єктів житлово-комунального господарства» призначений для надання теоретичних знань про моделі відповідних систем, а також ілюстрації їх практичними прикладами.


Читайте також:

 1. Автоматизація банківської діяльності в Україні
 2. Автоматизація вводу
 3. Автоматизація виробництва
 4. Автоматизація виробничих процесів
 5. Автоматизація водорозподілу з комбінованим регулюванням
 6. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 7. Автоматизація водорозподілу регулювання зі сталими перепадами
 8. Автоматизація водорозподілу регулюванням з перетікаючими об’ємами
 9. Автоматизація водорозподілу регулюванням за верхнім б'єфом
 10. Автоматизація водорозподілу регулюванням за нижнім б'єфом
 11. Автоматизація гідроелектростанцій
 12. Автоматизація за напрямами




<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
С.В. Іносов, О.Г. Тімінський | Лекція 1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.