Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Облік розрахунків з покупцями і замовниками

В процесі виробничо-фінансової діяльності з приводу реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг підприємства вступають у розрахункові відносини з покупцями і замовниками.

Для відображення розрахунків з покупцями за відвантажені на їх адресу товарно-матеріальні цінності та розрахунків із замовниками за виконані та прийняті до оплати роботи або надані послуги призначено рахунок 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками”.

По Д-ту цього рахунка відображаються суми виникнення боргових прав, що дорівнюють вартості відвантажених (переданих) готової продукції, товарів, виконаних робіт, послуг ( з ПДВ) в кореспонденції з рахунками обліку доходів від реалізації відповідних активів.

По К-ту рах.36 відображаються суми виконання (погашення) покупцями і замовниками своїх боргових зобов”язань перед підприємством найчастіше в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.

Відображення розрахункових операцій на рах.36 відбувається за такою схемою (Рис. 2.1 )

 

Розрахунки з покупцями і замовниками
Д-т К-т
Реалізація товарів, робіт,послуг (виникнення дебіторської заборгованості) Надходження оплати, залік отриманих авансів ( погашен- ня дебіторсь- кої заборгованості )

 

Рис.2.1. Схема обліку на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

Аналітичний облік за рахунком 36 ведеться в розрізі окремих підприємств- покупців чи замовників за такими аналітичними групами:

· розрахунки з вітчизняними покупцями (рах.361);

· розрахунки з іноземними покупцями (рах.362);

· розрахунки з учасниками ПФГ (рах.363).

Основним первинним документом, що свідчить про відвантаження покупцям готової продукції, товарів, інших цінностей є накладна чи товарно-транспортна накладна. (Додаток 13). Цей документ виписує підприємство-продавець у дату відвантаження , вказуючи найменування продукції чи товару, одиниці виміру, кількість, ціну за одиницю, вартість з ПДВ та суму ПДВ. Окрім цього фіксуються банківські реквізити підприємства-продавця, найменування покупця. Накладна виписується, як мінімум у 2-х екземплярах, один з яких залишається у продавця, 2-й – у покупця. Підприємства, що є платниками податку на додану вартість паралельно до виписаної накладної виписує податкову накладну.(Додаток 14).Це “податковий документ” встановленого зразка, у якому практично копіюються реквізити накладної на відвантаження. Податкова накладна виписується підприємством-продавцем у 2-х екземплярах з обов”язковою реєстрацією у Реєстрі податкових накладних. Для підприємства-продавця податкова накладна є підставою для збільшення суми податкового зобов”язання з ПДВ, а для підприємства-покупця – документом, що дає право на зарахування суми податкового кредиту з ПДВ. ( Детальніше про це йтиметься у наступному параграфі).

Для проведення операцій з покупцями і замовниками можна складати наступні первинні документи : рахунок, рахунок-фактура, акт виконаних робіт чи наданих послуг.

Бухгалтерський рахунок - документ, який складає підприємство-продавець у випадках, коли першою подією розрахункових взаємовідносин між продавцем і покупцем є вимога передоплати під майбутні поставки чи виконання робіт, послуг. (Додаток 15) Тут вказуються аналогічні реквізити, що і у накладних, паралельно також виписується податкова накладна. Особливість цього документа полягає у тому, що на його підставі можна виставити рахунок ( вимогу до покупця про попередню оплату), проте не несе інформації про факт реалізації (відвантаження покупцям), у зв”язку з чим після одержання передоплати підприємство-продавець все одно виписує накладну, на підставі якої відображається факт реалізації (відвантаження) покупцям продукції, товарів тощо.

При здійсненні розрахункових взаєморозрахунків із замовниками основним первинним документом, що свідчить про факт надання послуг, виконання робіт є Акт виконаних робіт, послуг. Слід зауважити що цей документ не має чітко визначеної форми та змісту, оскільки залежно від специфіки, характеру надання послуг, виконання робіт підприємства-виконавці складають його, вказуючи вид наданих послуг, виконаних робіт, обсяг у певних одиницях виміру, розцінку , та вартість з ПДВ, окремо виділяючи суму ПДВ. Важливою умовою складання такого документа є номер та дата угоди, на підставі якої здійснюються такі розрахунки. До акта паралельно складається податкова накладна.

У випадках домовленості про надання послуг чи виконання робіт також може складатися Рахунок ( у випадках вимоги підприємством-виконавцем передоплати),проте носієм інформації про факт надання послуг та виконання робіт із занесенням цієї суми в Д-т рах. 36 є Акт виконаних робіт.

Таким чином, вищеперелічені документи є носіями інформації для занесення в обліку на Д-т рах.36. Як вже було сказано, по К-ту рах. 36 відображаються суми погашення боргів покупців та замовників. Відомості про це підприємство-продавець отримує із виписки банку.

Послідовність обліку розрахунків з покупцями і замовниками така: на підставі виписаних первинних документів: накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків , актів виконаних робіт здійснюються записи по Д-ту рах.36 у відомості аналітичного обліку, у якій відкрито аналітичні рахунки в розрізі окремих підприємств-покупців і замовників. У випадках, коли з одним і тим же підприємством-покупцем за звітний період (місяць) є більш, ніж одна операція по Д-ту чи К-ту, виникає необхідність попередньої реєстрації , після чого підсумкові суми заносяться у відомість. Сальдо на кінець місяця виводять окремо по кожному аналітичному рахунку , а загалом по рахунку – шляхом додавання дебетових та кредитових залишків.

Слід зауважити, що деякі практики виводять сальдо по рах.36 традиційно( До початкового сальдо Д-го додають дебетові обороти, віднімають кредитові обороти, і в залишку, як правило, залишається дебетове сальдо.) Це пояснюється, що за своїм змістом рах.36, що міститься у 3-му класі рахунків є активним, тому має мати лише дебетове сальдо. Проте, якщо підходити до цього логічно, то зрозуміло, що з кожним підприємством-покупцем чи замовником є своя окрема ситуація, тобто в одному випадку нам винні покупці, а в іншому – ми винні, тому не слід “усе збивати в єдине ціле”, а виводити залишки в розрізі окремих покупців і замовників.

Схема типових кореспонденцій по рах.36 наведено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Схема типових кореспонденцій по рах.36 “Розрахунки з покупцями і замовниками”

№ п.п. Зміст господарської операції Д-т К-т
  Операції по Д-ту рахунка 36    
1. Відвантажено покупцям готову продукцію
2. Відвантажено покупцям товари
3. Відображено виконаня робіт, послуг для Замовників
4. Відображено відвантаження покупцям ви- робничих запасів, інших оборотних активів
5. Відображено грошові кошти, раніше отри- мані від покупця в рахунок оплати, що по- вертаються йому через повернення товару або як зайво отримані суми
6. Відображено взаємозалік
  Операції по К-ту рах.36    
1. Поступила сума оплати від покупців чи за- Мовників за отримані цінності, роботи, Послуги
2. В рахунок оплати від покупців отримано Коротко-чи довготерміновий вексель 36,182
3. Отримано поточні фінансові інвестиції в Рахунок погашення заборгованості покуп- Ців чи замовників
4. Списання дебіторської заборгованості по- Купців чи замовників в рахунок створеного Резерву сумнівних боргів
5. Відображено взаємне погашення кредитор- ської та дебіторської заборгованості  

Читайте також:

 1. IX. Відомості про військовий облік
 2. IX. Відомості про військовий облік
 3. Автоматизована форма обліку
 4. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму
 5. Автоматизовані форми та системи обліку.
 6. Акції та їх облік
 7. Акції та їх облік
 8. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 9. Аналітичний облік основних засобів і нематеріальних активів.
 10. Аналітичний та синтетичний облік ГП
 11. Аудит використання трудових ресурсів і розрахунків з оплати праці
 12. Аудит на підприємствах з комп’ютеризованим бухгалтерським обліком
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Змістові характеристики та оцінка дебіторської заборгованості | Облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.