Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Кількість пред'явлень аудіотексту і тривалість його звучання

Вимоги до текстів для навчання аудіювання

 

Матеріальною основою аудіювання єаудіотекст. Як і всякий текст, він має свою композицію, структуру і смислову організацію.

 

В середній школі використовуються в основному двавиди аудіотекстів

- тексти-описи

- фабульні тексти-повідомлення.

 

Втекстах-описах представлена сукупність ознак об'єкта і фактів, які об'єдна­ні загальною темою.

 

Логічні зв'язки між окремими фактами нестійкі, допуска­ється їх перестановка. Через це в такому тексті не завжди легко виділити головне та другорядне, і розуміння тексту залежить переважно від суми зрозумілих фактів, які необхідно запам'ятати.

 

Текст-опис складається головним чином з простих речень, іноді з однорідними членами. Варіативність синтаксичних структур обмежена. Іноді зустрічаються складні речення з метою вираження відношень зв'язку чи протиставлення. В кожному реченні описується, як правило, один факт.

 

Фабульні тексти-повідомлення передбачають динамізм подій, дій та вчинків персонажів, що зумовлюються логічним інваріантом та означен­ням часу.

В таких текстах легко виділити основне і другорядне. Між окремими фактами та епізодами існують логіко-смислові (часові, умовні і причинні) зв'язки.

Розуміння загального смислу такого тексту неможливе без розуміння окремих фактів, проте воно не виводиться з їх суми, а вимагає переосмислення інформації, пов'язаної з фактами.

 

Основною вимогою до змісту аудіотекстів слід вважати

-їх інформативність та

-цікаву фабулу.

 

Градація труднощів смислового змісту може виражатися в пере­ході від цікавих до інформативних текстів.

 

Посильність забезпечується оптималь­ним поєднанням інформативності та надлишковості інформації в аудіотекстах.

 

У практиці навчання іноземних мов тексти для аудіювання мають бути автен­тичними, доступними за змістом та мовним складом, короткими за тривалістю звучання, в основному монотематичними.

 

Відбираються такі типи текстів:

а. Мовлення партнера у стандартних ситуаціях спілкування.

 

б. Оголошення програм, прогнозу погоди (по радіо, телебаченню тощо).

 

в. Фабульні тексти, описи, розповіді, повідомлення, роздуми.

 

 

Одноразовість пред'явлення пов'язана зі специфікою умов перебігу природного усно мовленнєвого повідомлення: в реальній комунікації аудіювання проходить синхронно з говорінням, і мовленнєве повідомлення не повторюється.

У шкільній аудиторії залежність розуміння від кількості пред'явлень досить відчутна, особливо на початковому ступені навчання.

 

Протеметодично обґрунтована кількість пред'явлень ставиться в залежність від нормальної роботи з аудіотекстом.

Так, у випадках запам'ятовування форми мовленнєвого повідомлення (його мовних засобів) доцільне кількаразове повторення одного і того ж аудіотексту.

Якщо ж метою буде запам'ятовування смислової сторони тексту, то для повторного пред'явлення слід давати трансформовані варіанти тексту з мовними замінами і новими завданнями для сприймання.

 

На уроках дворазове пред'явлення одного і того ж аудіотексту доцільне в таких випадках: при наявності певних труднощів,іншого завдання.

 

На старшому ступені навчання дворазове прослуховування може розглядатися як одна із мовленнєвих вправ для взаємозв'язаного навчання аудіювання і говоріння.

 

Тривалість звучання тексту також може ускладнювати процес аудіювання. Тривалість звучання визначається обсягом аудіотексту.

 

Обсяг тексту - обов'яз­ковий нормативний параметр аудіювання для кожного класу. Такий вимір об­сягу аудіотексту зручний для планування занять і для правильного розподілу часу на різні види мовленнєвої діяльності.

 

Труднощі, зумовлені тривалістю зву­чання, обмежуються таким чином:

-для початкового ступеня навчання - 1 хви­лина,

 

для середнього - 2-3 хвилини,

 

для старшого - 3-5 хвилин.

Навчання аудію­вання необхідно починати з текстів невеликої тривалості звучання і поступово її збільшувати. Проте прагнути до збільшення обсягу аудіотексту недоцільно.

 

Аудіювання різних джерел інформації створює специфічні труднощі сприймання.

 

При безпосередньому спілкуванні аудіювання полегшується позамовними засобами: мімікою, жестами.

 

При використанні технічних засобів ці фактори відсутні. Учні поступово звикають до мовлення вчителя і легко його розуміють. Використання технічних засобів навчання (ТЗН) створює додаткові труднощі, які потребують часу для їх подолання, але одночасно дозволяють навчити учнів сприймати не лише вчителя, але й мовлення інших осіб.

Усі ці дії формуються в цілісній системі вправ.
Переглядів: 564

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Етапи навчання аудіювання | Приклад вправи.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.