Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Типи словосполучень

Відповідно до відношень між складовими компонентами, усі словосполучення в порівнюваних мовах діляться на: 1) словосполучення з відношеннями координації; 2) словосполучення з відношеннями субординації; 3) предикативні словосполучення.

1. Coordinate wg.: сурядні утворюються з рівних по статусу компонентів з синтетичним зв’язком (за допомогою сполучників): books and magazines, translate and retell, neither this nor that, книжки і журнали, читати і перекладати, ні те й ні се. Такі словосполучення можуть включати більше двох компонентів (they were alone and free, and happy), які виконують роль однорідних членів у реченні. It was done thoroughly, well and quickly. Він був чистий, гарний, прекрасно одягнений і симпатичний.). Спільним в обох мовах є інтонаційне оформлення однорідних членів: He speaks English, German and Russian.

2. Subordinate wg.: (словосполучення з субординацією) підрядні в усіх мовах є бінарними: вони складаються з головного компоненту (head-component), який є ядром словосполучення і одного або більше компонентів – her father and mother; bad for you; take part in games.

Найпоширенішою з класифікацій словосполучень є та, що базується на лексико-граматичній природі головного слова. В результаті в обох мовах виділяють 7 спільних типів словосполучень:

1. субстантивні словосполучення (що мають комплементи в пре- та постпозиції): traffic rules, small children, the first meeting, Pete himself, page ten,гра оркестру телестудії, гарний день, перша зустріч, крок назад.

2. дієслівні словосполучення мають ізоформні та аломорфні риси так, в українській мові місце комплементу не є строго фіксованим на відміну від англійської мови: гарно співати – співати гарно.

Аломорфізм спостерігається у природі деяких комплементів (герундіальних, інфінітивних, дієприкметникових), які в англійській мові часто утворюють комплекси: to wait for Ann to read, to rely on Bob’s reading the text.

3. ад’єктивні словосполучення: simply beautiful, eager to know, радий чути, вартий зусиль.

Аломорфними (характерними тільки для англійської мови) є прикметникові словосполучення з герундіальним комплементом: worth reading, proud of his having been invited. В свою чергу, характерними тільки для української мови є вільний порядок слів у словосполученнях (дуже добра – добра дуже) та наявність у прикметника категорій числа, відмінку та роду (гарний зовні – гарна зовні).

4. прономінальні словосполучення: словосполучення з займенником у ролі головного слова + комплемент, що як правило стоїть у постпозиції (в українській мові також і в пре-позиції). E.g. англійська мова: he himself, we all, nothing to say, poor me, some of them; українська мова: він сам, щось нове, дехто з учнів, бідний я, тощо. Головна аломорфна риса – відносно вільний порядок слів в українських словосполученнях (щось нове – нове щось).

5. нумеральні словосполучення: утворюються в обох мовах за спільними моделями. (Англійська мова: two of the birds, the first to come, one of the best; українська мова: багато часу, троє з групи, один із кращих, три з тих у хатині. Специфічна риса, характерна лише для української мови – порівняно вільний порядок слів (чимало грошей – грошей чимало).

6. адвербіальні словосполучення – мають у ролі головного слова прислівник або прислівникову фразу (англійка мова: terrible will, simply awfully, far away, six week ago, so and so; українська мова: надто швидко, годиною пізніше, далеко від цього, раніше, ніж він міг подумати).

7. statival словосполучення: майже не співпадають у порівнюваних мовах ( порівняйте: він живе добре (adverb)). – Коту там добре (stative) – в англійській мові еквівалентом “добре” є will і good – He speaks French wеll. – His French is good).

Приклади: ashamed of that, ablaze from behind, soon asleep, добре скрізь, краще і краще, нам соромно від того.

Характерна риса англійської мови – герундій у ролі комплементу (afraid of being sent away).

III. Предикативні словосполучення – частково співпадають в українській та англійській мовах. Повний ізоморфізм характерний для словосполучень первинної предикації (це підмет та присудок у реченні ): The student works hard – Студент багато працює. The book was published last year. – Книжка була опублікована торік.

Існують так звані “комплекси” або “клози” вторинної предикації, характерні для англійської мови та частково для української мови:

1. Складне доповнення: I heard her cry, the words caused Jemma to faint with terror.

2. Складний підмет: Irene was known to take sudden decisios. He is reported to have left for England.

4. Прийменникові конструкції з інфінітивом: For you to go there would be dangerous.

5. Герундіальні конструкції: Hope, you don’t mind my coming.

6. Об’єктні конструкції з прикметником, стативом: Get the coffee ready. I found George awake.

7. Абсолютні конструкції з дієприкметником: They having the keys, no entrance was possible.

 

В українській мові існує 2 типи ідентичних конструкції:

1. дієприкметникова: Пам’ятаю хлопця шкультигаючим; Вона застала двері зачиненими.

2. об’єктна: Ми обрали Іваненка головою. Вони назвали хлопця Петром.

 


Читайте також:

  1. Скорочування слів і словосполучень
  2. Скорочування слів та словосполучень
  3. Типи термінів-словосполучень.
  4. Утворення суфіксальних неологізмів від словосполучень
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Синтаксичні зв'язки слів | Список рекомендованой литературы

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.