Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей

3.1.Групи учасників подорожей формуються з учнів, студентів, які об'єднуються на добровільних засадах спільними інтересами, мають необхідний досвід і здійснюють підготовку запланованої подорожі.

3.2. Учасники та керівники комбінованих походів, що включають ділянки маршруту з різних видів туризму, повинні мати відповідний досвід у відповідних видах туризму.

3.3. Учасники та керівники походів, що проводяться в міжсезоння, повинні мати відповідний досвід щодо участі (керівництва) в походах, здійснюваних у міжсезоння, або в походах тієї ж самої категорії складності, здійснюваних у звичайних умовах.

3.4. Учасники походів,II-V категорій складності можуть мати досвід щодо участі у будь-якому виді туризму на одну категорію складності нижче від заявленого і при цьому повинні мати досвід у подоланні перешкод, характерних для походу на одну категорію складності нижче заявленого в тому ж виді туризму.

3.5. Керівники походів II-V категорій складності повинні мати досвід щодо участі в поході тієї ж категорії складності з того ж виду туризму, а також досвід керівництва походом на одну категорію складності нижче з того ж виду туризму і при цьому повинні мати досвід участі або керівництва у подоланні перешкод, характерних для даного походу.

3.6. У походах, екскурсіях та експедиціях, що проводяться з учнями й студентами, мусить брати участь заступник керівника віком не молодший 18 років.

Досвід заступника керівника повинен відповідати вимогам, які ставляться до досвіду учасників. Керівник і заступник керівника повинні мати знання і навички по наданню першої долікарської допомоги.

3.7. На розсуд адміністрації закладу, яка проводить походи
І ступеня складності, одноденні екскурсії, експедиції, за згодою
керівника групи, виходячи з кількісного складу групи, забезпе
чення безпеки учасників, замість заступника керівника може бути
призначений помічник керівника з числа старших гуртківців, який
має досвід участі в таких самих подорожах.

3.8. Для учасників, які отримали теоретичну та практичну
підготовку протягом не менше одного року занять в туристсько-


краєзнавчих гуртках, віковий ценз для участі в категорійних походах може бути знижений на один рік за наявності медичного дозволу.

3.9. Діти, молодші за вказаний вік, можуть брати участь у
поході разом із батьками чи особами, які їх заміняють, або інши
ми особами, котрі несуть відповідальність за їх життя та здоро
в'я. Довідка про залік походу цим дітям не видається.

3.10. Якщо більше ЗО відсотків учасників походу молодші за відповідний вік, керівник повинен мати досвід керівництва походом на одну категорію складності вище того, що планується.

3.11. У походах III—V категорій складності (к. с.) одну третину членів групи можуть складати туристи з досвідом участі в походах на дві категорії складності нижче, в походах II к. с - з досвідом участі в некатегорійних походах. При цьому дві третини учасників повинні мати відповідний досвід і вік.

3.12. У походах вище III к. с. при можливому розподілі
групи на екіпажі, штурмові групи, палатки в лижних походах і
т.д., в кожній підгрупі повинен бути учасник не молодший за
18 років, який має відповідний туристський досвід.

3.13. Учасники та керівники некатегорійних походів та експедицій з активними способами пересування, що включають елементи категорійних походів, а також категорійних походів, що включають елементи більш високих категорійних походів, повинні відповідати вимогам, поставленим до учасників і керівників походів тієї ж категорії складності, елементи яких включені в дану подорож.

3.14. При проведенні подорожі група повинна мати знаряддя для організації індивідуальної та групової страховки.

3.15. Всі учасники категорійних походів з усіх видів туриз
му повинні вміти плавати.

3.16. Кількісний склад туристської групи визначається керів
ником спільно з адміністрацією організації, яка проводить похід,
з урахуванням умов складності походу, а також вимог даних
Правил. Кількісний склад екскурсійної групи визначається ту
ристським екскурсійним закладом, який проводить планові екс
курсійні маршрути, та кількістю сидячих місць в автобусі, з ура
хуванням вимог даних Правил.

3.17. У піших походах можуть брати участь туристи з досві
дом участі в гірських і лижних походах на одну категорію склад
ності нижче категорії запланованого походу.

255


3.18. Учасники походів, в яких передбачаються переходи че
рез класифіковані перевали, повинні мати досвід проходження
(керівник - досвід керівництва при проходженні) двох перевалів
на одну півкатегорію складності нижче максимальної для даного
походу. Керівник, крім того, повинен мати досвід проходження
двох перевалів тієї ж категорії складності.

Одну третину членів групи в походах, які передбачають проходження перевалів ІІ-А к. с, можуть складати туристи з досвідом проходження перевалів 1-А к. с, а перевалів І-Б к. с. - без досвіду проходження перевалів.

У гірських походах І—III к. с можуть брати участь альпіністи, які мають третій спортивний розряд, у походах IV к. с -другий спортивний розряд, в походах V к. с - перший спортивний розряд.

3.19. Учасники водних походів І —III к. с повинні мати від
повідний досвід походів у будь-якому класі суден, а починаючи з
IV к. с - у тому ж класі суден або на байдарках.

У разі наявності в групі декількох класів суден на кожному з них повинен знаходитись учасник з досвідом участі в тому ж класі і не більше, ніж на категорію складності нижче того, що планується.

3.20. Керівники водних походів повинні мати досвід участі і керівництва в тих же класах суден, а в авто- і мотопоходах - на тих же транспортних засобах.

3.21. Всі учасники лижних походів II—IV к. с повинні мати досвід організації ночівель у зимових умовах (досвід «холодних» ночівель) і вміти надати долікарську допомогу при простудних захворюваннях та обмороженнях.

3.22. Для участі в спелеопоходах І к. с. в горизонтальних необводнених печерах допускаються учасники з 13 років; у вертикальних печерах - з 14 років; у спелеопоходах II к. с: в горизонтальних печерах - з 14 років; у вертикальних - з 15 років; в спелеопоходах III к. с: в горизонтальних печерах - з 15 років; у вертикальних - з 16 років.

Проходження з учнями печер, в яких передбачається застосування апаратів автономного дихання, забороняється.

Тимчасовий поділ туристської групи учнів, які лдійситоють спелеопохід будь-якої категорії складності, на підгрупи допускається тільки при роботі в одній печері, в цьому випадку кожна підгрупа повинна мати керівника, комплект життєзабезпечення,

256


розрахований на непередбачені обставини в печері, не менше ніж на 2 доби. При проходженні вертикальних печер II к. с та горизонтальних печер IIIк. с. в групі має бути не менше одного керівника на чотирьох учасників. Учасники спелеопоходів повинні мати досвід проходження (керівник - досвід керівництва при проходженні) печер на одну категорію складності нижче максимальної для даного походу. Керівник, крім того, повинен мати досвід проходження печер тієї самої категорії складності. Одну третину членів групи в спелеопоходах, які передбачають проходження печер IIIк. о.і можуть складати туристи з досвідом проходження печер І к. с, а печер IIк. с. - без досвіду проходження печер.

3.23. У мотоциклетних походах одну третину учасників групи можуть складати туристи з досвідом участі в автомобільних походах не менш ніж на одну категорію складності вище тієї, що планується, а в автомобільних походах - з досвідом участі умотоциклетних походах не більш як на одну категорію складності нижче. В групі повинен бути як мінімум один змінний водій. Авто- і мотопоходи зараховуються тільки водіям і змінним водіям (не більше одного на транспортний засіб).


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки під час проведення практичних занять у кабінеті (лабораторії) біології загальноосвітнього навчального закладу
 3. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 4. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 5. II. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин
 6. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 7. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 8. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 9. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 10. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 11. IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
Переглядів: 878

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
II. Права та обов'язки адміністрації організації, що проводить туристську подорож | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.