Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Закон Гесса і наслідки з нього.

Перший закон термодинаміки.

I закон термодинаміки встановлює кількісні та якісні зміни внутрішньої енергії системи.

Внутрішня енергія складається з усіх видів енергії: енергії протонів, нейтронів, електронів, енергії зв'язків між атомами у системі та міжмолекулярні взаємодії. І закон термодинаміки встановлює тільки зміни внутрішньої енергії, а не абсолютне її значення.

 

DU = U1 – U2

де, DU – внутрішня енергія

Математичний вираз І закону термодинаміки: "Зміна внутрішньої енергії системи складається з того тепла або тої енергії, яка надається даний системі, за відрахуванням тої роботи, яку здійснює дана система."

DU = DН - А

Якщо система не здійснює ніякої механічної роботи, а отримує тільки енергію, тоді:

DU = DН

Внутрішня енергія в хімічних реакціях - це тепловий ефект. Тепловим ефектом хімічної реакції називається та кількість тепла, яка виділяється або поглинається в результаті хімічних реакцій. Якщо тепло виділяється, реакцію називають екзотермічною + DН.

 

АВ + СД = ЕМ + DН

Якщо внаслідок реакції тепло поглинається, то реакцію називають ендотермічною - DН.

 

АВ + СД = ЕМ - DН

 

Теплохімія базується на законі Гесса: сумарний тепловий ефект даного хімічного процесу не залежить від того, вівся цей процес в одну стадію або в декілька проміжних стадій.

С + О2 = СО2 + Q ккал – 1 стадія

С + 1/2О2 = CO + Q1 ккал

CO + 1/2О2 = СО2 + Q2 ккал 2 стадія

DН = DН1 + DН2

З закону Гесса витікає декілька наслідків:

1) Теплота утворення складної речовини з простих дорівнює теплоті розкладання цієї складної речовини на прості, але з протилежним знаком.

Теплота утворення - це те тепло, яке виділяється при утворенні 1 моля складної речовини.

Теплота розкладання - це те тепло, яке виділяється або поглинається при розкладанні 1 моля речовини.

С + О2 = СО2 + DН - теплота утворення

СО2 = С + О2 - DН - теплота розкладання

 

Теплота утворення простих речовин дорівнює нулю. Теплоту утворення складних речовин находять за таблицею.

 

2) Якщо декілька хімічних реакцій виходять з різних речовин, внаслідок реакції утворюється одна і та ж речовина, то тепловий ефект переходу дорівнює різниці між відповідними реакціями.

Свуг + О2 = СО2 + DН1

Cал + О2 = СО2 + DН2

Сгр + О2 = СО2 + DН3

 

Наприклад, тепловий ефект переходу вугілля в алмаз дорівнює:

 

пер = DН1 - DН2

 

3) Тепловий ефект реакції дорівнює різниці між сумами теплоти утворення речовин, які стоять в правій та лівій частинах хімічного рівняння.

АВ + СД = EM + NF ± DН

½ ½ ½ ½

1234

 

DН = (DН3 + DН4) – (DН1 - DН2)

 

 


Читайте також:

 1. F) Наслідки демографічного вибуху.
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. IV. Закони ідеальних газів.
 4. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 5. Авілум – “син чоловіка” – повноправна людина, охороні його життя, здоров’я, захисту його майнових інтересів присвячена значна частина законника.
 6. Аграрне право та законодавство США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ізраїлю, Польщі, Росії
 7. Аграрні закони України
 8. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 9. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 10. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
 11. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 12. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основи хімічної термодинаміки. | Фазові рівноваги. Загальні умови. Правило фаз.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.