Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Цикл з параметром.

 

Для організації циклу з відомим числом повторень використовується оператор два види оператора циклу FOR:

- при збільшенні значення параметра:

 

FOR <змінна>:=<вираз1> TO <вираз2> DO <оператор>;

 

- при зменшенні значення параметра:

 

FOR <змінна>:=<вираз1> DOWNTO <вираз2> DO <оператор>;

 

Оператор , записаний після ключового слова DO називають тілом циклу.

Оператор виконується за таким алгоритмом:

1. Змінній (параметрові циклу) присвоюється початкове значення, котре дорівнює значенню виразу1.

2. Виконується тіло циклу.

3. Параметр циклу збільшується (зменшується) на 1.

4. Якщо отримане значення параметра циклу не перевищує значення виразу2, то повторюється виконання пунктів 2 та 3 даного алгоритму; в протилежноу випадку виконання оператора циклу завершується.

Вважається, що параметр циклу після його завершення дорівнює кінцевому значенню. Якщо кінцеве значення дорівнює початковому, то цикл виконується один раз.

Використовуючи оператор циклу з параметром, треба врховувати такі правила:

1.заборонено змінювати всередині циклу параметр циклу, вираз1, вираз2;

2.заборонено входоти в цикл, оминувши оператор for, оскільки значення параметру циклу, вираз1 і вираз2 будуть невизначеними;

3.цикл не виконується взагалі, якщо початкове значення більше(меньше) від кінцевого;

4.після закінчення виконання циклу значення параметру циклу не визначене і не може бути використане для подальших обчислень;

5.після службового слова doможе стояти лише один оператор; якщо в циклі треба виконати групу операторів, то їх беруть в операторні дужки begin -end;

6.із складеного оператора можна вийти за допомогою оператора безумовного переходу.У цьому випадку останнє значення параметра циклу зберігається.

 

Приклад 1. Як відомо, в Паскалі операція піднесення до степені не належить до стандартних. Складемо програму, котра буде підносити до цілого степеня довільне дійсне число.

 

PROGRAM stepin;

USES Crt;

VAR x,y:REAL;

a,i:INTEGER;

BEGIN

CLRSCR;

WRITE('Введiть основу ');

READLN(x);

WRITE('Введiть показник степеня ');

READLN(a);

y:=1;

FOR i:=1 TO a DO

y:=y*x;

WRITELN('Число ',x:12:6,' в ',a,' степені становить',y:12:6);

END.


Читайте також:

  1. Метод сечений при решении задач с параметром.
  2. Оператор циклу з параметром.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура повторення. | Цикл з передумовою.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.