Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Хід роботи

Підключити транзистор до вимірюваль­ного приладу; отримати (задаючи струм бази) дані для побудови перехідних характеристик транзистора, заміряти коефіцієнт передачі за струмом h21 , оцінити точність отриманих результатів.

Скласти схему транзисторного ключа, підключити до блока жив­лення, зняти перехідні характеристики.

Зміст звіту

В звіті привести принципіальну електричну схему приладу для зняття характеристик транзистора, схему транзисто­рного ключа, розрахунки параметрів елементів схеми, протоколи спостережень, побудовані у вигляді графіків характеристики транзистора та електронного ключа.


ЛІТЕРАТУРА

1 Вершинин О.Е. Применение микропроцессоров для автоматизации технологических процессов. Л./ Энергоатомиздат, 1986. — 208с.

2 Королёв Г.В. Электронные устройства автоматики. — М.: Высш. Шк., 1991. — 256 с.

3 Микроэлектронные устройства автоматики / п. ред. А.А. Сазонова. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 384 с.

4 Основы промышленной электроники. Руденко В.С. и др. К.: Вища шк., 1985.— 400 с.

5 Пішенін В.О., Коц І.В., Нікітіна Н.В. Електроніка і мікропроцесорна техніка. Частина І. Елементна база промислової електроніки. Навчальний посібник. — Вінниця: ВДТУ, 2001. — 67 с.

6 Пішенін В.О. Електроніка і мікропроцесорна техніка. Частина ІІ. Основи схемотехніки. Навчальний посібник. — Вінниця: ВНТУ, 2003. — 66 с.

7 Сосонкин В.Л. Микропроцессорные системы числового программного управления станками. — М.: Машиностроение, 1985. — 288 с.

8 Скаржепа В.А. и др. Электроника и микросхемотехника. Лабораторный практикум — К.: Выща шк., 1989 — 279 с.

9 Токхейм Р. Основы цифровой электроники. — М.: Мир, 1988. —392 с.

10 Электронные промышленные устройства / Васильев В.И. — М.: Высш. шк. 1991 — 303 с..

11 Яцына С.А. Импульсная техника и логические элементы ЭКВМ. Минск.: Вышейш. школа, 1993. — 302с.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. Internet. - це мережа з комутацією пакетів, і її можна порівняти з організацією роботи звичайної пошти.
 7. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 8. IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
 9. IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи
 10. IІІ. Послідовність виконання курсової роботи
 11. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
 12. V. Порядок подання роботи на рецензiю i захист роботи
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Методичні вказівки | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.