Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Застосування топографічних карт при вивченні місцевості

Топографічні карти застосовуються як при польових, так і при камеральних роботах в дослідженнях території. Вони необхідні при:

1) початковому ознайомленні із територією;

2) детальному її вивченні за літературними, картографічними й статистичними матеріалами та за аерофотознімками;

3) складанні плану робіт;

4) орієнтуванні на місцевості;

5) картографуванні різних об’єктів і явищ;

6) виявленні та встановленні географічних закономірностей.

Читати карту – це розуміти географічну дійсність за її картографічним зображенням. За картою можна отримати характеристику географічного об’єкта, тобто ”читати“ об’єкт за сумою тих позначень, що до нього відносяться.

Характер читання залежить від завдання дослідження, підготовленості читача, географічних особливостей території та властивостей карти.

Елементарнечитання – це отримання за картою даних про місцезнаходження об’єкта, його характеристик, відстаней між пунктами тощо.

Для детального читання необхідно вивчати карту або за елементами (рельєф, гідрографія, ґрунти тощо), або за окремими ділянками. Наприклад, можна дослідити ступінь ерозійного розчленування території, характер та розмір окремих форм рельєфу, крутизну схилів, їхню довжину та експозицію, які впливають на розміщення населених пунктів, їхні розміри, планування, на шляхи сполучення, розміщення промислових та інших об’єктів.

При складанні плану польових робіт на карті наносяться маршрути, місця стоянок, вияснюються транспортні умови, ведеться розрахунок тривалості окремих етапів робіт.

Карти використовуються як основа для нанесення об’єктів польових та камеральних досліджень. Так, при геоморфологічному картографуванні наносяться конуси виносу, заплави, тераси, зсуви, карстові форми рельєфу.

Топографічні карти допомагають розкриттю взаємозв’язків між рельєфом, гідрографічною мережею, рослинністю, а також виясненню впливу природних умов на напрям доріг, характер сільського розселення, планування населених пунктів тощо.

Для визначення напрямів розвитку явищ проводять порівняння карт, складених у різні роки. Наприклад, вивчають зміну рослинного покриву, розміщення населених пунктів, дорожньої мережі, розвиток ерозійних процесів тощо.

Топографічні карти можуть бути використані для прогнозування розвитку природних явищ. Знаючи, при яких кутах нахилу на даній місцевості розпочинаються процеси змиву, можна виділити ерозійно небезпечні ділянки.

Особливо важливе наукове та практичне значення мають карти, створені на основі топографічних карт. Так, на основі горизонталей можуть бути створені карти кутів нахилу, густоти та глибини ерозійного розчленування, експозиції та довжини схилів. Їх можна використати для виявлення локальних тектонічних структур (місцевих піднять чи опускань).

Важливе значення має точність географічних карт, яка залежить від масштабу, генералізації зображення, графічної точності карти. Чим дрібніший масштаб карти, тим більші протиріччя між вимогами геометричної точності та вимогами географічної відповідності (її географічним змістом).

Література:

1. Картография с основами топографии. Учебник для студентов естеств.-геогр. фак. пед. ин-тов. Под ред А.В. Гедымина. Ч. 1. Понятие о географической карте. Топографическая карта. Съёмка местности. – М.: Просвещение, 1973. – Стор. 61-86.

2. Картография з основами топографии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. ”География“ / Г.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапкина, Н.В. Малахов, Е.С. Фельдман; Под ред. Г.Ю. Грюнберга. – М.: Просвещение, 1991. – Стор. 38-61.

3. Салищев К.А. Картоведение. 2-е изд. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – Стор. 66-90.

4. Топография с основами геодезии: Учебн. для студ. географ. спец. ун-тов / А.П. Божок, К.И. Дрич, С.А. Евтифеев и др.; Под. ред. А.С. Харченко и А.П. Божок. – М.: Высш. шк., 1986. – Стор. 66-90.

5. Топографія з основами геодезії: Підручник / А.П. Божок. В.Д. Барановський, К.І. Дрич та ін.; За ред. А.П. Божок. – К.: Вища шк., 1995. – Стор. 53-75.

Література додаткова: Жупанский Я.І. Твій супутник – карта. – К.: Радянська школа, 1985. – 46 с.; Загородній В.В., Матусєвич К.М. Основи топографії і картографії. – К.: Радянська школа, 1977. 133 с.; Иванов П.А. Основы геодезии, топографии и картографии (Пособие для учителей). – М.: Просвещение, 1972. – 248 с.; Купирн А.М. На местности и по карте. – М.: Недра, 1982. – 112 с.; Куприн А.М. Слово о карте. – М.: Недра, 1987. – 143 с.; Куприн А.М. Занимательная картография. – М.: Просвещение, 1989. – 191 с.; Матусєвич К.М., Семенов В.Є. Найпростіші вимірювання на місцевості. – К.: Радянська школа, 1981. – 63 с.

Тема 6


Читайте також:

 1. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 2. X. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
 3. А.1 Стан , та проблемні питання застосування симетричної та асиметричної криптографії.
 4. Автомобільні ваги із застосуванням цифрових датчиків
 5. Акти застосування норм права в механізмі правового регулювання.
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Акти правозастосування, їх види
 8. Акти правозастосування.
 9. Алгоритм із застосування річної процентної ставки r.
 10. Алгоритм із застосуванням річної облікової ставки d.
 11. Аміноглікозиди (стрептоміцину сульфат, гентаміцину сульфат). Механізм і спектр протимікробної дії, застосування, побічні ефекти.
 12. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Орієнтування ліній (кути напрямів) | Лінійні вимірювання на місцевості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.