Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Рентабельність активів

РА = П / А х 100

А – активи підприємства, грн.

Рентабельність функціонуючого капіталу

Рфк = П / ФК х 100

ФК – функціонуючий капітал, грн.

 

Таблиця______

Формування доходу та прибутку підприємства

Показники Од.вим. 20----р 20------р Зміни
        +,- т.грн +,- %
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)          
Непрямі податки та інші вирахування з доходу          
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)          
Інші операційні доходи          
Інші звичайні доходи          
Надзвичайні доходи          
Разом чисті доходи            
Разом витрати          
Прибуток до оподаткування          
Податок на прибуток          
Чистий прибуток          
             

 

Для оцінки показників рентабельності підприємства за даними Ф №1 «Баланс» та Ф №2 «Звіт про фінансові результати» заповнюємо таблицю.

 

 

Таблиця ____

Показники рентабельності підприємства

Показник Од. вим 20--- 20--- Зміни
+, - %
Дохід (виручка від реалізації) тис.грн.        
Прибуток тис.грн        
Собівартість послуг тис.грн        
Середньорічна вартість основних фондів тис.грн        
Середньрічна вартість оборотних фондів тис.грн        
Власний капітал тис.грн        
Рентабельність послуг %        
Рентабельність витрат %        
Рентабельність основних фонддів %        
Рентабельність оборотних коштів %        
Рентабельність власного капіталу %        

Після таблиці необхідно зробити висновок.

 

Інвестиційна діяльність підприємств готельного та закладів ресторанного господарства.

Поняття інвестиції, інвестиційних ресурсів та інвестиційної діяльності

1. Інвестиція –Майнові та інтелектуальні цінності, які вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, внаслідок чого утворюється прибуток чи досягається соціальний ефект.

2. Об'єкти інвестицій:

- Цільові грошові вклади;

- Науково-технічна продукція;

- Майнові права;

- Основні фонди;

- Оборотні засоби;

- Право на інтелектуальну власність;

- Інші.

3. Інвестиційні ресурси – Всі види грошових коштів підприємства, які використовуються для здійснення довгострокових вкладень в об'єкти підприємницької діяльності.

4. Інвестиційна діяльність – Комплекс заходів, повязаних з розробкою різноманітних проектів інвестицій та їх реалізацією.

Показники оцінки реальних інвестицій підприємств готельного та закладів ресторанного господарства.

Ефективність капітальних вкладень (Е)ю

Е = ΔВ / І

ΔВ –приріст обсягів виробництва

І –обсяг реальних інвестицій.

Окупність проекту (О)

О = ЧІ / Дср

ЧІ – обсяг чистих інвестицій

Дср – середньрічний потік грошових коштів від проекту

Рентабельність проекту (Р)

Р = ЧП / І х 100

ЧП – чистий прибуток.

Узагальнюючі показники ефективності інвестицій підприємств готельного та закладів ресторанного господарства


Читайте також:

 1. XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
 2. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
 3. Адмін. арешт активів,порука,податкова застава
 4. Адміністративний арешт активів та його наслідки
 5. Альтернативні стратегії фінансування оборотних активів підприємства
 6. Амортизація (знос) необоротних активів
 7. Амортизація інших необоротних матеріальних активів
 8. Амортизація нематеріальних активів
 9. Амортизація нематеріальних активів
 10. Амортизація нематеріальних активів
 11. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів.
 12. Аналіз активів банку
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дохідна ставка на одного туриста | Коефіцієнт рентабельності інвестицій (КРі)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.