Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Посадка з’єднання. Види i допуски посадок

 

Механізми всіх машин і приладів складаються з деталей, що взаємо-сполучаються, і складальних одиниць. Характер з’єднань повинен забезпечувати точність положення або переміщення деталей і складальних одиниць, надійність експлуатації, простоту ремонту машин і приладів, тому конструкції з’єднань, можуть бути різними і до їх характеру можуть пред’являтися різні вимоги.

В одних випадках необхідно отримати рухоме з’єднання із зазором, в інших – нерухоме з’єднання з натягом.

ЗазоромSназивають різницю розмірів отвору і валу, якщо розмір отвору більше розміру валу, тобто: .

Натягом Nназивають різницю розмірів валу і отвору до складання, якщо розмір валу більший розміру отвору.

При подібному співвідношенні діаметрів і натяг можна вважати від’ємним зазором, тобто: .

Зазори і натяги забезпечуються не тільки точністю розмірів окремо узятих деталей, але головним чином співвідношенням розмірів поверхонь, що сполучаються ‑ посадкою.

Посадкоюназивають характер з’єднання деталей, що визначається величиною зазорів та натягу, що отримується в ньому. Посадки характеризують свободу відносного переміщення деталей, що сполучаються, або їх здатність чинити опір взаємному зсуву.

Залежно від розташування полів допусків отвору і валу посадки поділяють на три групи:

Посадки із зазоромзабезпечують зазор в з’єднанні (поле допуску отвору розташоване над полем допуску валу).

Посадки з натягомзабезпечують натяг в з’єднанні (поле допуску валу розташоване над полем допуску отвору);

Перехідні посадкидають можливість отримувати в з’єднанні як зазор, так і натяг (поля допусків отвору і валу перекриваються).

Посадки із зазором характеризуються граничними зазорами ‑ найбільшим і найменшим.

Найбільший зазор рівний різниці найбільшого граничного розміру отвору і найменшого граничного розміру валу.

. (13)

Найменший зазор рівний різниці найменшого граничного розміру отвору і найбільшого граничного розміру вала.

. (14)

Вище наведені формули можна перетворити для обчислення і через відхилення, для чого підставимо у формули значення діаметрів і у наступному вигляді:

. (15)

Аналогічно знайдемо

. (16)

Наведеними формулами зручно користуватися, оскільки при цьому відхилення вибирають за довідниками і не потрібно заздалегідь знаходити граничні розміри.

До посадок із зазором відносяться також посадки, в яких нижня межа поля допуску отвору співпадає з верхньою межею поля допуску валу. У цих посадок, як у всіх посадок із зазором поле допуску отвору розташовується над полем допуску валу, але .

Посадки з натягом. Для утворення натягу діаметр валу до складання обов’язково повинен бути більшим за діаметр отвору. У зібраному стані діаметри обох деталей у зоні спряження вирівнюються. Це означає, що збірка здійснюється в результаті пружних деформацій матеріалу, і деталі з’єднуються нерухомо. Способи збірки деталей, умови роботи, методи проектування в з’єднанні з натягом розглядаються в курсах технічної механіки і деталей машин. Посадки з натягом характеризуються граничним натягом.

Найбільший натяг рівний різниці найбільшого граничного розміру валу і найменшого граничного розміру отвору.

Найменший натяг рівний різниці найменшого граничного розміру валу і найбільшого граничного розміру отвору.

; (17)

. (18)

Граничні натяги, як і граничні зазори, зручно обчислювати через граничні відхилення:

, . (19)

Перехідні посадки. Основною особливістю перехідних посадок є те, що в з’єднаннях деталей, що відносяться до одних і тих же партій, можуть утворюватись або зазори, або натяги. Перехідні посадки характеризуються найбільшими зазорами і найбільшими натягами.

Оскільки негативні зазори рівні позитивному натягу і навпаки, то для визначення в перехідній посадці значень і досить обчислити обидва граничні зазори або обидва граничних натяги; при правильному обчисленні або обов’язково виявляться від’ємними, і за абсолютними значеннями дорівнюватимуть відповідно або .

Допуск посадки ‑ це різниця мiж найбільшим i найменшим допустимими зазорами (якщо це посадка з зазором), або найбільшим i найменшим допустимими натягами (якщо це посадка з натягом), або рівний сумі допусків отвору і валу в з’єднанні:

. (20)

Для схеми полів допусків посадки із зазором витікає, що . З цієї ж схеми виходить, що зазори змінюються в межах від до . Відомо, що різниця граничних значень розміру рівна його ж допуску. Таким чином, різниця граничних зазорів рівна допуску зазору, тобто: .

Отже, можна довести, що для посадок із зазором допуск посадки рівний допуску зазору або різниці граничних зазорів:

. (21)

Аналогічно можна довести, що для посадок з натягом допуск посадки рівний допуску натягу або різниці натягу:

. (22)

При обчисленні допуску перехідних посадок у вище наведені формули підставляють граничні зазори або натяги з їх знаками. Інакше кажучи, допуск перехідної посадки визначається:

. (23)

Контрольні запитання:

1. Які бувають поверхні?

2. Назвіть поверхні, на які призначаються допуски і посадки.

3. В чому полягає суть графічного зображення допусків і відхилень з’єднань?

4. Дайте пояснення до термінів «одиниця допуску» та «квалітет».

5. Що таке посадка з’єднання і які види посадок ви знаєте?

6. Якими параметрами характеризуються посадки з’єднань?

7. Що таке допуск посадки?

 


Читайте також:

 1. Вибір системи посадок, квалітетів та виду посадок
 2. Визначення допусків і посадок гладких циліндричних з’єднань
 3. Допуски і посадки підшипників кочення
 4. Допуски і посадки шпонкових і шліцьових з’єднань
 5. Допуски різьбових з’єднань
 6. Допуски розташування
 7. Допуски углов и конусов
 8. Допуски углов и конусов
 9. Застосування посадок з’єднань
 10. Клепані з’єднання.
 11. Літня посадка
 12. Модуль 3. Допуски і посадки інших типових з’єднань
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Одиниця допуску та поняття про квалітет | Лекція 7.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.