Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Відповіді

При відповіді на перше питання враховуємо знаки (“+”,“-”) за координатою У і з врахуванням символьних записів маємо: А є I, В є II. При відповіді на друге питання увага зосереджується на числових значеннях координат ХА та ХВ (абсцис) цих точок, оскільки ХВА, то т. А має меншу координату, ніж т. В. Віддаленість точок від П1 (третє питання) характеризують координати ZA та ZB, тому т. В більш віддалена від П1, ніж т. А. Виділимо однакові числові значення (за модулем) ординат цих точок, тобто |УА|=|УВ|, а також враховуємо те, що координата У характеризує віддаленість точки від П2. Значить, т. А та т. В рівновіддалені від П2.

Приклад 2. Ознайомтесь з прикладами побудов профільної проекції точок та відповідей до деяких із них.

1. Дайте назву елементів із наведеного прикладу:

П1 – горизонтальна площина проекцій;

ОY – вісь ординат; А1А2 – лінія зв’язку.

2. Яка з точок належить III октанту простору, площині проекцій П2 /дайте символьний запис/: А є III, D є П2.

3. Які точки рівновіддалені від площини проекцій П3?

 

Приклад 3. Побудуйте проекції точок за заданими числовими даними таблиці.

  a b c d e f k l
X
Y -5 -20
Z -15 -15

 

З врахуванням теоретичних відомостей, які висвітлені вище, покажемо епюри всіх точок, що запропоновані в таблиці прикладу. Самостійно побудуйте третю проекцію кожної із точок (див. побудови прикладу 2).

 
 

 

Для побудов горизонтальних проекцій вказаних точок використовуємо координати Х,У; фронтальних проекцій точок – X,Z; профільних проекцій точок – координати Y,Z.

 

2.3 Теоретичні питання

1. Які види проекціювання Вам відомі?

2. Що називають проекцією точки, проекцією площини?

3. На скільки октантів можна поділити простір площинами проекцій?

4. Дайте означення епюра чи комплексного креслення.

5. Дайте означення осі проекцій.

6. Скільки координат і скільки проекцій визначають положення точки в просторі?

 

Питання до розв’язання задач на практичному занятті

 

 

Рисунок 5 – Виділені октанти

 

1. Які октанти виділені на рис. 5, а, б, в, г ?

2. Які з точок належать октантам простору, площинам проекцій, осям проекцій /дайте символьний запис/?

3. Побудуйте епюри виділених точок.

4. Дайте назву елементів креслення:

- П1, П2, П3;

- OX, OY, OZ;

- A1, А2, А3;

- А1А2, А2А3, А1А3.

 


Читайте також:

 1. D) усі відповіді вірні.
 2. D) усі попередні відповіді вірні.
 3. D) усі попередні відповіді вірні.
 4. Виберіть 1 варіант відповіді.
 5. Виберіть та обгрунтуйте вірний варіант відповіді
 6. Виберіть та обгрунтуйте вірний варіант відповіді
 7. Відповіді
 8. Відповіді
 9. Відповіді
 10. Відповіді
 11. Відповіді
 12. ВІДПОВІДІ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Приклади для закріплення | Задачі для самостійної підготовки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.