Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


D) усі попередні відповіді вірні.

D) усі попередні відповіді вірні.

D) витрачається на заохочення конкуренції в науково-технічній сфері шляхом надання фінансової підтримки високоефективним науковомістким проектам малих інноваційних підприємств.

232. До державних джерел фінансування відносяться:

a) державний бюджет, бюджети регіонів, позабюджетні фонди;

b) державна кредитна система, державна страхова система;

c) державні запозичення;

233. До джерел недержавної системи фінансування інноваційних проектів відносяться:

a) власні засоби підприємств;

b) кредити комерційних банків;

c) спеціалізовані й благодійні фонди;

234. Ризик – це:

a) прямий грошовий збиток;

b) ймовірність виникнення визначеного рівня втрат;

c) матеріальні, трудові та фінансові втрати;

d) стійкість виробництва й реалізації продукції.

235. Оцінювання ризику можна проводити параметрами:

a) ефективності реалізації нововведень;

b) корисності від правильного рішення;

c) ціною ризику;

d) величиною можливих втрат;

e) усі попередні відповіді вірні.

236. Інвестування в "зовнішні умови" здійснюють у вигляді:

a) пайової участі підприємства в спільних проектах;

b) прямого кредитування;

c) збільшення ресурсів підприємства;

d) створення необхідних товарно-матеріальних запасів.

237. До державних позабюджетних форм підтримування інноваційної діяльності слід віднести:

a) державний правовий захист та підтримка інноваторів;

b) бюджетне фінансування;

c) надання кредитів національним банком;

d) надання пільг в оподаткуванні.

238. Ризик-тейкерами називають менеджерів, що діють (виберіть найбільш дієву характеристику):

a) ризиковано;

b) творчо;

c) зухвало;

d) ризиковано, але з розрахунком.

239. Трудові втрати являють собою:

a) борг за неоплачену покупцем поставлену йому продукцію;

b) нанесений збиток здоров’ю та життю людей;

c) втрати робочого часу;

d) сплату додаткових податків.

240. Під інноваційним ризиком розуміють ризик, пов'язаний з:

a) виробництвом продукції;

b) інноваційними процесами;

c) науково-технічними проектами;

d) інфляцією грошей.

241. Фінансові втрати — це:

a) прямий грошовий збиток;

b) виплата штрафів, сплатою додаткових податків;

c) втрата коштів;

d) усі попередні відповіді вірні.

242. Нанесення збитку здоров’ю і життю людей, навколишньому середовищу відносяться до:

a) трудових втрат;

b) фінансових втрат;

c) спеціальних видів втрат;

d) втрат часу.

243. До особливих видів грошового збитку можна віднести:

a) збиток, пов’язаний з інфляцією;

b) збиток, пов'язаний зі зміною валютного курсу гривні;

c) збиток, пов'язаний з невиконанням запланованих робіт;

d) непередбачені платежі.

244. Інноваційний інженер повинен:

a) мати право на ризик і визначені межі відповідальності за ризик;

b) працювати без ризику.

245. Загальним принципом оцінювання ефективності є:

a) економічний ефект;

b) зіставлення ефекту і витрат;

c) інтегральний ефект;

d) дисконтна ставка.

246. Науково-технічний ефект характеризують наступні фактори:

a) освітленість, шум, вібрація;

b) обсяг виробництва і споживання ресурсів;

c) новизна, простота, корисність, естетичність, компактність;

d) фінансові показники.

247. До показників екологічного ефекту відносять:

a) підвищення ступеня безпеки працівників;

b) приріст обсягів продажів;

c) кількість отриманих патентів на винаходи;

d) зниження відходів виробництва.

248. Соціальний ефект інноваційної діяльності характеризується:

a) приростом доходів працівників інноваційної організації;

b) підвищенням кваліфікації робітників;

c) зниженням викидів в атмосферу;

d) усі відповіді неправильні.

249. Показники оцінювання ефективності інноваційної діяльності в міжнародній практиці використовують за рекомендацією:

a) ЮНЕСКО;

b) ООН;

c) ЮНІДО;

d) усі відповіді вірні.

250. Чистий дисконтований доход або інтегральний ефект – це:

a) норма дисконту, за якою доходи дорівнюють витратам;

b) відношення приведених доходів до приведених на цю ж дату інноваційних витрат;

c) різниця результатів і інноваційних витрат за розрахунковий період, приведених до одного року;

d) усі відповіді вірні.

251. Індекс рентабельності визначають відношенням:

a) приведених доходів до приведених на цю ж дату інноваційних витрат;

b) коефіцієнта дисконтування до коефіцієнта накопичення;

c) економічного ефекту до витрат;

d) розрахункового ефекту до реального.

252. Ліцензійна торгівля інноваційними технологіями включає:

a) угоди з патентами, ноу-хау;

b) інжинірингові послуги;

c) організацію ліцензійного виробництва;

d) постачання обладнання.

253. Паушальний платіж – це:

a) твердо фіксована сума ліцензійної винагороди;

b) поточні виплати за ліцензійною угодою;

c) величина податку за ліцензійну продукцію;

d) плата за інжинірингові послуги.

254. Ліцензія на використання винаходів, захищених патентом, складає:

a) давальницьку операцію;

b) комерційну операцію;

c) технологічну операцію;

d) фінансову операцію.

255. Виберіть найправильніший вислів: "Ціна ліцензії...":

a) пропорційна фінансовим витратам;

b) залежить від затрат праці на створення технології;

c) є монопольною;

d) визначається ліцензіатом.

256. Найменший ступінь впливу менеджменту на кінцевий результат інноваційної діяльності є в процесі:

a) планування;

b) фундаментальних досліджень;

c) НДДКР;

d) запуску виробу у виробництво.

257. Найвищий ступінь впливу менеджменту на кінцевий результат інноваційної діяльності є в процесі:

a) планування;

b) фундаментальних досліджень;

c) прикладні дослідження;

d) НДДКР.

258. Основною характеристикою інноваційного колективу є:

a) кількісний і якісний склад персоналу;

b) наявність засобів механізації і автоматизації наукових досліджень;

c) витрати на утримання фахівців;

d) рівень заробітної плати фахівців.

259. Інтегральною оцінкою організаційної структури менеджменту інноваційного колективу є

a) рівень заробітної плати фахівців;

b) витрати на отримання персоналу;

c) рівень кваліфікації персоналу;

d) усі попередні відповіді вірні.

260. У резюме наукового працівника доцільно відображати:

a) величину заробітної плати;

b) список найбільш значущих наукових праць;

c) особисті дані;

d) мотивацію до роботи.

261. На найнижчому рівні ієрархічної піраміди Абрахам Маслоу є:

a) потреби в безпеці та самозбереженні

b) задоволення первинних фізіологічних потреб;

c) потреби в самовираженні;

d) соціальні потреби.

262. Теорія чекань американського філософа і соціолога Віктора Врума передбачає аналізування наступних факторів:

a) чекання, валентність, інструментальність;

b) виконана робота, винагорода;

c) робота, очікування, винагорода;

d) мотивація, статус, винагорода.

263. Теорія чекань американського філософа і соціолога Віктора Врума пкркдбачає визначення:

a) винагороди;

b) рівня трудового внеску,

c) ймовірності підвищення посади;


Читайте також:

 1. D) усі відповіді вірні.
 2. D) усі попередні відповіді вірні.
 3. Виберіть 1 варіант відповіді.
 4. ВІДПОВІДІ
 5. Відповіді до самостійної роботи
 6. Відповіді на питання № 2 – 7
 7. Відповіді на ситуаційні задачі.
 8. Відповіді на ситуаційні задачі.
 9. ВКАЖІТЬ НОМЕР ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ
 10. Вправа 1. Знайдіть правильні відповіді
 11. Вправа 1. Знайдіть правильні відповіді
Переглядів: 1798

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
D) реінжиніринг. | D) усі попередні відповіді вірні.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.