Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища

Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища несуть особи, винні у:

- порушенні прав громадян на екологічно безпечне навко­лишнє природне середовище;

- порушенні норм екологічної безпеки;

- порушенні вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, в тому числі поданні завідомо неправдивого експертного висновку;

- невиконанні вимог державної екологічної експертизи;

- фінансуванні, будівництві і впровадженні у виробництво нових технологій і устаткування без позитивного вис­новку державної екологічної експертизи;

- порушенні екологічних вимог при проектуванні, розмі­щенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлу­атації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засо­бів та інших об'єктів;

- допущенні наднормативних, аварійних і залпових вики­дів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;

- перевищенні лімітів та порушенні інших вимог викорис­тання природних ресурсів;

- самовільному спеціальному використанні природних ресурсів;

- порушенні строків внесення зборів за використання при­родних ресурсів та забруднення навколишнього природ­ного середовища;

- невжитті заходів щодо попередження та ліквідації еколо­гічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

- невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють дер­жавний контроль у галузі охорони навколишнього природ­ного середовища, та вчиненні опору їхнім представникам;

- порушенні природоохоронних вимог при зберіганні тран­спортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних, радіоактивних речовин та відходів;

невиконанні вимог охорони територій та об'єктів при­родно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;

- відмові від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середо­вища, а також; про джерела забруднення, у приховуванні випадків аварійного забруднення навколишнього при­родного середовища або фальсифікації відомостей про стан екологічного стану чи захворюваності населення;

- приниженні честі і гідності працівників, які здійснюють контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища, посяганні на їхнє життя і здоров'я.

Законодавством України може бути встановлено відпові­дальність і за інші порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'я­зані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок пору­шення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, встановлених законодав­ством України.

Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від компен­сації шкоди, заподіяної забрудненням навколишнього природ­ного середовища та погіршенням якості природних ресурсів.

Незаконно добуті в природі ресурси та виготовлена з них продукція підлягають безоплатному вилученню, а знаряддя правопорушення — конфіскації. Одержані від їхньої реаліза­ції доходи спрямовуються в республіканський Автономної Рес­публіки Крим і місцеві фонди охорони навколишнього при­родного середовища.

Посадові особи та спеціалісти, винні впорушенні вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та вико­ристання природних ресурсів, забезпечення екологічної без­пеки за поданням державних органів охорони навколишнього природного середовища згідно з рішеннями їхніх управлін­ських органів позбавляються премій за основними результа­тами господарської діяльності повністю або частково.


Читайте також:

 1. IV. Відповідальність сторін
 2. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 3. Адаптація до абіотичних факторів середовища.
 4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 6. Адаптація організму до змін чинників зовнішнього середовища
 7. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.
 8. Адміністративна відповідальність
 9. Адміністративна відповідальність
 10. Адміністративна відповідальність
 11. Адміністративна відповідальність
 12. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
Переглядів: 632

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Екологічне ліцензування | Органи державного управління

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.