Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Права та обов'язки власників землі і землекористувачів.

Регламентуючи правомочності власності, чинне земельне законодавство закріплює суб'єктивні права та юридичні обов'язки власників земельних ділянок.

Так, відповідно до ст. 90 Земельного кодексу України власники земельних ділянок мають право:

а) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;

б) самостійно господарювати на землі;

в) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену продукцію;

г) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі;

ґ) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;

д) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.

Обов'язки власників земельних ділянок законодавець закріпив у ст. 91 Земельного кодексу України. Вони полягають в:

а) забезпеченні використання земельної ділянки за цільовим призначенням;

б) додержані вимог законодавства про охорону довкілля;

в) своєчасній сплаті земельного податку;

г) не порушені прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

ґ) підвищенні родючості ґрунтів та збереженні інших корисних властивостей землі;

д) своєчасному наданні відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування даних про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

е) дотриманні правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

є) збереженні геодезичних знаків, протиерозійних споруд, мережі зрошувальних і осушувальних систем. Законодавче закріплення суб'єктивних прав та юридичних обов'язків орендодавців і орендарів здійснюється нормами статей 24, 25 Закону України «Про оренду землі».

Ст. 24 Закону України «Про оренду землі» дозволяє орендодавцю вимагати від орендаря:

використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;

дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються; своєчасного внесення орендної плати.

У свою чергу, відповідно до вищезазначеної статті Закону України «Про оренду землі» орендодавець зобов'язаний:

передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди; при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві корис­туватися орендованою земельною ділянкою;

відшкодувати орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об'єкта оренди.

Права орендаря земельної ділянки, які закріплені у ст. 25 Закону України «Про оренду землі», здебільшого випли­вають безпосередньо з наданих йому договором повноважень щодо володіння та користування земельною ділянкою.

Так, орендар земельної ділянки має право: самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження; отримувати продукцію і доходи;

здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем. Окрім зазначеного, вступаючи у володіння земельною ділянкою, яка була отримана на підставі договору оренди від орендодавця, орендар набуває право на захист свого суб'єктивного права на орендовану земельну ділянку. Суб'єктивне право на захист у його матеріально-правовому значені - це можливість застосування до правопорушника заходів примусового впливу, тобто заходів захисту прав.

У ст. 25 Закону України «Про оренду землі» законода­вець також визначив наступні обов'язки орендаря:

приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку; виконувати встановлені щодо об'єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надати копію договору відповідному органу державної податкової служби.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Об’єкти та суб’єкти права землекористування. | Правове регулювання охорони та раціонального використання земель.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.