Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Практичне заняття 1. Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права України (1 год.)

1. Поняття юридичної відповідальності в галузі екології.

2. Види та форми юридичної відповідальності в галузі екології.

3. Позитивна юридична відповідальність.

4. Екологічне правопорушення: поняття, особливості, склад.

5. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.

 

Завдання для самостійної роботи (5 год.)

1. Розглянути теоретичні засади юридичної відповідальності в екологічному праві.

2. Проаналізуйте поняття та види відповідальності за екологічним законодавством.

3. Наведіть види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

4. Розкрийте правові форми еколого-правової відповідальності.

5. Розкрийте особливості окремих видів юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.

6. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства володільців джерел підвищеної небезпеки.

7. Правові засади способів компенсації шкоди за екологічним законодавством.

8. Охарактеризуйте діяльність правоохоронних та природоохоронних державних органів у профілактиці екологічних правопорушень та злочинів.

9. Правові форми профілактики екологічних правопорушень і злочинів.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 11, 13, 55, 74, 107, 108, 109, 138, 151-155, 228, 245, 249, 253, 255, 350

Додаткові джерела: 43, 50, 119, 122, 133, 166, 203, 205, 237, 240, 247, 261, 278, 279, 280, 292, 302, 311, 324, 325, 326, 337, 346, 347, 354, 369, 372, 397, 404, 412, 457, 470, 471, 477, 478, 491, 494, 515, 517

Нормативно-правові акти: 1, 2, 21, 29, 50, 71, 73, 74, 82, 142, 144, 209, 212, 213, 219, 322.

 

2.2. Контрольні питання до змістовного модуля 2

 

1. Поняття, ознаки і зміст екологічного управління.

2. Види та форми екологічного управління.

3. Система екологічного управління.

4. Державне екологічне управління.

5. Самоврядне екологічне управління.

6. Громадське екологічне управління.

7. Система органів державного екологічного управління та їх компетенція.

8. Поняття та види функцій екологічного управління.

9. Міжгалузеві та галузеві функції екологічного управління.

10. Екологічне програмування та прогнозування.

11. Стандартизація та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища.

12. Стратегічна екологічна оцінка.

13. Організація здійснення екологічної експертизи та екологічного аудиту.

14. Екологічне ліцензування.

15. Екологічний контроль та моніторинг.

16. Екологічне інформаційне забезпечення.

17. Державний облік та ведення державних реєстрів екологічно небезпечних видів діяльності та об’єктів.

18. Екологічна сертифікація. Інші функції екологічного управління.

19. Правові форми розподілу та перерозподілу природних ресурсів.

20. Правова організація здійснення ресурсовпорядження.

21. Державний облік та ведення природоресурсових кадастрів, кадастрів особливо охоронюваних територій та об’єктів.

22. Правове регулювання ведення Червоної та Зеленої книг України.

23. Вирішення спорів у галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

24. Поняття і юридичні ознаки економіко-правового механізму в галузі екології.

25. Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології.

26. Правові форми платежів (зборів) у галузі екології. Еколого-економічні правовідносини.

27. Нормативи платежів (зборів) та ліміти (квоти) у системі економіко-правового механізму в галузі екології.

28. Правові засади продажу квот на викиди парникових газів у контексті реалізації положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.

29. Система фінансування природоохоронних заходів.

30. Правові засади формування фондів охорони навколишнього природного середовища та їх цільове призначення.

31. Екологічне страхування та екологічний аудит в системі економіко-правового механізму в галузі екології.

32. Правове стимулювання екологічно спрямованої діяльності.

33. Поняття відповідальності в екологічному праві.

34. Види та зміст відповідальності за екологічні правопорушення.

35. Підстави та умови виникнення відповідальності за порушення вимог екологічного законодавства.

36. Правова характеристика екологічних правопорушень та їх класифікація.

37. Особливості адміністративної відповідальності за екологічні правопорушення.

38. Проблеми застосування дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення.

39. Кримінальна відповідальність за порушення вимог екологічного законодавства.

40. Правові форми еколого-правової відповідальності.

41. Особливості цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. Специфіка відшкодування збитків, заподіяних правомірними діями.

42. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства володільцями джерел підвищеної небезпеки.

43. Правові засади способів компенсації шкоди за екологічним законодавством.

44. Правові форми профілактики екологічних правопорушень і злочинів.

45. Роль судових інстанцій у застосуванні норм про відповідальність за порушення вимог екологічного законодавства.

 

 


Читайте також:

 1. D (правая) S (левая)
 2. Http://www.minjust.gov.ua Міністерство юстиції України
 3. I. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
 4. I. Флот древньої України
 5. II. Навчальні цілі заняття
 6. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 7. II. Права та обов'язки адміністрації організації, що проводить туристську подорож
 8. II. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
 9. II. Флот княжої України-Руси
 10. III. Козацький флот України
 11. III. Підсумок ЗАНЯТТЯ
 12. IV етап. Практичне застосування одержаних даних.
Переглядів: 552

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Практичне заняття 1. Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні (2 год.) | Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовним модулем 2

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.