Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Суб'єктний інфінітивний комплекс (The Subjective Infinitive Complex)

Якщо речення We saw him run to the train (Ми бачили, як він біг до поїзда), до складу якого входить об'єктний інфінітивний комплекс, перетворити на пасивне — Не was seen to run to the train (Бачили, як він біг до поїзда), то інфінітив to run виражатиме дію, яку виконує особа, позначена займенником he. Отже, he і to run утворюють синтаксичний комплекс. Цей комплекс має функцію складного підмета, тому що присудок речення was seen відноситься не лише до займенника he, а до всього комплексу he ... to run (як він біг). Через те, що до складу комплексу входить інфінітив, а весь комплекс виконує роль підмета речення (subject), він називається суб’єктним інфінітивним комплексом (Subjective Infinitive Complex). Першою частиною суб'єктного інфінітивного комплексу може бути займенник і іменник у загальному відмінку.

The boy was seen to run there. Бачили, як хлопець біг туди.

Отже, суб'єктний інфінітивний комплекс складається з двох частин. Перша частина комплексу — іменник у загальному відмінку або особовий займенник у називному відмінку. Друга частина комплексу — інфінітив, що виражає дію, яку виконує або якої зазнає особа або предмет, позначений іменником або займенником. Перекладається суб'єктний інфінітивний комплекс з присудка, який в українській мові перетворюється на неозначено-особове або безособове головне речення. Особливістю суб'єктного інфінітивного комплексу є те, що перша і друга його частини відокремлені одна від одної присудком речення (в наведеному прикладі was seen).

Суб'єктний інфінітивний комплекс вживається з певними групами дієслів.

1. Суб'єктний інфінітивний комплекс вживається з дієсловами to say говорити і to report повідомляти у пасивному стані:

Не is said to write a new novel. Кажуть, що він пише новий роман.

The delegation is reported to have arrived in Geneva. Повідомляють, що делегація прибула до Женеви.

This text-book is said to be printed in Lviv. Кажуть, що цей підручник друкується у Львові.

2. Суб'єктний інфінітивний комплекс вживається з дієсловами (в пасивному стані), що означають думку (погляд), припущення, сподівання: to think думати; to know знати, to consider вважати, to believe вірити, to suppose припускати, to expect сподіватися та ін.: The meeting is expected to begin this morning. Сподіваються, що збори почнуться сьогодні вранці.

I was supposed to meet him. Передбачалося, що я зустріну його.

Не was thought to have gone. Думали, що він пішов.

3. Суб'єктний інфінітивний комплекс вживається з дієсловами (в пасивному стані), що виражають сприймання за допомогою органів чуття — to see, to hear, to feel, to notice, to observe, to watch:

Birds were heard to sing in the garden. Було чути, як співають пташки у саду.

Не was seen to enter the house. Бачили, як він входив у будинок.

4. Суб'єктний інфінітивний комплекс вживається з дієсловами (в пасивному стані), що виражають наказ, прохання, дозвіл, примус: to order наказувати; to ask, to request просити, to allow, to permit дозволяти; to make, to cause, to force примушувати:

They were ordered to leave the hall. Їм наказали залишити зал.

He was made to put on his coat. Його примусили надягнути пальто.

Примітка. У суб'єктному інфінітивному комплексі інфінітив вживається з часткою to після всіх дієслів.

5. Суб'єктний інфінітивний комплекс вживається з дієсловами to seem, to appear здаватися, to happen, to chance траплятися; to turn out, to prove виявлятися:

He seemed to be thinking about something. Здавалося, що він про щось думає.

She seemed not to listen to him. Здавалося, що вона не слухає його.

She didn't seem to have heard what I said. Здавалося, що вона не чула, що я сказав.

Her mother had chanced to look into her room. Мати випадково заглянула в її кімнату.

6. Суб'єктний інфінітивний комплекс вживається зі словосполученнями to be sure, to be certain, to be likely, to be unlikely:

We are not likely to meet often. Навряд, чи нам доведеться часто зустрічатися.

Не is certain to be sleeping. Він, напевно, зараз спить.

We are sure to learn of it. Ми, напевно, дізнаємося про це.

Об'єктний дієприкметниковий комплекс (The Objective Participle Complex)

В англійській мові дієприкметник, як і інфінітив, утворює синтаксичні комплекси з іменниками та займенниками. Дієприкметник входить до складу трьох комплексів: об'єктного дієприкметникового комплексу (the Objective Participle Complex), суб'єктного дієприкметникового комплексу (the Subjective Participle Complex) та незалежного дієприкметникового комплексу (the Absolute Participle Complex).

Об'єктний дієприкметниковий комплекс складається з двох частин. Перша частина комплексу –– іменник у загальному відмінку або особовий займенник в об'єктному відмінку. Друга частина –– дієприкметник, що виражає дію, яку виконує або якої зазнає особа або предмет, позначений іменником або займенником. Другою частиною цього комплексу може бути Present Participle і Past Participle:

І saw him walking in the garden. Я бачив, як він гуляв у саду.

І saw the window broken. Я побачив, що вікно розбите.

У реченні об'єктний дієприкметниковий комплекс виконує функцію складного додатка (Complex Object) після дієслів to see, to hear, to feel, to watch, to notice, to find, to observe:

I saw her coming out just now. Я бачив, як вона тільки що виходила.

І watched the snow falling. Я спостерігав, як падає сніг.

She found the old man and his granddaughter sitting at breakfast. Вона застала старого чоловіка з онукою за сніданком.

I saw the mild eye of the old doctor turned upon me for a moment. Я побачив лагідний погляд старого лікаря, на хвилину звернений до мене.

Об'єктний дієприкметниковий комплекс з Present Participle після дієслів, що означають сприймання за допомогою органів чуття, дуже близький за значенням до об'єктного інфінітивного комплексу. Різниця між І saw them play football і I saw them playing football полягає в тому, що в першому реченні (з інфінітивом) лише констатується факт, тоді як у другому (з дієприкметником) дія виражається як процес (я бачив, як сааме це відбувалося).

Об'єктний дієприкметниковий комплекс вживається з дієсловами, що виражають бажання, а також процеси мислення. З цими дієсловами вживається лише Past Participle:

І want him changed. Я хочу, щоб він змінився.

Margaret considered herself deceived. Маргарет вважала себе одуреною.

Об'єктний дієприкметниковий комплекс з Past Participle вживається після дієслів to have і to get і виражає дію: а) що виконується не особою, позначеною підметом, а кимсь іншим для неї; б) якої зазнає особа, позначена підметом:

She had her hair done. Їй зробили зачіску.

Have you had a photo taken? Вас сфотографували?

I must have my watch repaired. Мені треба полагодити годинник (віддати у ремонт).
Переглядів: 5177

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Об'єктний інфінітивний комплекс (The Objective Infinitive Complex) | Суб'єктний дієприкметниковий комплекс (The Subjective Participle Complex)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.