Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Літературознавство й мовознавство

Шляхи розвитку теоретико-літературної думки.

Літературознавство та його основні галузі.

Літературознавство та історія.

Літературознавство й мовознавство.

Зміст

Лекція №1. Тема: Літературознавство як наука

 

Літературознавство — одна з двох найголовніших філологічних дисциплін. Інша філологічна наука — це мовознавство, або лінгвістика.

Обидві дисципліни об'єднує спільна спрямованість на вивчення слова. Однак завдання в них специфічні. Якщо лінгвісти досліджують мову, її функції, універсальні характеристики, структуру та історичний розвиток, то літературознавство вивчає художню літературу різних народів, виявляє закономірності її розвитку.

Вивчаючи літературу того чи іншого народу, вчені не можуть обійтися без знання мов та їхньої історії. Тут літераторам активно допомагають лінгвісти. Адже на певних етапах розвитку людства література існувала лише в усній формі, а згодом, із закономірним поступом суспільства, народ створював власну писемність, шо давало розпиватися літературі на основі певної системи літер, об'єднаних в алфавіт, чи умовних позначок, шр синтезують цілі поняття або уявлення й називаються ієрогліфами. Слово література походить від лат. буква. М. Грушевський зазначав, шо цей термін уперше вжив Цицерон «у значенні літературної, властиво граматичної освіти, знання». Пізніше, на думку цього вченого, термін набрав «значення суми писаних пам'яток: всього написаного, шо дісталося від певного часу чи певного народу, чи певної категорії словесної творчості («література математична», «література драматична» і т. д.)».

До відкриття книгодрукування німецьким винахідником Йоганном Гутенбергом (1440 р.), запровадження книго­друкування в Україні Іваном Федоровим література існувала в манускриптах (лат. тапиз — рука, $сгіЬо — пишу), або рукописах. Переписування книг було справою над­звичайно тривалою й дорогою. Твори існували в обмеженій кількості примірників, часто переписаних з інших джерел. Нерідко зв'язок текстів з оригіналом був досить умовним, кожен із переписувачів вільно поводився з твором, правля­чи Його, розширюючи або скорочуючи. Автор на списках не вказувався, його ім'я поступово втрачалося. Внаслідок цього авторство через багато віків установити практично неможливо. Прикладів таких творів української літератури є чимало («Слово о полку Ігоревім», «Слово о погибелі Руської землі»).

Усе це значно ускладнює наукове вивчення давніх книг. І тут на допомогу знавцеві літератури приходить мово­знавець, даючи певні знання з історії мов, якими написані книги, розкодовуючи знакові системи минулого. Особливо плідною є взаємодія літературознавців і лінгвістів при вивченні класичної літератури доби античності. Адже грецька і латинська мови набагато століть раніше, ніж українська чи інші новоєвропейські мови, досягти досконалості в роз­витку лексичної, граматичної та синтаксичної систем, і цими мовами виникли могутні античні літератури, відлуння яких відчувається досі практично в усіх сучасних літературах і мовах. Чимала частина української лексики містить запози­чення з грецької чи латинської мов. Такою є, наприклад, велика кількість літературознавчих і мовознавчих термінів (строфа — від грец. — поворот, зміна; комедія — від грец. — весела процесія у супроводі музики, співів і танків; версифікація — від лат. — вірш; абревіатура — від лат. — скорочую тощо).

Вивчаючи сучасні літератури, треба також спиратися на дані мовознавчої науки. Адже й у новоєвропейських мовах відбуваються еволюційні зміни в лексиці, граматиці і синтаксисі. Окремі слова застарівають і переходять до архаїзмів чи історизмів, з'являються нові слова — неологізми чи нові значення або відтінки значень відомих слів; поступово змінюється граматичний і синтаксичний лад. І письменники постійно використовують місцеві та соціальні діалекти, шо істотно відрізняються від літературної мови повного народу.

Творчий процес — справа надзвичайно складна. Бувають випадки, коли над окремим твором письменник пра­цює тривалий час, постійно вносячи поправки й доповнення, в тому числі й лексичного, морфологічного чи синтаксичного плану, інколи створюючи нову редакцію тексту.

Відомо, наприклад, шо повість Петра Панча «Голубі ешелони» має три редакції, суттєвою правкою позначені романи Олеся Гончара. Є різночитання, пов'язані з втручанням цензури, наприклад у віршах В. Симоненка. Все це вимагає спів­праці літературознавців і лінгвістів.

 


Читайте також:

  1. Античне мовознавство.
  2. Європейське мовознавство епохи середньовіччя і Відродження
  3. Історія лінгвістичної думки до XIX ст. Мовознавство в Давній Індії. Давньокитайське мовознавство.
  4. Літературознавство та історія
  5. Мовознавство в Давній Греції та Римі. Давнє арабське мовознавство.
  6. Мовознавство в СРСР 50–80-х років XX ст.
  7. Мовознавство Давнього Риму
  8. Мовознавство епохи Відродження
  9. Прикладне мовознавство
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Ваги на фронтальнийнавантажувач | Літературознавство та історія

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.