Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Українська державна система сертифікації продукції (УкрСЕПРО)

 

Організаційну структуру системи УкрСЕПРО визначає ДСТУ 3410-2004 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення», згідно з яким загальне керівництво системою, організація та координація робіт з сертифікації здійснюються Національним органом з сертифікації — Держспоживстандартом України (рис. 5.1).

До його складу входять науково-технічна комісія, науково-методичний, інформаційний центр, центр зі стандартизації, метрології та сертифікації (ДЦСМС), органи зі сертифікації продукції, процесів і послуг; зі сертифікації систем якості, випробувальні центри, лабораторії тощо.

Безпосередньо роботу зі сертифікації продукції організовують і виконують органи зі сертифікації разом з випробувальними лабораторіями та аудиторами. Методичне та наукове керівництво всією роботою покладене на науково-методичний, інформаційний центр і ДЦСМС.

Органами з сертифікації в системі УкрСЕПРО можуть бути організації та підприємства державної форми власності.

Випробувальними лабораторіями (центрами) можуть бути акредитовані організації та підприємства будь-яких форм власності.

Останні створені на базі організацій, підпорядкованих НАН України, Мінпромполітики, Держбуду, Академії наук України, МВС, Держспоживстандарту, Міносвіти та інших міністерств і відомств.

 

 

Рис. 5.1 - Структурна схема системи сертифікації УкрСЕПРО

 

Основні функції учасників сертифікації:

Національний орган з сертифікації— Держспоживстандарт України розробляє стратегію розвитку сертифікації в Україні; організує, здійснює та координує роботи щодо забезпечення функціонування системи сертифікації УкрСЕПРО; організує розробку та удосконалення організаційно-методичних документів; встановлює основні принципи, правила та структуру системи сертифікації УкрСЕПРО, проводить державну реєстрацію систем сертифікації, знаків відповідності, веде їх Державний реєстр; затверджує переліки продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації.

Науково-технічна комісія з питань сертифікаціїстворюється та затверджується Національним органом з сертифікації для розгляду перспективних напрямків розвитку і розробки пропозицій Держспоживстандарту з проблем сертифікації продукції з метою реалізації Законів України «Про захист прав споживачів» та «Про охорону праці».

Науково-технічна комісія розглядає пропозиції щодо:

· принципів єдиної політики в галузі сертифікації;

· проектів основоположних організаційно-методичних документів з сертифікації продукції, атестації виробництв, сертифікації систем якості, акредитації органів з сертифікації і випробувальних лабораторій та ін.;

· основних напрямків досліджень у галузі сертифікації продукції, а також акредитації випробувальних лабораторій, органів з сертифікації продукції (послуг) і систем якості;

· напрямків міжнародного співробітництва в галузі сертифікації, у тому числі в рамках ISO, IEC та інших міжнародних організацій;

· приєднання до міжнародних систем та угод з сертифікації;

· питань взаємодії з національними органами з сертифікації інших

· держав, що здійснюють діяльність з сертифікації, визнання результатів випробувань, сертифікатів та знаків відповідності;

· переліку продукції, що буде підлягати обов’язковій сертифікації.

Орган з сертифікації продукції(рис. 5.2) виконує такі основні функції:

· здійснює сертифікацію закріпленої за ним номенклатури продукції та несе відповідальність за дотримання правил Системи;

· розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації закріпленої продукції;

· визначає схему та порядок здійснення сертифікації закріпленої продукції;

· організує та проводить обстеження та атестацію виробництв;

· здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією та атестованим виробництвом;

 

 

Рис. 5.2 - Організаційна структура органу з сертифікації

 

· видає сертифікати відповідності на продукцію та атестати виробництв;

· забезпечує розподіл функцій, відповідальності, взаємодію персоналу при реалізації всіх функцій органу;

· розробляє пропозиції щодо розширення галузі акредитації органу з сертифікації;

· формує та актуалізує фонд нормативних документів, які використовуються під час сертифікації продукції в галузі акредитації;

· реєструє сертифікати відповідності;

· проводить інспекційний контроль за сертифікованою продукцією (за схемою сертифікації);

· взаємодіє з випробувальними лабораторіями, іншими органами з сертифікації (також в інших країнах), Національним органом з сертифікації;

· взаємодіє з виробниками (продавцями) продукції, організаціями, які здійснюють державний контроль та нагляд за продукцією, споживачами та громадськими організаціями;

· здійснює внутрішню перевірку та забезпечення своєї відповідності вимогам даного документа та вимогам, встановленим у системах сертифікації однорідної продукції;

· веде документацію за всіма питаннями своєї діяльності та забезпечує доступність до цієї документації органів, які проводять інспекційний контроль його діяльності;

· забезпечує інформацією про результати сертифікації, в тому числі про продукцію, яка не пройшла сертифікацію або про виявленні порушення та невідповідності продукції встановленим вимогам, усі зацікавлені сторони.

Акредитовані випробувальні лабораторіїпроводять випробування продукції, що сертифікується, відповідно до галузі акредитації та видають протоколи випробувань. За дорученням органу з сертифікації випробувальні лабораторії беруть участь у здійсненні технічного нагляду за виробництвом та в атестації виробництва продукції, що сертифікується, а за дорученням Держспоживстандарту України — у проведенні інспекційного контролю.

Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту Українивиконують такі функції:

• здійснюють за дорученням органу з сертифікації продукції технічний нагляд за стабільністю показників сертифікованої продукції під час її виробництва;

• надають інформацію у сфері сертифікації й акредитації;

• надають на договірній основі методичну допомогу підприємствам у підготовці до акредитації їх випробувальних лабораторій, сертифікації продукції, систем якості та атестації виробництв.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція 5. Національна система сертифікації України | Галузевий орган із сертифікації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.