Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Р о з д і л IV

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТОПОГРАФІЇ IMC

 

Стаття 9. Заявка на реєстрацію топографії IMC

 

1. Особа, яка бажає зареєструвати топографію IMC і має на це
право, подає до Установи заявку на реєстрацію. Заявка на
реєстрацію топографії IMC може бути подана двома і більше особами.

 

2. За дорученням заявника заявку на реєстрацію може бути
подано через представника у справах інтелектуальної власності або
іншу довірену особу. Довіреною особою заявника не може бути
працівник Установи і його експертного органу.

 

3. Заявка на реєстрацію топографії ІМС повинна стосуватися
тільки однієї топографії ІМС. ( Пункт 3 статті 9 в редакції Закону
N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

 

4. Заявка на реєстрацію складається українською мовою і
повинна містити:

заяву про реєстрацію топографії IMC;

матеріали, що ідентифікують топографію IMC.

 

5. З метою ідентифікації топографії IMC, яка не
використовувалася до дати подання заявки, Установі подаються в
одному примірнику матеріали, що дають вичерпну інформацію щодо
топографії.

 

6. З метою ідентифікації топографії IMC, яка
використовувалася до дати подання заявки, Установі разом із
заявкою подаються зразки IMC, що включають дану топографію, в
такому вигляді, в якому її введено в оборот. У цьому разі заява
повинна містити також відомості про дату, коли топографію IMC
вперше було використано, а матеріали - основні технічні
характеристики зразка IMC.

 

7. Якщо подані матеріали, що ідентифікують топографію IMC,
містять інформацію про будь-який шар топографії IMC або його
частину, яка, на думку заявника, є конфіденційною, то даний шар у
цілому або відповідну його частину може бути вилучено і включено
до складу матеріалів, що ідентифікують топографію IMC, в
закодованій формі.

 

8. Подані заявником матеріали, що ідентифікують топографію
IMC, і зразки IMC, що включають дану топографію, зберігаються
Установою шість років після закінчення дії реєстрації. По
закінченні цього терміну ідентифікаційні матеріали та зразки IMC
повертаються власнику права на його вимогу, а за відсутності такої
вимоги - знищуються.

 

9. У заяві про реєстрацію топографії IMC необхідно вказати
заявника (заявників) та його (їх) адресу, а також автора
(авторів).

Якщо заявників два і більше, то у заяві може бути зазначено,
на адресу котрого з них належить надіслати свідоцтво.

Автор має право вимагати, щоб його не згадували як автора в
публікації Установи.

 

10. Інші вимоги до документів заявки визначаються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері інтелектуальної власності.

{ Пункт 10 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

11. За подання заявки сплачується збір. Документ про сплату
збору повинен надійти до Установи разом із заявкою або протягом
двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але
не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано
відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. ( Пункт 11
статті 9 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

 

Стаття 10. Дата подання заявки

 

1. Датою подання заявки є дата одержання Установою заявки, що
відповідає вимогам пунктів 4-6 статті 9 цього Закону.

 

2. Дата подання заявки встановлюється згідно з пунктами 8 та
9 статті 11 цього Закону.

( Стаття 10 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 11. Експертиза заявки

 

1. Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи
і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та
правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
інтелектуальної власності.

{ Пункт 1 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

2. Заклад експертизи здійснює інформаційну діяльність,
необхідну для проведення експертизи заявок, і є центром
міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції про
міжнародний обмін виданнями ( 995_172 ), прийнятої 3 грудня
1958 року Генеральною конференцією Організації Об'єднаних Націй з
питань освіти, науки і культури.

 

3. Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається
відкликаною або не відкликана, відображаються в обгрунтованому
висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після
затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа
приймає рішення про реєстрацію топографії ІМС або про відмову в
реєстрації топографії ІМС. Рішення Установи надсилається заявнику.

 

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним
рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені
заявці. Ці копії надсилаються заявнику протягом місяця.

 

4. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення
закладу експертизи особисто або через свого представника брати
участь у встановленому центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної
власності порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення
експертизи.

{ Пункт 4 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

5. Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та
зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для
листування, імені та адреси свого представника.

 

Заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною
особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших
заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також
особа, яка бажає стати заявником.

 

Ці виправлення та зміни враховуються в матеріалах заявки,
якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним
документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС.

 

За подання заяви про виправлення помилки або про внесення
будь-якої із зазначених змін сплачується збір, за умови, що
помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через залежні
від подавця заяви обставини.

 

6. Заклад експертизи може вимагати від заявника надання
додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи
неможливе, або у разі виникнення обгрунтованих сумнівів у
достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в
матеріалах заявки.

 

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним
повідомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про надання
додаткових матеріалів затребувати від нього копії матеріалів, що
протиставлені заявці.

 

Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох
місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу
експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Строк
подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на
шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне
клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений
з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від
його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за
його подання. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у
встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому
надсилається повідомлення.

 

7. Під час проведення експертизи:

 

встановлюється дата подання заявки на підставі статті 10
цього Закону;

 

визначається, чи є об'єкт, що заявляється, топографією ІМС;

 

заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам
статті 9 цього Закону та правилам, встановленим на його основі
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері інтелектуальної власності;

{ Пункт 7 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на
відповідність встановленим вимогам.

 

8. За відповідності матеріалів заявки вимогам статті 10 цього
Закону та наявності документа про сплату збору за подання заявки
заявнику надсилається повідомлення про встановлену дату подання
заявки.

 

9. У разі невідповідності матеріалів заявки вимогам статті 10
цього Закону заявнику негайно надсилається про це повідомлення.
Якщо невідповідність усунуто протягом двох місяців від дати
одержання заявником повідомлення, то датою подання заявки
вважається дата одержання закладом експертизи виправлених
матеріалів. В іншому разі заявка вважається неподаною, про що
заявнику надсилається повідомлення.

 

10. У разі порушення вимог пункту 11 статті 9 цього Закону
заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається
повідомлення.

 

11. Якщо є підстави вважати, що заявлений об'єкт належить до
об'єктів, зазначених у пункті 2 статті 4 цього Закону, або
документи заявки не відповідають формальним вимогам статті 9 цього
Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері інтелектуальної власності, чи документ про сплату збору за
подання заявки не відповідає встановленим вимогам, то заклад
експертизи надсилає заявнику про це обгрунтований попередній
висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у
разі необхідності, зазначениху висновку недоліків.

{ Пункт 11 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Відповідь заявника надається у строк, встановлений пунктом 6
цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під
час підготовки висновку експертизи за заявкою.

 

12. У разі відмови в реєстрації топографії ІМС надані
заявником матеріали, що ідентифікують топографію ІМС, і зразки
ІМС, що включають дану топографію, зберігаються протягом року від
дати прийняття рішення про відмову в реєстрації топографії ІМС.
Після цього строку на вимогу заявника зазначені матеріали
повертаються заявнику, а за відсутності такої вимоги вони
знищуються.

( Стаття 11 в редакції Законів N 2188-III ( 2188-14 ) від
21.12.2000, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 12. Реєстрація топографії ІМС

 

1. Після прийняття рішення про реєстрацію заявленої
топографії ІМС Установа здійснює реєстрацію заявленої топографії
ІМС, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.

 

Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері інтелектуальної власності. { Абзац
другий пункту 1 статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

 

2. Державна реєстрація топографії ІМС здійснюється за
наявності документів про сплату державного мита за реєстрацію
топографії ІМС і збору за публікацію про реєстрацію топографії
ІМС. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до
заявника рішення про реєстрацію топографії ІМС.

 

Якщо протягом трьох місяців від дати одержання заявником
рішення про реєстрацію заявленої топографії ІМС документи про
сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС і збору за
публікацію про реєстрацію топографії ІМС в розмірі та порядку,
визначених законодавством, до закладу експертизи не надійшли,
заявка вважається відкликаною.

 

Строк надходження цих документів продовжується, але не більше
ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне
клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений
з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від
його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за
його подання.

 

3. Після внесення до Реєстру відомостей щодо реєстрації
топографії ІМС будь-яка особа має право ознайомитися з ними у
порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної
власності, та одержати відповідно до свого клопотання виписку з
Реєстру щодо відомостей про топографію ІМС, за умови сплати збору
за подання цього клопотання.

{ Пункт 3 статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

4. Помилки у внесених до Реєстру відомостях виправляються за
ініціативою власника свідоцтва або Установи.

 

До Реєстру за ініціативою власника свідоцтва можуть бути
внесені зміни згідно з установленим переліком можливих змін. За
внесення до Реєстру змін щодо реєстрації топографії ІМС
сплачується збір.

 

5. Реєстрація топографії ІМС здійснюється під
відповідальність заявника за її охороноздатність";

( Стаття 12 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

Стаття 13. Публікація відомостей про реєстрацію

 

1. Одночасно з державною реєстрацією топографії ІМС
здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про
реєстрацію топографії ІМС, визначених в установленому порядку.
( Пункт 1 статті 13 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )

 

2. Після опублікування офіційних відомостей про зареєстровану
топографію IMC будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами
заявки у порядку, що визначається центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
інтелектуальної власності. За ознайомлення з матеріалами заявки
сплачується збір. { Пункт 2 статті 13 із змінами, внесеними згідно
із Законами N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003, N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

 

3. У разі виявлення в опублікованих відомостях очевидних
помилок заявник має право звернутися до Установи з клопотанням
про їх виправлення.

 

Стаття 14. Видача свідоцтва

 

1. Установа видає заявнику свідоцтво у місячний строк після
реєстрації топографії IMC.

Якщо заявка подана кількома заявниками, їм видається одне
свідоцтво і надсилається тому заявникові, адреса якого з цією
метою зазначена у заяві, а при відсутності такого зазначення -
першому заявникові за списком вказаних у заяві заявників.

 

2. Форма свідоцтва і зміст зазначених у ньому відомостей
визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
Текст у свідоцтві наводиться українською мовою.

{ Пункт 2 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

3. До виданого свідоцтва на вимогу його власника Установа
вносить виправлення очевидних помилок та публікує офіційні
відомості про такі виправлення.

 

4. У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва його власнику
видається дублікат свідоцтва у порядку, встановленому центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері інтелектуальної власності. За видачу дубліката
свідоцтва сплачується збір.

{ Статтю 14 доповнено пунктом 4 згідно із Законом N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 }
{ Пункт 4 статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Стаття 15. Оскарження рішення за заявкою

 

1. Заявник може оскаржити рішення Установи за заявкою у
судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом двох
місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів,
затребуваних відповідно до пункту 3 статті 11 цього Закону.

 

2. Якщо рішення Установи за заявкою оскаржено у судовому
порядку після державної реєстрації топографії ІМС, то суд вирішує
разом і питання щодо дійсності відповідного свідоцтва.

 

3. Право оскаржити рішення Установи до Апеляційної палати
втрачається у разі сплати державного мита за реєстрацію топографії
ІМС.

 

4. Оскарження рішення Установи до Апеляційної палати
здійснюється шляхом подання заперечення проти рішення у порядку,
встановленому цим Законом та на його основі регламентом
Апеляційної палати, затвердженим центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
інтелектуальної власності. За подання заперечення сплачується
збір. Якщо збір не сплачено у строк, зазначений у пункті 1 цієї
статті, заперечення вважається неподаним, про що заявнику
надсилається повідомлення.

{ Пункт 4 статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

5. У разі одержання Апеляційною палатою заперечення та
документа про сплату збору за подання заперечення діловодство за
заявкою зупиняється до затвердження рішення Апеляційної палати.

 

6. Заперечення проти рішення Установи за заявкою
розглядається згідно з регламентом Апеляційної палати, протягом
двох місяців від дати одержання заперечення та документа про
сплату збору за подання заперечення, в межах мотивів, викладених
заявником у запереченні та під час його розгляду. Строк розгляду
заперечення продовжується за ініціативою заявника, але не більше
ніж на два місяці, якщо до його спливу буде подано відповідне
клопотання та сплачено збір за його подання.

 

7. За результатами розгляду заперечення Апеляційна палата
приймає мотивоване рішення, що затверджується наказом Установи та
надсилається заявнику.

 

У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за
подання заперечення підлягає поверненню.

 

8. До затвердження рішення Апеляційної палати, в місячний
строк від дати його прийняття, керівник Установи може внести
мотивований письмовий протест на це рішення, який має бути
розглянутий протягом місяця. Рішення Апеляційної палати, прийняте
цим протестом, є остаточним і може бути скасоване лише судом.

 

9. Рішення Апеляційної палати заявник може оскаржити у
судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання
рішення.

( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2188-III
( 2188-14 ) від 21.12.2000, в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 )
від 22.05.2003 )
Переглядів: 464

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Р о з д і л III | Р о з д і л V

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.