Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Р о з д і л V

 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ
З РЕЄСТРАЦІЇ ТОПОГРАФІЇ IMC

 

Стаття 16. Права, що випливають з реєстрації топографії IMC

 

1. Права, що випливають із реєстрації топографії IMC, діють
від дати внесення відомостей про топографію IMC до Реєстру.

 

2. Реєстрація топографії IMC надає власнику зареєстрованої
топографії IMC виключне право використовувати топографію IMC на
свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших
власників зареєстрованих топографій IMC.

 

3. Реєстрація надає власнику зареєстрованої топографії IMC
право:

забороняти іншим особам використовувати топографію IMC без
його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не
визнається згідно з статтею 17 цього Закону порушенням прав
власника зареєстрованої топографії IMC;

передавати на підставі договору право власності на топографію
IMC будь-якій особі, яка стає правонаступником власника
зареєстрованої топографії IMC;

видавати будь-якій особі дозвіл (ліцензію) на використання
зареєстрованої топографії IMC на підставі ліцензійного договору.

Під використанням топографії IMC слід розуміти:

копіювання топографії IMC;

виготовлення IMC із застосуванням даної топографії;

виготовлення будь-яких виробів, що містять такі IMC;

ввезення таких IMC та виробів, що їх містять, на митну
територію України;

пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет,
продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в
зазначених цілях ІMC, виготовлених із застосуванням топографії
ІМС, та будь-яких виробів, що містять такі ІМС. ( Абзац десятий
пункту 3 статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 34-IV
( 34-15 ) від 04.07.2002, в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 )
від 22.05.2003 )

IMC визнається виготовленою із застосуванням зареєстрованої
топографії, якщо при цьому використано всі елементи, які
визначають топографію IMC оригінальною.

 

4. Взаємовідносини під час використання зареєстрованої
топографії IMC, свідоцтво на яку належить кільком особам,
визначаються угодою між ними.

У разі відсутності такої угоди кожний власник прав на
зареєстровану топографію IMC може використовувати її на свій
розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (ліцензію) на
використання зареєстрованої топографії IMC та передавати право
власності на зареєстровану топографію IMC будь-якій іншій особі
без згоди решти власників.

 

5. Договір про передачу права власності на топографію ІМС і
ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у
письмовій формі і підписані сторонами.

Сторона договору має право на офіційне загальнодоступне
інформування інших осіб про передачу права власності на топографію
ІМС або видачу ліцензії на використання топографії ІМС. Таке
інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені
відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до
Реєстру. ( Абзац пункту 5 статті 16 в редакції Закону N 850-IV (
850-15 ) від 22.05.2003 )

За опублікування зазначених відомостей та запропонованих
стороною договору змін до відомостей про видачу ліцензії
сплачуються збори. ( Абзац пункту 5 статті 16 в редакції Закону
N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )

{ Пункт 5 статті 16 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від
21.12.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

6. Права, що випливають із реєстрації топографії IMC, не
зачіпають будь-які інші особисті майнові чи немайнові права автора
топографії IMC.

 

7. Власник прав на зареєстровану топографію IMC або його
правонаступник має право сповіщати про реєстрацію топографії IMC
шляхом позначення топографії або виробів, що містять таку
топографію, виділеною літерою "Т" із зазначенням дати початку
строку дії виключного права на використання топографії IMC та
інформації, яка надає можливість ідентифікувати власника прав.

 

Стаття 17. Дії, які не визнаються порушенням прав на
зареєстровану топографію IMC

 

1. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією
топографії IMC, використання зареєстрованої топографії IMC:

у конструкції чи в процесі експлуатації транспортного засобу
іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у
водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що
зареєстрована топографія IMC використовується лише для потреб
зазначеного засобу;

без комерційної мети;

з науковою метою або в порядку експерименту;

за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа,
епідемія, епізоотія тощо) з повідомленням про таке використання
власника прав на топографію ІМС одразу як це стане практично
можливим та виплатою йому відповідної компенсації. ( Абзац п'ятий
пункту 1 статті 17 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від
22.05.2003 )

 

2. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією
топографії IMC, ввезення на митну територію України, пропонування
для продажу, продаж, зберігання в зазначених цілях або інше
введення в оборот IMC, виготовлених із застосуванням
зареєстрованої топографії, і будь-яких виробів, що містять такі
IMC, якщо вони придбані законним шляхом.

IMC із зареєстрованою топографією та вироби, що містять такі
IMC, вважаються придбаними будь-якою особою законним шляхом, якщо
вони після виготовлення були введені в оборот власником прав на
дану зареєстровану топографію IMC чи за його дозволом.

 

3. Не визнається порушенням прав, що надаються реєстрацією
топографії IMC, використання IMC будь-якою особою, що придбала IMC
і при цьому не знала і не могла знати, що ця IMC або виріб, що її
містить, були виготовлені і введені в оборот з порушенням прав, що
надаються реєстрацією топографії IMC. Проте після одержання
відповідного повідомлення від власника прав зазначена особа
повинна припинити використання IMC або виплатити йому компенсацію,
розмір якої встановлюється за згодою сторін. Спори щодо
компенсації та порядку її виплати розв'язуються у судовому
порядку.

 

4. Будь-яка особа, яка добросовісно використовувала
топографію IMC до дати подання заявником до Установи заявки на
реєстрацію топографії IMC чи здійснила значну і серйозну
підготовку для такого використання, зберігає право попереднього
користування цією топографією IMC.

Право попереднього користування може передаватися або
переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою
практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в
яких було використано заявлену топографію IMC чи здійснено значну
і серйозну підготовку для такого використання.

 

Стаття 18. Обов'язки власника прав на зареєстровану
топографію IMC

 

1. Власник прав на зареєстровану топографію IMC повинен
добросовісно користуватися виключним правом, що надається
реєстрацією.

 

2. Якщо зареєстрована топографія IMC не використовується в
Україні протягом трьох років від дати публікації офіційних
відомостей про реєстрацію або від дати, коли використання
топографії IMC було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання
і виявляє готовність використовувати топографію IMC, у разі
відмови власника прав на зареєстровану топографію IMC від
укладення ліцензійного договору, може звернутися до суду із заявою
про надання їй дозволу на використання зареєстрованої топографії
IMC.

 

3. Якщо власник прав на зареєстровану топографію IMC не
доведе, що факт невикористання зареєстрованої топографії IMC
зумовлений поважними причинами, суд може винести рішення про
надання дозволу заінтересованій особі на використання
зареєстрованої топографії IMC з визначенням обсягу її
використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати
винагороди власнику прав.

 

Стаття 19. Використання зареєстрованої топографії ІМС
без дозволу власника прав на неї

 

1. З метою забезпечення здоров'я населення, екологічної
безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України
може дозволити використання зареєстрованої топографії ІМС
визначеній ним особі без згоди власника прав на топографію ІМС у
разі його безпідставної відмови видати ліцензію на її
використання. При цьому:

 

1) дозвіл на таке використання надається виходячи з
конкретних обставин;

 

2) обсяг і тривалість такого використання визначаються ціллю
наданого дозволу, воно має бути лише некомерційним використанням
органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики
за рішенням відповідного органу державної влади;

 

3) дозвіл на таке використання не позбавляє власника прав на
зареєстровану топографію ІМС права надавати дозволи на її
використання;

 

4) право на таке використання не передається, крім випадку,
коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи
ділової практики, в якій здійснюється це використання;

 

5) використання дозволяється в першу чергу для забезпечення
потреб внутрішнього ринку;

 

6) про надання дозволу на використання зареєстрованої
топографії ІМС власнику прав на неї надсилається повідомлення
одразу, як це стане практично можливим;

 

7) дозвіл на використання відміняється, якщо перестають
існувати обставини, через які його видано;

 

8) власнику прав на зареєстровану топографію ІМС сплачується
адекватна компенсація відповідно до економічної цінності
топографії ІМС.

 

2. Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на
використання зареєстрованої топографії ІМС, строк і умови його
надання, відміну дозволу на використання ( 8-2004-п ), розмір та
порядок виплати винагороди власнику прав на зареєстровану
топографію ІМС можуть бути оскаржені в судовому порядку.

( Стаття 19 в редакції Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003 )
Переглядів: 373

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Р о з д і л IV | Р о з д і л VIII

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.066 сек.