Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА «НОРМУВАННЯ ПРАЦІ»

Регламентація праці в часі здійснюється через норми праці.

Норми праці: норма часу; норма виробітку; норма чисельності; норма обслуговування.

Норма часу (Нч) – кількість робочого часу, об'єктивно потрібного для виконання конкретної роботи.

Норма часу обчислюється за форму­лою:

 

, один.; (1)

 

де Т – тривалість зміни;

Нвир – норма виробітку.

Норма виробітку(Нвир) – кількість продукції, яка повин­на бути вироблена за одиницю часу.

Якщо норма виробітку збільшується на а %, то норма часу зменшується :

 

, %; (2)

 

а якщо норма виробітку зменшується на а%, то норма часу зростає:

 

, %; (3)

 

Норма обслуговування (Ноб) — встановлена кількість одиниць обладнання (робочих місць, квадратних метрів площі), яка обслуговується одним робітником або бригадою на про­тязі зміни.

Норма чисельності (Нч) — необхідна для виконання певної
роботи чисельність персоналу.

На підприємстві необхідну чисельність працівників визначають на основі встановлених норм праці.

Чисельність основних робітників визна­чається трьома методами:

1. За трудомісткістю виробничої програми:

 

, чол.; (4)

 

де — сумарна трудомісткість виробничої програми, н-год.;

- дійсний фонд часу роботи одного середньоспискового робітника (визначається за балансом робочого часу середньоспискового робітника);

- середній коефіцієнт виконання норм по підприємству.

2. За нормами обслуговування:

 

, чол.; (5)

 

де - загальна кількість одиниць устаткування, яка обслуговується, одиниць;

— кількість змін роботи устаткування;

- коефіцієнт списового складу, який обчислюється як відношення явочної чисельності робітників до їх списової чисельності;

— норма обслуговування на одного робітника, одиниць.

3. За нормами виробітку:

 

, чол.; (6)

 

де — планова кількість виробів, натур. один;

— годинна норма виробітку одного робітника, на­тур.один.

Планова чисельність допоміжних робітників ( ) визна­чається аналогічно чисельності основних робітників, якщо для них встановлені певні норми виробітку чи обслуговуван­ня. Якщо ж такі норми не встановлені, то чисельність допо­міжних робітників обчислюється:

 

, чол.; (7)

 

де — кількість робочих місць допоміжних робітників.

 

Задача1

Норма виробітку збільшилась на 25%. На скільки відсотків зменшиться норма часу? Норма виробітку зменшилась на 25%. На скільки відсотків збільшиться норма часу?

 

Задача2

Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів - 900тис. шт., а трудомісткість одного виробу 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год. при однозмінному режимі роботи. Внутрізмінні втрати часу з вини робітників – 1,5%, а на регламентовані простої – 3%. Відсоток виконання норм виробітку – 105%. Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників.

 

Задача3

Визначити норму часу і норму виробітку за 8-годинну робо­чу зміну для токаря на операції виготовлення бронзового вкла­диша підшипника ковзання із заготовки, виготовленої за удос­коналеною технологією. Ця технологія передбачає отримання заготовки методом лиття в багаторазову металеву форму (ко­кіль) замість одноразової піщано-глинистої форми, що дає змо­гу зменшити припуски на механічну обробку і відповідно ско­ротити трудомісткість токарної обробки вкладиша на 25 % .

Базова норма виробітку становить 12 вкладишів за зміну.

 

Задача4

Розрахувати кількість трубопровідних фланців, яку зможе виготовити верстатник до кінця 8-годинної зміни при ко­ефіцієнті виконання ним норм виробітку 1,25. Врахувати, що з початку зміни верстатник має виготовити кілька інших дета­лей, сумарна нормована трудомісткість яких становить 6,5 нормо-години, а після цього приступити до виготовлення фланців. Повна норма часу на виготовлення одного фланця становить 0,5 нормо-години.

 

Задача5

На виробничій дільниці треба обробити за квартал 620 комплектів деталей. На обробку одного комплекту витрачається на токарних роботах 8,2 год., на фрезерувальних – 7,1 год. Коефіцієнт виконання норм виробітку планується відповідно 110 і 115 %. Фонд робочого часу одного працівника за квартал – 458 год. Визначте, скільки працівників потребує виробнича дільниця для виконання квартальної програми.

 

Задача6

Планова трудомісткість одного виробу рівна 0,8 н-год., річний обсяг виробництва - 1 млн. шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни - 8.1 год. Втрати на регламентовані простої - 5%. Середній процент виконання норм виробітку 118%. Визначити планову чисельність робітників.

 

Задача7

Планова трудомісткість виробничої програми -6520 н-год., корисний фонд часу робітника — 1865 год. Середній процент виконання норм виробітку – 110%. Якою повинна бути планова чисельність робітників?

 

Задача8

Розрахувати планову чисельність робітників за професіями на основі таких даних: виробнича програма підприємства складає — 60 тис. шт./рік. Трудомісткість виконання окремих видів робіт на один виріб складає:

- токарні роботи — 10 н-год.,

- свердлильні роботи — 17 н-год.,

- фрезерні роботи — 8 н-год.,

- шліфувальні роботи — 6 н-год.,

- складальні роботи — 16 н-год.

Середній процент виконання норм складає — 104%, а річний дійсний фонд робочого часу одного робітника складає — 1780 год. Чисельність допоміжних робітників — 30% від числа підрядників.

 

 

Задача9

Розрахувати чисельність ремонтної бригади для ремонту обладнання підприємства, якщо згідно кошторису трудомісткість ремонту 20 000 чол -год, тривалість ремонтного періоду 150 днів. Додаткова відпустка робітника – 6 днів, а планові неявки на роботу – 2 дні. Коефіцієнт виконання норм 110%.

 

Задача10

Розрахувати чисельність робітників для наклейки етикеток:

- змінна норма виробітку одного робітника – 800 шт;

- планова норма виробітку – 110 %;

- змінне виробниче завдання на дільниці – 4000 шт.

 

Задача11

Визначити планову середньосписову чисельність основних робітників і промислово-виробничого персоналу заго­тівельного цеху, якщо нормативна трудомісткість випуску на початок планового періоду – 480 тис. н-год, зниження нормативної трудомісткості – 11 %. Корисний фонд часу одного робітника 1810 год. Виконання норм виробітку 105,6 %. Питома вага основних робітників в загальній чисельності промислово-виробничого персоналу цеху – 72%.

 

Задача12

Визначити планову кількість основних робітників, якщо технологічна трудомісткість випуску на початок планового періоду – 638 н-год., планове зниження технологічної трудомісткості – 12,7 %. Плановий корисний фонд часу одного робітника 1840 год. Плановий коефіцієнт виконання норм виробітку 1,02.

 

Задача13

На обробку деталі затрачалось 19 хв. Після перегляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 16 хв. Обчислити, на скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи і зросла продуктивність праці. Тривалість зміни 8 годин.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 11. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці | ТЕМА «ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ»

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.