Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА «ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ»

Продуктивність праці – це показник її ефективності, результативності, що характеризується співвідношенням обсягу продукції, робіт чи послуг, з одного боку, та кількістю праці, витраченої на виробництво цього обсягу, з іншого. Залежно від прямого чи оберненого співвідношення цих величин ми маємо два показники рівня продуктивності праці: виробіток і трудомісткість

Виробіток - прямий показник рівня продуктивності праці, що визначається кількістю продукції (робіт, послуг), вироб­леною одним працівником за одиницю робочого часу і розраховується за формулою:

 

(8)

 

де В – виробіток;

V – обсяг виробництва продукції (робіт, послуг);

Т – затрати праці на випуск відповідного обсягу продукції (робіт, послуг).

Трудомісткість – це обернений показник рівня продуктивності праці, що характеризується кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції (робіт, послуг) і розраховується за формулою:

 

(9)

 

де ТМ – трудомісткість.

Фактори зростання продуктивності праці – це вся сукупність рушійних сил і причин, що призводять до збільшення продуктивності праці.

Резерви зростання продуктивності праці – це такі можливості її підвищення, які вже виявлені, але з різних причин поки що не використані. Резерви використовуються і знову виникають під впливом науково-технічного прогресу. Кількісно резерви можна визначити як різницю між максимально можливим і реально досягнутим рівнем продуктивності праці в конкретний момент часу.

Фактори і резерви зростання продуктивності праці за змістом поділяються на три групи:

- соціально-економічні, що визначають можливості підвищення якості використовуваної робочої сили;

- матеріально-технічні, що визначають можливості застосування ефективніших засобів виробництва;

-організаційно-економічні, що визначають можливості вдосконалення поєднання робочої сили із засобами виробництва.

 

 

Задача14

Робітник протягом місяця виконав роботу в обсязі 250 н-год., в наступному місяці, після перегляду норм виробітку і зниження їх на 5 %, виробіток робітник і склав 256 н-год. Визначити, як підвищилась продуктивність праці робітника.

Задача15

Робітник протягом місяця за 180 год. роботи виготовляє 360 деталей. При здійсненні заходів по покращенню організації робочих місць трудомісткість деталей знизилась на 0,1 год.

Скільки деталей він виготовить в нових умовах праці та на скільки підвищиться його продуктивність праці?

 

Задача16

Визначте фактичне підвищення продуктивності праці за звітний рік за показниками виробітку і трудомісткості продукції на підприємстві.

 

Показники Одиниця виміру За планом Фактично
Обсяг продукції шт. 32 500 33 150
Трудомісткість продукції людино-змін 6 500 6 330

 

Задача17

Норма часу на виготовлення деталі 18 хв. Після перегляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 15хв. Обчислити, на скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи і зросла продуктивність праці. Тривалість зміни 8 год.

 

Задача18

Розрахувати ріст продуктивності праці в умовно-натуральному вимірі на миловарному заводі, якщо відомо дані, наведені в таблиці.

Коефіцієнти переводу в умовне мило: господарське – 1,0; туалетне – 1,8; мильна стружка – 2,2.

 

Показники Базовий рік Звітний рік
Вироблено мила, т:    
- господарського
- туалетного
- мильної стружки
Відпрацьовано людино-днів

 

 

Задача19

Визначте ріст продуктивності праці, якщо у звітному році знизилась трудомісткість виготовлення продукції А і Б. Дані наведені у таблиці.

 

Вид продукції Кількість Трудомісткість продукції
Базовий рік Звітний рік
А
Б
В
         

 

Задача20

Розрахувати ріст продуктивності праці, якщо чисельність робітників підприємства не змінюється.

 

Виріб Кількість виробів Затрати праці на один виріб
План Звіт
№ 1
№ 2
№ 3

 

Задача21

За рахунок кращої організації виробництва виробіток збільшився на 12 %. Скільки буде вироблено продукції за 6,5 тис. робочих годин, якщо час на виробництво одного виробу у базовому періоді становив 44 хвилини ?

Задача22

Середня кількість робочих днів за рік – 248, се­редня тривалість робочого дня – 7,95 години. За рік вироблено товарної продукції на суму 19,5 млн грн. Чисельність промислово-виробничого персоналу – 858 осіб, у тому числі робітників – 797 осіб. Визначте середньорічний, середньоденний і середньогодинний виро­біток одного працівника та одного робітника.

 

Задача23

Розрахувати трудомісткість одиниці продукції, а також трудові витрати робітників ремонтно-механічного цеху на 1 т готової продукції. Цех виробляє 250 т продукції, а послуги ремонтно-механічного цеху складають 70 тис. грн.

 

Цехи Один. виміру Річний обсяг послуг Відпрацьовано чол.-год.
Електричний 1000 квт. Год
Котельний т. палива
Будівельний 1000 грн.
Ремонтно-механічний 1000 грн.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕМА «НОРМУВАННЯ ПРАЦІ» | ТЕМА «ОПЛАТА ПРАЦІ»

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.