Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Протоколи та витяги з протоколів

ПРОТОКОЛ-це документ, у якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань, зборів, конференцій. У протоколах відображають всі виступи з питань, що розглядаються, а також рішення, прийняті в результаті обговорення.

Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа.

Протоколи загальних зборів ( засідань, нарад ) підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій – усі члени комісій.

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної.

У вступній частині вказується дата проведення зборів, зазначаються прізвища та ініціали всіх присутніх. При великій кількості присутніх на засіданні їх список складається окремо й додається, а в протоколі зазначається лише загальна кількість присутніх. У цій частині подається також порядок денний зборів з переліком питань, що розглядаються.

Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ містить такі частини:

--слухали;

--виступили;

--ухвалили.

Слово СЛУХАЛИ, як правило, друкується великими літерами, після нього ставиться двокрапка. У наступному рядку з абзацу вказуються ініціали і прізвище доповідача, тема доповіді. Далі викладається основний зміст доповіді або вказується, що текст додається.

Так само оформляється розділ ВИСТУПИЛИ.

У розділі УХВАЛИЛИ повністю записується прийняте рішення , яке може складатися з одного чи кількох пунктів або з констатуючої й революційної частин.

За обсягом фіксованої інформації протоколи бувають трьох видів:

1.Стислі, або прості. (зазначається лише назва, дата, назва організації, кількість присутніх, склад президії, порядок денний. СЛУХАЛИ-назва питання, хто висловлювався, а після рубрики УХВАЛИЛИ стисло сформульоване рішення або поширена резолюція.)

2.Повні. ( відрізняються від простих стислим поданням виступів доповідачів і учасників).

3.Стенографічні. (ведуться на особливо важливих зборах, засіданнях. Дослівний запис усіх виступів, реплік, запитань і відповідей.)

 

РЕЗОЛЮЦІЯ- документ, який фіксує рішення, постанову, яку прийняв з”їзд, збори в результаті обговорення поставлених питань.

 

Реквізити протоколу:

1.Назва виду документа.

2.Заголовок ( вказується структурний підрозділ або колегіальний орган ).

3.Дата засідання.

4. Номер.

5.Гриф затвердження ( якщо потрібно ).

6.Текст.

7.Підписи голови і секретаря.

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ-це документ, що являє собою частину протоколу, потрібну для вирішення окремого питання. Його складають та надсилають окремим особам чи підприємствам на їхню вимогу. У протоколі роблять помітку про зроблений витяг, а також зазначають, кому його вручено чи надіслано.

Реквізити витягу з протоколу:

1.Назва виду документа.

2.Заголовок протоколу.

3.Номер протоколу.

4.Дата протоколу.

5.Текст витягу.

6.Підпис секретаря або голови засідання.

7.Дата видачі витягу.

8.Печатка.

Зразок:

 

Протокол № 117 загальних зборів студентів І курсу природничо-географічного факультету 12.04.02 Голова Мойсеєнко Л.Д. Секретар Доценко В.О.     Присутні: заступник декана факультету доц.. Кащенко М.П., доц.. Макаров П.К., доц.. Волошин Г.В., асист. Кривоніс Б.М., асист. Литвин С.Ф., студенти І курсу. Порядок денний: 1.Підготовка студентів до виробничо-польової практики. 2.Робота з озелененням та упорядженням навколишньої території. І. СЛУХАЛИ: Макарова П.К. Інформація керівника виробничо-польової практики.   ВИСТУПИЛИ: Кривоніс Б. М. Запропонував поділити студентів на підгрупи, визначити кожному завдання й години роботи на ділянці. Литвин С.Ф. Зазначив, що треба підготувати рослини, реактиви до початку практики.   УХВАЛИЛИ: 1.Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці. 2.Доручити керівникові практики скласти графік робіт. 3.Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.   ІІ. СЛУХАЛИ: ________________________________________________________________   Голова зборів ( підпис ) Л.Д.Мойсеєнко Секретар ( підпис ) В.О.Доценко  

 

Зразок:

 

    ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №7 Засідання кафедри української мови 19.02.09   Присутні:зав. Кафедри проф.. Луценко А.А., доц.. Корж Ф.С., доц.. Марченко Ю.Ю., доц.. Ткаченко М.Ю., асист. Кумич Р.Т., аспірант Колодій С.В.   СЛУХАЛИ: Колодій С.В. – затвердження теми кандидатської дисертації.   УХВАЛИЛИ: 1.Затвердити тему кандидатської дисертації аспірантки Колодій Світлани Василівни в такому формулюванні “ Темпоративна синтаксема в структурі простого речення “. 2.Призначити науковим керівником проф. Луценка Анатолія Анатолійовича.     Зав. Кафедри ( підпис ) А.А. Луценко Секретар ( підпис ) Р.Т. Кумич

 

АНОТАЦІЯ – це коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту. У ній наводяться найважливіші питання роботи, викладається її зміст і дається оцінка. Анотація допомагає під час добору й вивчення літератури з будь-якого питання, скорочує час на ознайомлення зі змістом самої праці.

У кінці анотації обов’язково зазначають користувачів, яким рекомендовано роботу.

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Пояснювальні, доповідні та службові записки | Обліково-фінансові документи.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.