Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тарифна система оплати праці

У сучасній практиці господарювання способи побудови заробітної плати працівників підприємства базуються на тарифній або безтарифній системі оплати праці.

Найпоширенішим на підприємствах є застосування тарифної системи. Тарифна система дає змогу порівнювати між со­бою складність різних видів праці та умов їх виконання і відповідно диференціювати заробітну плату працівників різних категорій та кваліфікацій.

Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає:

тарифні сітки,

тарифні ставки,

схеми посадових окладів

тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).

1. Тари́фна сі́тка — це шкала кваліфікаційних тарифних розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за якими визначається розмір тарифних ставок оплати праці працівників у залежності від кваліфікації працівників та складності виконуваних робіт.

Кожному кваліфікаційному розряду відповідає тарифний коефіцієнт, що показує, у скільки разів тарифна ставка цього розряду перевищує тарифну ставку першого розряду. Тарифний коефіцієнт першого розряду завжди дорівнює одиниці. Кількість кваліфікаційних розрядів і коефіцієнтів визначається складністю виробництва і робіт.

 


 

Кількість кваліфікаційних розрядів залежить від специфіки діяльності підприємства, професійного складу працівників і їх кваліфікованості. Підприємство самостійно розробляє тарифну сітку, що виконуються, і обумовлюється у колективному договорі. Держава встановлює Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів по оплаті праці лише для установ і організацій бюджетної сфери.

Кожна галузь, відповідно до підписаної Генеральної тарифної угоди та галузевої тарифної угоди встановлює диференційовані ставки залежно від умов праці, в основу яких закладено тарифні коефіцієнти.

Тарифні коефіцієнти за своїми значеннями будуть відрізнятися у різних галузях. Приклад шестирозрядної тарифної сітки наведено у таблиці.

Таблиця – Шестирозрядна тарифна сітка

  Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,11 1,33 1,55 1,78 2,00
           

 

 

В окремих галузях промисловості діють семи та восьми розрядні тарифні сітки.

8-розрядні тарифні сітки діють для робітників основного виробництва чорної металургії (діапазон сітки – 2,4);

7-розрядна тарифна сітка використовується для робітників, які зайняті обслуговуванням, налагодженням та ремонтом основного обладнання теплових та електричних систем атомних, теплових та гідроелектростанцій.

Для робітників наскрізних професійєдина тарифна сітка оплати праці – п’ятнадцятирозрядна.

Для бюджетних організацій розроблено 29 розрядну тарифну сітку, в розрахунку оплати праці за якою лежить мінімальна заробітна плата. Діапазон цієї сітки – 13,8.

2. Тарифна ставка – визначає розмір оплати праці різноманітних груп робітників за одиницю робочого часу, який виражений у вартісній формі.

Розмір тарифної ставки першого розряду визначається на рівні встановленого державою мінімального розміру заробітної плати, нижче якого не може проводитись оплата за фактично виконану працівником норму праці.

Тарифні ставки інших розрядів (Сі)визначаються множенням тарифної ставки першого розряду (С1)на тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду (Кі):

Сі = С1 • Кі,

де С1 - тарифної ставки першого розряду, грн.;

Кі - тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду.

3. Тарифно-кваліфікаційні довідники- це нормативні доку­менти, які містять кваліфікаційні характеристики робіт і про­фесій, згруповані за виробництвами та видами робіт. В Україні застосовується Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник ро­біт та професій робітників (ЄТКД). Він призначений для ви­значення складності різних видів робіт та їх тарифікації, на­дання кваліфікаційних розрядів робітникам, а також для фор­мування навчальних програм підвищення кваліфікації робіт­ників.

ЄТКД містить за кожним розрядом даної професії відпо­відні характеристики, які складаються з трьох розділів:

"Хара­ктеристика робіт",

"Повинен знати",

"Приклади робіт".

Розробляються тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) Міністерством праці та соціальної політики Укра­їни.

4. Схема посадових окладівпередбачає тарифне регу­лювання заробітної плати керівників, спеціалістів і службов­ців. Схеми посадових окладів доповняються системою показників і характеристик для віднесення працівників до пев­ної групи по оплаті праці. Схеми посадових окладів містять перелік посад усіх найменувань і розмірів місячних окладів щодо кожної посади.

Особливістю застосування на підприємстві схеми посадових окладів є розробка штатного розпису – внутрішнього нормативного документа, де вказаний перелік посад, що є на цьому підприємстві, чисельність працівників за кожною з них і розміри їх місячних посадових окладів.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні задачі організації оплати праці. | Форми і системи оплати праці.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.