Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Термінологічний словник

Організація оплати праці - це правильне використання основних положень законодавства про працю, що спрямовані на забезпечення взаємозв'язку кількості та якості праці з розмірами її оплати.

Основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата- цевинагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати— це виплати у фор­мі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними систе­мами і положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні ви­плати, які не передбачені актами чинного законодавства або які виплачують понад встановлені зазначеними актами норми.

Номінальна заробітна плата— це грошовий вираз тієї заробітної плати, яку працівник одержує за свою працю відповідно до її кількості і якості. Грошова форма заробітної плати дає змогу працівникові здій­снювати обмін її на відповідні товари, необхідні для споживання. Кож­ний товар має свою ціну. У ринкових умовах у будь-які періоди і в різ­них країнах ціни на товари різні, тому на однакову заробітну плату можна придбати різну кількість товарів. Найточнішою характеристикою доходів працівників є реальна заробітна плата.

Реальна заробітна плата— це сукупність матеріальних і культур­них благ, а також послуг, які може придбати працівник за номінальну заробітну плату. Розмір реальної заробітної плати залежить від величи­ни номінальної заробітної плати і рівня цін на предмети споживання і послуги.

 

Питання для самоконтролю

1. Завдяки чому відбувається конкретна диференціація заробітної плати праців­ників підприємства?

2. Дайте характеристику структури заробітної плати.

3. У чому полягає організація оплати праці на підприємстві?

4. Розкрийте сутність відрядної форми оплати праці.

5. Назвіть форми і системи оплати праці.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Завдання до практичної роботи № 6 | Скелет кінцівок.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.