Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Семінарське заняття №3

Тема: Угоди на товарній біржі. Організація ф’ючерсної торгівлі

План

1. Біржові операції

2. Правила біржової торгівлі

3. Учасники біржових торгів

4. Товари, що допускаються до торгів. Порядок формування біржових цін

5. Місце проведення торгів. Порядок підготовки та проведення біржових торгів

6. Порядок реєстрації та оформлення угод. Розірвання угод та визнання їх недійсними

7. Розрахунки та гарантії виконання біржових угод. Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі

8. Правила поведінки членів біржі та учасників біржових торгів

9. Види біржових угод.

10. Біржовий арбітраж

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: Угоди з реальним товаром, їх класифікація: угоди “спот” або “кеш”; форвардні угоди. Особливості угод з реальним товаром. Порядок укладання угод з реальним товаром. Ф’ючерсні угоди. Параметри стандартизації біржового контракту за ф’ючерсною угодою. Термін дії ф’ючерсного контракту. Порядок укладання ф’ючерсних контрактів. Офсетні угоди. Механізм поставки реального товару за ф’ючерсною угодою. Правовий режим нотісів. Опціонні угоди. Їх види: опціон на купівлю, опціон на продаж. Принципи здійснення опціонних угод. Простий опціон, подвійний опціон, кратний опціон. Премії за опціон. Термін дії опціону. Види опціонів за механізмом їх погашення: європейський, американський. Порядок укладання опціонних угод. Механізм здійснення операцій з опціоном. Хеджування цінових ризиків. Правовий механізм його здійснення. Порядок встановлення ціни в біржових контрактах.

 

Список рекомендованої літератури:

1. Господарський кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003.// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №435/IV.

3. Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.

4. Товарні біржі в Україні: аналіз діяльності, законодавче поле, перспективи розвитку./ За редакцією Саблука П.Т., Шпичака О.М. – К., 1997. – 424 с.

5. Закон України «Про господарські товариства» від 19.08.1991. //Відомості Верховної Ради. – 1991. - №49. – із зм. і доп.

6. Організаційно-правові основи біржової діяльності. – К.: Фенікс, 2000. – 328 с.

ЗМ 2 Окремі аспекти правового регулювання діяльності фондової та валютної бірж

Семінарське заняття №4

Тема: Правове положення фондової біржі

План

1. Поняття фондового ринку і фондової біржі

2. Статут та Правила фондової біржі

3. Діяльність Української фондової біржі

4. Порядок реєстрації фондових бірж

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: Організаційно-правова форма фондової біржі. Функції фондової біржі. Фондові біржі в провідних країнах світу. Порядок створення фондової біржі.

Список рекомендованої літератури:

1. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про функціонування фондових бірж» від 19.12.2006.// Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01.2007 р. - №35/13302.

2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р.

3. Професіонали фондового ринку. // Під редакцією Мозгового О.М. // Навчальний посібник. – К.: УАННП «Фенікс». – 1997. – 38 с.

4. Фондовий ринок України. // Мозговий О.М. // Підручник. – К.: УАННП «Фенікс». – 1997. – 35 с.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
МОДУЛЬ I | Семінарське заняття №5

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.