Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Семінарське заняття №5

Тема: Цінні папери, порядок їх випуску та обігу

План

1. Поняття цінних паперів

2. Види цінних паперів

3. Основні характеристики акцій

4. Випуск та придбання акцій

5. Основні характеристики облігацій, векселів, ощадних сертифікатів та казначейських зобов’язань

6. Реєстрація випуску цінних паперів

7. Дозвіл на здійснення діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів

8. Укладання угод з цінними паперами

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: Класифікація цінних паперів. Облігації місцевих позик. Облігації підприємств. Інвестиційні сертифікати. Приватизаційні папери.

 

Список рекомендованої літератури:

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р.

2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996. // Голос України. – 1996. – 26 листопада. - №221.

3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №49. – із зм. і доп.

4. Ринок цінних паперів и принципи правового регулювання. – Колесник В.В. – ІДП АН України. – 1993. – 12 с.

 

 

Семінарське заняття №6

Тема: Угоди з цінними паперами на фондовій біржі

План

1. Види угод фондової біржі

2. Порядок проведення торгів акціями публічних акціонерних товариств

3. Розрахунки за придбанні акції

4. Умови допуску (лістингу) цінних паперів на фондову біржу

5. Вимоги до договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами

6. Обов’язки торговців цінними паперами

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: Фінансовий ф'ючерс. Умовні угоди, або угоди з премією. Види заявок на здійснення біржових угод. Процедура лістингу. Котирування цінних паперів.

Список рекомендованої літератури:

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р.

2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996. // Голос України. – 1996. – 26 листопада. - №221.

3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №49. – із зм. і доп.

4. Ринок цінних паперів и принципи правового регулювання. – Колесник В.В. – ІДП АН України. – 1993. – 12 с.

5. Професіонали фондового ринку. // Під редакцією Мозгового О.М. // Навчальний посібник. – К.: УАННП «Фенікс». – 1997. – 38 с.

6. Фондовий ринок України. // Мозговий О.М. // Підручник. – К.: УАННП «Фенікс». – 1997. – 35 с.

 

Семінарське заняття №7

Тема: Валютна біржа. Її правове становище та угоди, які укладаються на валютній біржі

План

1. Поняття валютної біржі. Українська Міжбанківська Валютна Біржа (УМВБ)

2. Операції з валютою

3. Правила членства у Валютній секції УМВБ

4. Правила проведення торгів на Валютній секції УМВБ

 

Питання, що виносяться на самостійне вивчення: Технологія біржової торгівлі валютою. Відкриття в уповноваженому банку спеціального рахунку клієнта. Заявка учасника торгів на купівлю і (або) продаж іноземної валюти. Фіксинг. Варіанти встановлення біржового курсу. Реєстрація операцій з купівлі-продажу.

 

Список рекомендованої літератури:

1. Господарський кодекс України. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2008. – 184 с.

2. Цивільний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 12.04.2008.: (Відповідає офіц. текстові). – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 328 с.

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність»вiд 07.12.2000 №2121-IIIіз змінами та доповненнями станом на 16.05.2008 р. // Відомості Верховної Ради, 2001, N 5-6, ст.30.

4. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №17

5. Організаційно-правові основи біржової діяльності. – Берлач А.І., Бердач Н.А., Ілларіонов Ю.О. – К.: «Фенікс». – 2000. – 328 с

6. Положення «Про валютну біржу Національного банку України». – Затверджена наказом по НБУ № 55 від 25.08.1992. // Контракт. – 1992. - №21
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Семінарське заняття №3 | МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.