Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Сільська лікарська амбулаторія – амбулаторія загальної практики-сімейної медицини.

При плануванні організації сільських лікарських амбулаторій необхідно враховувати:

- чисельність населення;

- особливості його розселення;

- площу території району;

- відстань між поселеннями;

- стан шляхів.

Мережа лікарських амбулаторій будується в залежності від розташування населених пунктів району, економіки району та стану шляхів. Кількість сільських лікарських амбулаторій в районі головним чином визначається чисельністю населення та відстанню до ЦПМСД.

Норматив забезпеченості амбулаторіями сільського населення визначає пропорцію між кількістю сільського населення та кількістю амбулаторій та вказує мінімальну необхідну кількість амбулаторій на 10 тисяч сільського населення:

NАмбС = 3,3.

В залежності від природних та економічно-географічних факторів, що впливають на досяжність медичної допомоги, чисельність населення на дільниці може бути різною. Цей норматив може бути перевищений з урахуванням місцевих особливостей розселення сільського населення (низька щільність населення) та особливостей місцевості (гірські райони).

У разі, якщо на території, що обслуговується лікарською амбулаторією, розташовані ФАПи (медичні пункти), то вони набувають статусу структурних підрозділів лікарської амбулаторії. У випадках, якщо ФАП (медичний пункт) обслуговує понад 1000 осіб населення, такий ФАП (медичний пункт) може бути реорганізований у лікарську амбулаторію за наявності позитивної динаміки населення.

Всі медичні заклади, що входять до складу лікарської амбулаторії, організаційно об’єднані та працюють згідно з єдиним планом під керівництвом головного лікаря лікарської амбулаторії.

Згідно з Наказом МОЗ, амбулаторія є лікувально-профілактичним закладом, який повинен в районі своєї діяльності:

1. Проводити широкі профілактичні заходи:

а) по попередженню та зниженню захворюваності;

б) по ранньому виявленню хворих;

2. Проводити диспансеризацію здорових та хворих;

3. Надавати кваліфіковану медичну допомогу населенню.

Функції лікарської амбулаторії:

· надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактики;

· направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому спеціалізованої або високо спеціалізованої медичної допомоги;

· надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої медичної допомоги.

Основними завданнями амбулаторії є:

· Забезпечення реалізації права пацієнтів вибрати лікаря, що надає ПМСД.

· Надання прикріпленому населенню безоплатної ПМСД, у тому числі невідкладної медичної допомоги.

· Організація надання населенню долікарської медичної допомоги підпорядкованими фельдшерсько-акушерськими/фельдшерськими пунктами (далі - ФАП/ФП).

· Взаємодія з дитячими дошкільними закладами та навчальними закладами на прикріпленій території.

· Здійснення обов'язкових медичних профілактичних оглядів.

· Дотримання обсягу та якості ПМСД відповідно до медичних стандартів, клінічних протоколів та інших документів з медичної практики.

· Участь у розробці рекомендацій з профілактики і зниження впливу негативних факторів, що є чинниками виникнення захворювань.

· Проведення просвітницької роботи серед населення з питань профілактики основних епідемічних та неепідемічних захворювань, організація такої роботи у підпорядкованих ФАП/ФП та медичних пунктах тимчасового базування (далі - МПТБ).

· Забезпечення ефективного використання наявних ресурсів амбулаторії та підпорядкованих ФАП/ФП.

· Забезпечення безпеки пацієнтів в амбулаторії та у підпорядкованих ФАП/ФП.

· Створення безпечних умов праці персоналу амбулаторії та підпорядкованих ФАП/ФП. Забезпечення проходження профілактичних медичних оглядів працівниками амбулаторії та ФАП/ФП.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Типова організація ПМСД в сільській місцевості | Фельдшерсько-акушерський (фельдшерський) пункт.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.